Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWil nu, ô fiere Helden stoet! / Bataafsche Jongelingen [geen wijsaanduiding]  
Aan de BATAAFSCHE JONGELINGEN en MEISJES
BatLiVJM1795a (1795), [pV] [nr. 1]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoor U, o jeugdige Engelinnen! / Bataafsche [...] Marseilliaansche Marsch  
Aan de BATAAFSCHE MEISJES La Marseillaise
BatLiVJM1795a (1795), p1 [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4D.4c.6E.1F.1F.2G.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zag 'er onder 't zonnelicht, / Beneên der [...] O Français marchant au Combat  
De OUDERDOM der VRIJHEID Français marchant au combat
BatLiVJM1795a (1795), p4 [nr. 3]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenThans ziet gij u dan eindlijk vrij, / O achtbren [...] Je le compare avec Louis  
Aan de LEYDSCHE BATAVIEREN Je le compare avec Louis
BatLiVJM1795a (1795), p6 [nr. 4]
.4A.4b.4b.4A.4c.4c 2D 2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Tijrannij! verderflijk wezen, / Wier heillooze [...] Gelijk de schoone bloempjes kwijnen  
De VERDERFLIJKE TIJRANNIJ Gelijk de schone bloempjes kwijnen
BatLiVJM1795a (1795), p9 [nr. 5]
.4a.4a.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Meisjes! bij het bliksemvuur / Van 't donderend [...] Hoe zoet is 't daar de vriendschap woond  
De JONGE BATAAF, aan de VADERLANDSCHE MEISJES Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
BatLiVJM1795a (1795), p13 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZijt welkom, dappre Vrijheidszoon, / Bekranst met [...] Wanneer de zon in 't morgenrood  
De BATAAFSCHE BRUID, aan haren TERUGGEKOMEN MINNAAR Wanneer de zon het morgenrood
BatLiVJM1795a (1795), p16 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVloekwaardig wangedrocht, in pluto's rijk [...] [geen wijsaanduiding]  
De DWINGELANDIJ
BatLiVJM1795a (1795), p19 [nr. 8]
.6A.4b.6A.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar gaan nu al de snaaken schuiven, / Zij wilden [...] Que mon Colin  
HET IS GESCHIED Que mon Colin
BatLiVJM1795a (1795), p22 [nr. 9]
.4a.4a.2B.4c.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO onverwinbre, dappre Gal! / Die ons de Vrijheid [...] Dameet had langen tijd getragt  
BATAVIEREN LIED, aan de GALLEN Dameet had lange tijd getracht
BatLiVJM1795a (1795), p24 [nr. 10]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk snel mijn Minnaar te gemoed, Triumf! / Hoe [...] Gij die met mij thans zijt ter Jagt  
Het BATAAFSCHE MEISJE, bij de terugkomst van haar [...] Al is ons prinsje nog zo klein
BatLiVJM1795a (1795), p27 [nr. 11]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRoemwaarde braave Batoos-zoonen, / Die, in het [...] Allons Enfans de la Patrie  
Westerkappel, jr., [...] | Aan de EERSTE [...] La Marseillaise
BatLiVJM1795a (1795), p30 [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4D.4c.6E.1F.1F.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom, braave Heldenstoet, / Gij die spaarden [...] Que le Sultan Saladin  
IWesterkappel, jr., [...] | Aan onze FRANSCHE [...]
BatLiVJM1795a (1795), p33 [nr. 13]
4A 4A 4b 4b 4C.1C.1C 4C 4d 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar rijst de Vrijheids-boom omhoog! / Hoe [...] On doit Soixante mille francs  
Bij het PLANTEN van een VRIJHEIDS-BOOM De wereld is in rep en roer
BatLiVJM1795a (1795), p36 [nr. 14]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar reez ooit schooner Morgenstond, / Ooit [...] O François marchant au Combat  
DEN 17. MEY 1795. Het eerste jaar der Bataafsche [...] Français marchant au combat
BatLiVJM1795a (1795), p38 [nr. 15]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTriumf! driewerf Triumf! Bataafsche Burgerij, / [...] [geen wijsaanduiding]  
THALIA en MELPHOMENE, aan de VRIJE BATAAFSCHE [...]
BatLiVJM1795a (1795), p42 [nr. 16]
.6A.6b.6b.6A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaauw was de goude zon ten vierspan opgestegen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Het ZEGENRYK VERBOND der FRANSCHE en BATAAFSCHE [...]
BatLiVJM1795a (1795), p45 [nr. 17]
.6a.6B.6B.6a.6C.6d.6d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTriumph Bataafsche Burgerij! / Triumph, ons [...] [geen wijsaanduiding]  
TRIUMPH-ZANG der BELGEN Waar Phoebus' glans
BatLiVJM1795a (1795), p50 [nr. 18]
.4A.4A.6b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKoom Broeders die hier zijt vergaderd, / En 't [...] Wij dragen met gelijke zinnen  
De ZES GLAASJES Je meurs de regrets
BatLiVJM1795a (1795), p53 [nr. 19]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c.3D.3D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZing nu, Bataafsche Nagtegaalen, / In Vrijheids [...] Maudit Amour, Raison Severe  
Aan de NAGTEGAAL Maudit amour raison sévère
BatLiVJM1795a (1795), p58 [nr. 20]
.4a.4B.4a 2a.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoest eens het vrije Neêrland bukken, / Voor een [...] Avec les jeux dans le Village  
F.F. | Bij de KOMST der [...] Avec les jeux dans le village
BatLiVJM1795a (1795), p61 [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe dierbre Vrijheid is hersteld, / De dwinglandij [...] [geen wijsaanduiding]  
J. H. C. | Op 't HERSTEL der [...]
BatLiVJM1795a (1795), p65 [nr. 22]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZing nu vrij, Bataafsche Jeugd, / Roep, tot in de [...] Toen ik laatstmaal lag en sliep  
ACH! GIJ ZIJT UW WIMPJE KWIJT Le traquenard
BatLiVJM1795a (1795), p67 [nr. 23]
4A 4A 1B 1B 1B 2c 2c 1B 1B 1B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom zingen wij nu blij, / Bataven buiten vreezen Un matin brusquement  
ARIA Un matin brusquement
BatLiVJM1795a (1795), p71 [nr. 24]
.3A.3b.3A,5A 4b 4C 4D 4b 4D 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTriumph! Bataafsche Broederkring, / Voor wien ik [...] Uw schuld tien duizend ponden zwaar  
TRIUMPH-ZANG De wereld is in rep en roer
BatLiVJM1795a (1795), p73 [nr. 25]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroer Breeroo sprak, het kan verkeeren. / Dit [...] [geen wijsaanduiding]  
IETS uit de OUDE DOOS
BatLiVJM1795a (1795), p78 [nr. 26]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Stond van de allervroegste dagen, / Op mijn [...] Ja, Mimi, in korte tijden  
De TROON en den HOED der VRIJHEID Ja Mimi in korte tijden
BatLiVJM1795a (1795), p80 [nr. 27]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelaan, welaan Civilis Echtetelgen, / Grijp nu [...] Azor, Azor, envain ma voix 't appelle  
HELDEN-ZANG Azor azor en vain ma voix
BatLiVJM1795a (1795), p83 [nr. 28]
.1A.1A.3b.3b.5C.4b.5C.1A.1A.4d.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuich Landgenooten, bij 't herleven, / Der [...] Avec les jeux dans le Village  
M.B. | ZANG, van een jonge [...] Avec les jeux dans le village
BatLiVJM1795a (1795), p85 [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lieve Vrijheid, dierbaar pand! / O roem en eer [...] Van de Carmagnola  
STEM der VRIJHEID Dansons la carmagnole
BatLiVJM1795a (1795), p88 [nr. 30]
.4A.4A.3B 4B.3c 2D.3c 2D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 33

first
next 3
last

tabelbreedte