Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIeder heeft zyn afgodsbeeld, / Elk een pop, waar [...] Laatstmaal toen ik lag en sliep, enz.  
ELK HEEFT ZYN SPEELPOP Le traquenard
NiLBVerAlg1794 (1794), p3 [nr. 1]
4A 4A 1B 1B 2B 2c 2c 1B 1B 2B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk juich in myn gezegend lot: / Ik heb het geen [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont  
DE DANKENDE HANDWERKSMAN Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
NiLBVerAlg1794 (1794), p6 [nr. 2]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heil! de week is weêr ten end; / Hoe bang [...] Toen ik laatstmaal in 't Maisaizoen  
HET VERNOEGDE HUISGEZIN, OP SATURDAG AVOND Laatstmaal toen ik in het meiseizoen
NiLBVerAlg1794 (1794), p8 [nr. 3]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk maak een pyp, van brooze klei en aarde, / En [...] Wat is het schoon, enz.  
DE PYPENMAAKER Wat is het schoon het mensdom te verplichten
NiLBVerAlg1794 (1794), p11 [nr. 4]
.5a.4B.5a.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTryntjen 'k ben regt moê van 't werken, / Maar [...] Avec les jeux, dans le village, &c.  
DE LANDMAN Avec les jeux dans le village
NiLBVerAlg1794 (1794), p13 [nr. 5]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaarom of myn Zantje schreit? / Och, wat deert u? [...] 'k weet wel wat mijn Kindje schort, enz.  
DE WELBERAADE MOEDER Ik weet wel wat mijn kindje schort
NiLBVerAlg1794 (1794), p15 [nr. 6]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom, Kniertje zus ontwaak myn kind, / 't Werd tyd [...] Laatstmaal als ik in 't Maisaizoen  
DE MELKMEISJENS Laatstmaal toen ik in het meiseizoen
NiLBVerAlg1794 (1794), p17 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.3C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom, welkom, schoone morgen! / Welkom, lieve [...] Geeft een Aalmoes, enz.  
DE LANDMAN IN DEN MORGEN Zullen dan mijn droeve klachten
NiLBVerAlg1794 (1794), p20 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZie hoe de zon reeds opwaards snelt, ha, ha! / [...] Gy die thans met my zyt ter Jacht, ha, ha  
DE OOGST Al is ons prinsje nog zo klein
NiLBVerAlg1794 (1794), p23 [nr. 9]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe bleeke kim begint te bloozen; / Hoe strooit [...] ô Kersnacht! schoonder dan de dagen  
MORGEN-ZANG O kerstnacht schoner dan de dagen
NiLBVerAlg1794 (1794), p26 [nr. 10]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaast vond myn lief een mooye kant, zo bly!, / Zy [...] Gy die thans met my zyt ter Jagt, enz.  
DE GEVONDEN KANT Al is ons prinsje nog zo klein
NiLBVerAlg1794 (1794), p28 [nr. 11]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBraafheid uw waardy te kennen; / Is de hoogste [...] Elk zinge de eer van Zoutmans glorie  
DE LOF DER BRAAFHEID Zoutmans glorie
NiLBVerAlg1794 (1794), p30 [nr. 12]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeen! de deugd is niet gelegen, / In 't gefronst [...] Bron van 't reinste vergenoegen, enz.  
DE DEUGD Heldere zonnen heldere stralen
NiLBVerAlg1794 (1794), p32 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief vogeltje! hoe kweelt ge uw' avondzang! / En [...] Psalm 41  
AVOND-ZANG Psalm 041 Datheen
NiLBVerAlg1794 (1794), p34 [nr. 14]
.5A.3B.5A.3B.5C.3D.5C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoude ik nog droevig zyn, / Nu ik nog mag leeven Zonder liefde, zonder wyn, enz.  
DE BEJAARDE MAN Ohne Lieb und ohne Wein
NiLBVerAlg1794 (1794), p36 [nr. 15]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaatst was op ik op een kopjen thee, / Hier by [...] Van 't Kuipertjen  
DE VOORSPELLINGEN Het kuipertje
NiLBVerAlg1794 (1794), p39 [nr. 16]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBron van 't reinste vergenoegen, / Zalige te [...] Heldre zonnen, heldre straalen  
'T VERGENOEGEN Heldere zonnen heldere stralen
NiLBVerAlg1794 (1794), p42 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom, ô vrienden al te samen, / Welkom, aan [...] Geld is de ziel van alle zaaken  
DE BRUILOFT Geld is de weg van alle zaken
NiLBVerAlg1794 (1794), p45 [nr. 18a]
4a,4B,4c,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat toch is het vry te zyn, / Als m' alleen moet [...] Zonder liefde, zonder wyn  
DE BRUILOFT] Ohne Lieb und ohne Wein
NiLBVerAlg1794 (1794), p46 [nr. 18b]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJa, gewis het huwelyks leeven / Is met zaligheên [...] Wat is ons al vreugd gegeeven  
DE BRUILOFT] Wat is ons al vreugde gegeven
NiLBVerAlg1794 (1794), p46 [nr. 18c]
4a 4a,4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJa, ja, wy moeten 't gelooven; / Elk roep: het [...] Malbroek, enz.  
DE BRUILOFT] Malbrough s'en va-t-en guerre
NiLBVerAlg1794 (1794), p47 [nr. 18d]
.3a.3a.3a.3B.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de deugd den trouwknoop sluit, / 't Jonge [...] Je le compare avec Louis  
DE BRUILOFT] Je le compare avec Louis
NiLBVerAlg1794 (1794), p47 [nr. 18e]
.4A,4b.4b.4A,4c,4c 2D 2D 3e 3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt vrienden, wenscht, met bly geluid, ô ja / [...] Gy die thans zyt met my ter jacht  
DE BRUILOFT] Al is ons prinsje nog zo klein
NiLBVerAlg1794 (1794), p48 [nr. 18f]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeil en vreugd! - heil en vreugd / Zy uw deel, o [...] Exaltons & chantons, &c.  
WENSCH Exaltons et chantons
NiLBVerAlg1794 (1794), p48 [nr. 19]
2A 2A 4b 2A 2A 4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBron van Zegen! 'k roem uw wegen, / 'k Smeekte uw [...] Vrolyke uurtjens  
DE HERSTELDE KRAAMVROUW Vrolijke uurtjes
NiLBVerAlg1794 (1794), p50 [nr. 20]
2a 2a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat vry een Vorst naar grootheid streeven, / [...] Gelyk myn schoone Bloemen kwynen  
VERNOEGDE HUISVADER Gelijk de schone bloempjes kwijnen
NiLBVerAlg1794 (1794), p52 [nr. 21]
.4a.4a.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZiet eens, hoe de lieve jeugd / Zich met pop en [...] Schoone Beemden! Zalig veld!  
KINDERVREUGD Schone beemden zalig veld
NiLBVerAlg1794 (1794), p55 [nr. 22]
4A 4A 4b 4b 4C 2d 4C 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBy het klimmen van myn' jaaren, / Word ik meer en [...] Wat is ons al vreugd gegeeven  
DE BAKER Wat is ons al vreugde gegeven
NiLBVerAlg1794 (1794), p58 [nr. 23]
4a 4a 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar toch vindt men meerder vreugd / Dan by de [...] Laatstmaal toen ik lag en sliep  
DE KINDERMEID Le traquenard
NiLBVerAlg1794 (1794), p60 [nr. 24]
4A 4A 1B 1B 2B 2c 2c 1B 1B 2B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat is dat hier een boêl; / Foei! wat zou [...] Chloris die myn hartjen rooft  
DE KEUKENMEID Het Haagse officiertje
NiLBVerAlg1794 (1794), p64 [nr. 25]
4A 4b 4b 4A 4C 4d 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 38

first
next 8
last

tabelbreedte