Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHoort het brabands Nagtegaeltjen zingen / Die ons [...] van den dragonder te peirde  
MEY-LIEDEKEN Tot Lof des Braebands Nachtegael Dragonder te paard
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p6 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D[Ik] hebt zoo lang gemalt, / [I]k wilt 't zwieren [...] 'k wil 't zwieren gaen staeken  
DEN BEKEERDEN DRONKAERT
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p17 [nr. 6]
.3A.3b.2C.3C.5d.3E.4EHier al ons vrienden wel te saem / Laet ons den [...] Van het Kuyperken  
DERTHIEN-AVOND LIED Het kuipertje
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p18 [nr. 7]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4D.4DVeel Goden ik vercieren, / Maer nochtans boven al Bacchus geeft ons te drinken  
DEN LOF VAN BACCHUS
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p19 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DVrienden hebt gy wel van my onthoud, / Voor die [...] Femmes voulez-vous éprouver  
LIEDEKEN VAN DEN WYZE MAN Femmes voulez-vous éprouver
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p25 [nr. 12]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4dNaer vele minne-reên / Van diën vriend geprezen Viva Franciscus Vorst, bis  
BRUYLOFS-LIED
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p30 [nr. 15]
.3A 3b 4A 4A.2c.2c 3DHoort hier de droeve klachten aen, / Van eenen [...] moet ik zoo lang op schildwagt staen  
Geklagt van een jongman. Die Soldaet wierd en nae [...] Moet ik hier nog lang op schildwacht staan
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p31 [nr. 16]
.4A.4b 4A.4b.3c.3D.3c.3D.5e.2F.5FJonge Dochters wilt hun verblyden / Want wy zyn [...] de libertyt doet de jongheyd danse  
LIED De liberteit doet de jonkheid dansen
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p33 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DO Mars, o Mars vreeden tiran! / Wat baerd gy met [...] Adieu schoon Lief die ik bemin  
LIEDEKEN Van Mars God des Orlogs Liefhebbers hoor hoe een Vlaamse meid ?
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p35 [nr. 19]
.4A.4A.2b.4C.2b.3CAdieu schoon Lief die ik bemin, / Ik valle in het [...] alzoo het begint  
LIEDEKEN VAN EEN VLAEMSCH JONGMAN Liefhebbers hoor hoe een Vlaamse meid ?
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p39 [nr. 22]
.4A.4A.2b.4C.2b.3CWat moet ik verdraegen, wat lyd ik verdriet / [...] van Alexander  
BEKLAG LIED VAN EEN DESERTEUR Alexander
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p40 [nr. 23]
.2a.2B.2a.2B.2c.2D.2c.2D.2e.2F.2e.2FAdieu Vaders en Moeders hier, / Gedaen is ons [...] van de vlaemsche Meyd  
EEN ADIEU VAN EEN SOLDAET Liefhebbers hoor hoe een Vlaamse meid
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p41 [nr. 24]
.4A.4A.2b.4C.2b.3CMids wy hier t'saemen zyn gezeten / Alle [...] Avec les jeux dans le vilage  
LIEDEKEN of derthien avond zang Avec les jeux dans le village
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p44 [nr. 27]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DKomt Mans en Vrouw geslagt, / Die Christus leering agt ik drink den nieuwen Most  
CHRISTELYK LIEDEKEN Ofte Leerzaemen A.B.C. Ik drink de nieuwe most
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p45 [nr. 28]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EEen kwaad wyf is eene plaege, / Zoo den Philosoph [...] trek maer toe  
LIEDEKEN van de kwade Wyven
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p50 [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 4c 4cLiefde doet my zuchten klaegen, / Liefde brengt [...] Il faut anttendre avec patience  
VERMAEKELYK LIEDEKEN Faut attendre avec patience
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p51 [nr. 31]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DWel Luxemborg gy schoone stad, / Ik heb u lang in [...] Catharina Lomaers  
MERKWEIRDIG LIEDEKEN Van de handel
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p53 [nr. 32]
.4A.4A.3B 2B 3c.5D.5D.3E.3E.3EDen zoeten Mey doet alles weer erleven / Den [...] Leonora  
AENGENAEM MEY-LIEDEKEN
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p56 [nr. 33]
.5a.5a.5B.5BMenschen noteert hier kleyn en groot / Overdenkt [...] Als men den handel wel doorziet  
GEZANG op het over denken van de DOOD Van de handel
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p57 [nr. 34]
.4A.4A.3B.3B.3c.5D.5D.3E.3E.3EWaer is myn schoonheyd en myn glans / Ik was den [...] Révien cruël époux  
MAEGDENGRAF-SCHRIFT Reviens cruel époux
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p58 [nr. 35]
.4A.4b.4A.4b.4C.4d.4C.4d


20 results

tabelbreedte