Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHet Menschelijck geslacht / Had in een duyster nacht Ick drinck den nieuwen Most  
Swaen, G. de] | IV. De Bootschap [...] Ik drink de nieuwe most
GHarmonie1722 (1722), p9] [nr. 5]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan de werelt hier verstooten / En van alle goet [...] Langs de groen bedeckte weghen  
Sambeeck, J. van] | IX. Liedekens, ende [...] Ei wat hoort men vieze grillen
GHarmonie1722 (1722), p18 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO kleyn kint, O grooten Heer! / Ey en wilt my [...] Ach myn alderliefste Hart  
Bellemans, D.] | XVII. Belle Iris
GHarmonie1722 (1722), p27 [nr. 18]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Schepper van den Mensch / Wort Mensch naer [...] O droevig ongeval  
Bellemans, D.] | XXVI. Liede tot het [...] Courante monsieur
GHarmonie1722 (1722), p35 [nr. 27]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTis Ambrosius die seyt / Datmen lichter kan bewaren Sommes nous pas bien heureux  
LI. Liedeken, om te komen tot een volmaeckt berouw Belle Iris
GHarmonie1722 (1722), p68 [nr. 51]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie kan leven, sonder beven / Die beneven sterven staet Alle dagen, met behagen  
LII. Peyst, eer gy Reyst Alle dagen met behagen
GHarmonie1722 (1722), p70 [nr. 52]
2a 2a 4B 2c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen goede Herder om 't schaep' verloren. / In [...] Als nu een jegelijck lagh in ruste  
Sambeeck, J. van] | LV. Van de H. Drie [...] Sarabande Pinel
GHarmonie1722 (1722), p74 [nr. 55]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMagh ick, o droeven Godt! / Mijn Heer, mijn hoogste lot Aensiet hoe Jesus schreyt  
LVI. T'Saemen-spraeck tusschen Christus in 't [...] Les grĂ¢ces et l'amour
GHarmonie1722 (1722), p75 [nr. 56]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer toe, o mijnen Vrient! sijt ghy gekomen? / [...] O Fleur van uwen tijdt  
LVII. Verraet van Judas Psalm 037 Datheen ?
GHarmonie1722 (1722), p77 [nr. 57]
.3A.2b.3C.2A.5b.5C.5d.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO trourigheyt, o hertzen leit / Is das dan niet [...] Propule mi  
LXI. O Traurigkeit o Herzeleid
GHarmonie1722 (1722), p81 [nr. 61]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Jesu! ach unschuldigh blut / Wien herz in [...] [geen wijsaanduiding]  
LXII. Een ander
GHarmonie1722 (1722), p82 [nr. 62]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus der groste Menschen freund / Wierd [...] [geen wijsaanduiding]  
LXIII. Een ander.
GHarmonie1722 (1722), p84 [nr. 63]
.4A.4A.3b.3c.3c.3d.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus rufft dir, O sunder mein / Met ausgespanten armen [geen wijsaanduiding]  
LXIV. Een ander
GHarmonie1722 (1722), p86 [nr. 64]
.4A.3b.4A.3b 4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKan dan de onschult geen reght hier verwerven / [...] Aensiet togh Laura  
LVIII. In een plaets die genoemt wort Calvaria, [...] Al wat men doet
GHarmonie1722 (1722), p99 [nr. 68]
.5a.5B.5a.5B.2c.2c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Sondaer staet wat stil, / Hoort wat ick seggen wil O Droevig ongeval  
LXIX. Een ander van de Passie onses Heeren Courante monsieur
GHarmonie1722 (1722), p100 [nr. 69]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTen is niet lang geleen / Dat ick met droevige oogen Courante la Reyn  
LXXIII. Bly Paesch-Liedeken van de Verrijssenisse Courante la reine
GHarmonie1722 (1722), p108 [nr. 73]
.3A.3b.2b.3C.3C.4D.5D.2E 2E 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVlijt droefheyt vlijt laet ons nu vrolick wesen / [...] Als begint  
LXXXIII. Gheestelijck Mey-Liedeken
GHarmonie1722 (1722), p121 [nr. 83]
.5a.5a.3B.3B.3C.3C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDrievuldigh is mijn uytverkoren / O meester! eert [...] Neaea [!] schoonste van u gebueren  
Stalpart van der [...] | LXXXIX. Lof-sanck [...] Nerea schoonste van uw geburen
GHarmonie1722 (1722), p129 [nr. 89]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaeten wy ons nederbuygen / Voor het heyligh Sacrament Nu myn Bruydt myn lief wilt komen  
Swaen, G. de] | XCVI. Van 't [...] Phyllis en sa belle attente
GHarmonie1722 (1722), p142 [nr. 96]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria schoon, / Seer excellente persoon [geen wijsaanduiding]  
Theodotus, S.] | CI. Lof sanck van Maria Maria schoon
GHarmonie1722 (1722), p152 [nr. 101]
.2A.3A.4B.2A.3A.4B.4B.2C.3C.3C.3C 4B,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoeten Engel, Edel wachte, / Die by dagen en by nachten Als 't begint  
CXIV. Van den H. Bescherm-Enghel
GHarmonie1722 (1722), p169 [nr. 114]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Prins van 't hemels Hof, / Hof [!] komt ghy dalen of Ick drick [!] de nieuwe Most  
CXV. Een ander, Van den H. Engel Ik drink de nieuwe most
GHarmonie1722 (1722), p170 [nr. 115]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt en eert, een man van Grooten waerde / 't Is [...] Carileen, en wilt u niet verschuylen  
CXXIV. Van den H. Gregorius Magnus Paus van Romen Eerste Carileen
GHarmonie1722 (1722), p183 [nr. 124]
2A.3b 4C.3D.2D 5E 2A.3b 4E.3F.2F.5E.2g [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu werelt valsch verrader / Geeft my dat ghy [...] Eya met Basoenen en Fluyten  
CXXVIII. Een Nieuw Liedeken voor een Jonge [...] Eya met bazuinen en fluiten
GHarmonie1722 (1722), p192 [nr. 128]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArmen Mensch uyt sondig staet [!], / Van een [...] Laura sat laest by de Beeck  
CXXIX. ziel-klacht Laura zat laatst bij de beek
GHarmonie1722 (1722), p195 [nr. 129]
4A 4b 4A 4b 4b 4C 4d 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer toe Jesu sijt ghy gekomen / Den schoonen [...] [geen wijsaanduiding]  
XLVCII [!]. Nieuwe Liedekens, over de Mysterien [...] Ach wie eine unaussprechliche Pein
GHarmonie1722 (1722), p229 [nr. 147]
.4a.4a.4B.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie alle beesten en Menschen gaet decken, / [...] Mijn liefste Lief mijn schoone Vriend  
CXLVIII. II. MYSTERIE. De Geesselinghe Christi Och liefste lief mijn schoonste vriendin
GHarmonie1722 (1722), p230 [nr. 148]
.4a.4a.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch verlosser mijnder Ziele, / Na dat ick al uwe le'en Soete Jesu mijn beminde  
CXLIX. III. MYSTERIE. De Doorne Kroone Christi Psalm 042 Datheen
GHarmonie1722 (1722), p232 [nr. 149]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroeven Jesus vol van lijden, / Wat doet u dit [...] Eya met Basoenen en Fluyten  
CL. IV. MYSTERIE. De Cruys draginge Christi Eya met bazuinen en fluiten
GHarmonie1722 (1722), p234 [nr. 150]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGaet ghy den heuwel op Vol bitterheden / En sult [...] Alles wat Athem haet  
CLI. V. MYSTERIE. De Kruyssinghe Christi Je voudrais bien o Cloris ?
GHarmonie1722 (1722), p236 [nr. 151]
.5a.5B.5a.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 34

first
next 4
last

tabelbreedte