Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan's Morgens als hy my kwam wekken, / Met 't [...] Op een aangename wys  
Nieuw Lied van Annette met Leander
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p3 [nr. 1]
.3a.3B 4a.3B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Dolle Wereld vol van ongenugten, / Klein [...] Op een aangename wys  
Klaag-Lied van een Jonge Maagd
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p5 [nr. 2]
.5a.5B.5c.5B.3D.3D.5e.3F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa jonge Dogters ik nooi u ten dis, / Al die wil [...] Van schoone en lekkere d'Jeurren  
Nieuw Lied van het Bedorven Huishouden
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p7 [nr. 3]
4A 4A 4B 4B.3c.3c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDochterkens in het ronden, / Vrugten van Adams Boom Op een aangename wys  
Klaag-Lied van een Jonge Dogter Van de liberteit
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p10 [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat lyd den Zeeman al verdriet, / Als hy vaard [...] Op een vreemde wys  
Een Nieuw Lied van den Zeeman
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p13 [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEdel Annaatje myn Buurmeisje, / Wat ben ik bly [...] Op een bekende wys  
Lied van een Matroos met Annaatje
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p15 [nr. 6]
4a.4B.4a.4C.2D.2D.2E.2E.2f 2f.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar had eenen Boer een aardig Wyf, / Zy bleef [...] Van Logto [?] Bed  
Aardig Lied, van een Boerinnetje die haar Man [...]
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p16 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLestmaal was al myn leven, / Ik wier gelyk gekweld Sinjeur, Sinjeur de Schelde  
Vermakelyk Lied van een Visser die uit Vissen ging Sinjeur de Schelde
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p20 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLest eens een Heiderin [!] in 't Veld, / Met haer [...] Van Logte Bed  
HEYDERS [!] LIEDEKEN
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p22 [nr. 9]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk kwam 'er laast gaan het Voorhout in, / Daar [...] Op een aangename Wys  
Nieuw Lied van een Waardin met een Jonge Maagd
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p25 [nr. 10]
.4A.4A.4b.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoeder ik wil trouwe, / En neme een Soldaet Op een aangename Wys  
Vryerstwist, tusschen Moeder en Dochter
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p27 [nr. 11]
3a.3B.3a.3B.3c.3c.1D.1D.1D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaast toe Filis lag te dromen, / By haar wol en [...] Op een aangename Wys  
Nieuw Lied van Filis en Leander
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p29 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4C 4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJe word van myn gegroet, / Engelinne zoet Op een bekende wys  
Minnezang tusschen een Vryer en Vryster
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p31 [nr. 13]
.3A 3A 3b.3C 3C 3b.3D 3D 3e.3F 3F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaast een dag ik zou gaan maken, / Den Visiet en [...] Op een fraaije Wys  
Nieuw MATROOZEN-LIED
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p34 [nr. 14]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch hoe dwaele myne zinne, / Als ik trek de velde inne Op een Lieffelyke Toon  
Lieffelyke Samenspraak, tusschen een JAGER en een [...] Daar was een meisje jong van jaren
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p36 [nr. 15]
4a 4a 4b 3C 2C.4D.4D.2E.2E.3E 2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLuistert eens met genugte, / Al naar dit aardig Lied Komt hier gy Meersche Katers  
Aardig voorval van een Kluisenaar die by een [...]
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p38 [nr. 16]
3a 3B.3a.3B.3c.3D.3c.2E.2E.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDochters al die het Houwelyk minne, / Dat gy u [...] Ik heb een nieuwe gekregen, Eerst in grou, [...]  
Een Nieuw Lied op de hedendaagsche handel der Waereld
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p42 [nr. 17]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Vrinden luistert na myn reden, / 'k Ben [...] Op een aangename Wys  
Een Nieuw Lied van de Merrie
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p45 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4E 4E 4f 4E 2g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaastmaal ging ik door het Veld, / Met myn Brak [...] Hoe zoet is het minnen  
Vermakelyke Minne-klagt tusschen een Jager en een [...] Je le compare avec Louis
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p48 [nr. 19]
4A 4b 4b 4A 4c 4c 2D 2D 3e 3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn alderliefste Meisje,/ Gy zyt die ik bemin Op een fraaije Wys  
Een Nieuw Minne-Lied
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p51 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch myn alderliefste zoet, / Staet op en doet eens open Nieuwen Dans  
MINNE-LIED
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p52 [nr. 21]
4A.3b 4A.3A,4C.3C,4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs dan de vrede uit uw hert? / Wat baart dat my [...] Op een lieffelyke wys  
Nieuw Lied of Minaars-Klagt
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p53 [nr. 22]
.4A.4A 3B 3B 4C 2D 4D.3E.2f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn de heilige Schriftuure, / Vind men een Exempel [...] Très Adorable Bergere  
Lied van den Verloren Zoon, tot Exempel getrokken [...] Très adorable bergère
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p54 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat zoete vreugd, In myne Jeugd, / Wat zoetigheid [...] Op een bekende Wys  
Nieuw Lied op de Huwelyks-Vreugd
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p57 [nr. 24]
.2A.2A 4b.2C.2C 4C 4D 4D.2E.2E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen yder mag in deze tyden, / De goedheid onzes [...] [geen wijsaanduiding]  
Het Gulde Uurslag
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p59 [nr. 25]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk zugt om een Godin, / Ik zugt zo meenig werven Van den Corporaal  
Nieuw Gezang, van het droevig Treurspel van [...] Van de korporaal
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p61 [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriende ik weet een vieze klugt, / Gy zult laggen [...] Moeder ik heb den Keizer gezien  
Vermakelyke Klugt van een Boer, genaamt Jan de Duivel
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p63 [nr. 27]
.4A.4A 4B 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Schoonste Veldgodinne! / De schoonste die ik zag! Leertze van de Zanger  
Samenspraak tusschen een Jonkman en Jonge Dochter Ik droomde laatst bij nachten ?
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p66 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaestmael toen ik lag in 't branden van de zon, / [...] Op een aangename Wys  
Een Nieuw Lied
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p67 [nr. 29]
5A.4B 4C.4B 4D.4E 4F.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet regend Herderinne, / Al wat het Land bekoord Op een aangename wys  
Een Nieuw Lied Il pleut il pleut bergère
GrMuizenval18XX ([1815 ca.]), p69 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte