Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMet U beginnen wij dit Jaer, / Aen U, ô groote [...] Psalm 24.  
Bussingh, J.W. | NIEUWJAERS-ZANG Psalm 024 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p1 [nr. 1]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGij treedt dan 't bloedig strijdperk in, / ô [...] Psalm 36  
Bussingh, J.W. | No. II. DE UITGANG [...] Psalm 068 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p5 [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Lofzang zwijgt: -met snelle schreden, / [...] Psalm 66  
Bussingh, J.W. | No. III DE [...] Psalm 118 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p13 [nr. 3]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod des Hemels! - sterke Held! - / Wien de [...] Lied 54.  
Bussingh, J.W. | No. IV. DE [...]
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p21 [nr. 4]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet fakkellicht wordt aengestoken, / Het moordrot [...] Psalm 65  
Bussingh, J.W. | No. V DE [...] Psalm 065 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p29 [nr. 5]
.4a.3B.4a.3B.4c.3D.4c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZie den Mensch! - Wat last van zonden, / Torst [...] Psalm 42  
Bussingh, J.W. | No. VI ZIET DEN MENSCH Psalm 042 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p37 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelaen, met Heilbespiegelingen, / Mijn Christen! [...] Gelijk het IIIe Gezang  
Bussingh, J.W. | No. VII. JESUS OP [...] Psalm 118 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p45 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô JESUS! - eigen Zoon van God! / Wat zien ik - [...] gelijk het IIe Gezang  
Bussingh, J.W. | No. VIII JESUS AEN [...] Psalm 068 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p53 [nr. 8]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTriömf! -de Heiland leeft!- / Laet, all' wat [...] De Lofzang van Maria  
Bussingh, J.W. | No. IX. DE [...] Lofzang van Maria
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p61 [nr. 9]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTriömf! - ô Wonder van genaê!- / Triömf! - [...] Het berijmde Gebed des Heeren  
Bussing, W.J. | No. X. DE TRIÖMF [...] Onze vader in hemelrijk
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p69 [nr. 10]
.4A.4A.4B.4B.4A.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelaen, verheugde Christenschaer, / Verenig [...] Psalm 36  
Bussing, W.J. | No. XI. DE [...] Psalm 068 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p78 [nr. 11]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHalleluja! - Hallelujah!- / ô Feestdag, zonder [...] Psalm 117  
Bussing, W.J. | No. XII. LOFZANG OP [...] Psalm 117 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p85 [nr. 12]
.4A.4A.4B.4B.4C.2C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof, mijn Schepper! - 'k Leef dan weder: - / 'k [...] Psalm 77  
Bussingh, W.J. / [...] | No. XIII. [...] Psalm 077 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p91 [nr. 13]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Zie het Zonlicht vrolijk rijzen, / Vader! 'k [...] Psalm 146  
Bussingh, W.J. | No. XIV. [...] Psalm 146 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p99 [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe heerlijk, met wat grootsche pracht, / Zie 'k [...] Schutte, stichtelijke Gezangen: IIIe Deel; [...]  
Bussingh, W.J. | IIIe GEZANG [...] Daal blinkend serafijnendom
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p103 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe zon is weggezonken; / Wij zien, in hemelvonken Psalm 6.  
Bussingh, W.J. / [...] | No. XV. [...] Psalm 006 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p107 [nr. 16]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan moeite en zorg ontheven, / Zal zich ter rust' [...] Gelijk het vorige Gezang.  
Bussingh, W.J. | IIe Gezang Psalm 006 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p111 [nr. 17]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Uwe hoede leg ik mij, / Gerust en vrolijk neêr (de derde regel tweemael gezongen wordende) [...]  
Bussingh, W.J. / [...] | No. XVI [...] Wees welkom lieflijke lente
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p115 [nr. 18]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Ja; mijn God! Gij kent mijn daên, / Gij ziet [...] Gelijk het vorige Gezang.  
Bussingh, W.J. / [...] | IVe GEZANG [...] Wees welkom lieflijke lente
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p120 [nr. 19]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet dondert! - Mensch! - Wie dondert? - Wie / [...] Gelijk het vorige Gezang  
Bussingh, W.J. | No. XVII. BIJ EEN ONWEDER Wees welkom lieflijke lente
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p123 [nr. 20]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn JESUS! - met de blijde scharen / Verëenigd, [...] Psalm 66.  
Bussingh, W.J. | No. XVIII OP DEN [...] Psalm 118 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p131 [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNog in de Lente van de Jaren, / Welaen, verheugen [...] Psalm 65  
Bussingh, W.J. | No. XIX. HET [...] Psalm 065 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p139 [nr. 22]
.4a.3B.4a.3B.4c.3D.4c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer is goed. - Juicht Hemelchoren! / Vervangt [...] Psalm 66  
Bussingh, W.J. | GOD IS GOED Psalm 118 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p143 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe mensch, van menschenvrees ontheven, / Die aen [...] Lied 17  
Bussingh, W.J. | No XX. DE [...]
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p147 [nr. 24]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom toch zo ontevreden, / ô Mijn ziel! - [...] SCHUTTE, stichtelijke Gezangen: Ie Deel; Bladz. 8  
Bussingh, W.J. | JESUS LEEFT. Se tu mi ami se sospiri
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p152 [nr. 25]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet mij heengaen, Heer! in vrede, / En bij JESUS [...] Lied 51  
Bussingh, J.W. | No. XXI HET [...]
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p155 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier zink ik neder aen Uw voeten, / ô Groote [...] Lied 17  
Bussingh, J.W. | BOETZANG
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p160 [nr. 27]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat zal ik angstig klagen, / En bij het kruis [...] Psalm 6.  
Bussingh, J.W. | No. XXII. HET [...] Psalm 006 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p163 [nr. 28]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zacht, mijn Christen! is uw rust! - / Uw [...] Psalm 100  
Bussingh, J.W. | BIJ HET GRAF VAN [...] Psalm 100 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p169 [nr. 29]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dikwils wordt dees klacht gehoord: / 'In 't [...] Psalm 91.  
Bussingh, J.W. | No. XXIV. DE STRIJD [...] Psalm 091 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p171 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte