Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat is des menschen leven / Vol boosheid opstinaet? Ik groet u Maget reyne  
Klagte van een Persoon, dewelke binnen Sommelsdyk [...] Een amoureus fier gelaat
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p12 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die den Akker ploegen, / Ey luister met bescheyt Het Nachtegaeltje kleyne  
Nieuw Lied, tot lof van den Landman Het nachtegaaltje klein
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p16 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaekt op, o Mensch, 't is tijdt, / Gy die noch [...] Wat is den Mensch, eylaas!  
Mey-Liedt Och ongelukkige dag
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p20 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenschouwt de Meye groen, / Met bloemtjes schoon [...] Bereydt u huys terstont  
Mey-Gesang Cupido triomfant
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p22 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPronk Middelharrenis, / Dat daer gelegen is Treurt Edel Huys Nassou  
Lofsang ter eeren Middelharrenis Nadien uw goddelijkheid
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p24 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Dircxland dat ten toone / Aldaer verheven leid Ik ging op eenen Morgen  
Lof-sang ter eeren Dircxlandt Ik ging nog hedenmorgen
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p26 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaekt, ontwaekt, o Nederlandt, / Heft u uit het [...] 't is goet Capucyn te zyn  
Nieuw Liedt van de droevige Comeet-sterre die als [...] Belle Iris
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p28 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie de dagen wel beziet, / Van des menschen leven Galathea, geestig dier  
Bedenkinge over des menschen ellendigheid Baise-moi ma Jeanneton
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p31 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons weer tot Gode gaen, / En voortaen Schoonste Nimphje van het Wout  
Danksegginge na 't inkomen van een gewensten Oegst. Schoonste nimf van het woud
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p34 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wankelbaer, eylaes! zijn 's werelds tijden / [...] Fortuyn hoe ongestadig zyn u gaven  
Bedenkinge over de korheyt [!] en ydelheid des [...]
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p36 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaetstmael ging ik my vermeiden, / Door de groene [...] O Kers-nacht schoonder dan de dagen  
Veld-gedachten, over het aenschouwen van des [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p38 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenschout eens dese Wereld / Hoe dat het heden gaet Van den 107. Psalm.  
Gesang over de boosheid deser Wereld Psalm 107 Datheen
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p41 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuigt o gy Dircxlanders, / Maekt een vreugde rey Waer is trouwer minnen  
Vreugde galm, over het gelukkig arriveren van den [...] Corydon ontstoken
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p43 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft den Heere o Israel, / Roemt sijn naem in [...] 't Is goet Capucyn te zyn  
Lofsang over de geboorte van den Sone Gods, [...] Belle Iris
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p46 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Noyt volpresen Majesteit, / Die woont in 's [...] Florida soo het wezen mag  
Een Gebedt des Nederlands tot Godt almachtig, in [...] Florida zo het wezen mag
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p49 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet de wereld nu eens pronken, / In haer overdaet Naboths Wyn-berg was gelegen  
Gesang over de boosheid der Wereld, passende op [...] Il est vrai je le confesse
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p51 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op mijn ziel ontwaekt ontwaekt, / Maekt u [...] van den 68. Psalm. Staet op Heer toont u [...]  
Morgen-Gesang Psalm 068 Datheen
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p54 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel aen gy die de schatten / Des werelds hier begeert van den 107. Ps. Wilt God lof en eer geven  
Een Nieuw Liedt, dienende tot opwekkinge van [...] Psalm 107 Datheen
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p57 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch werelds kind, / Vervoert op quade wegen Edel Karsou  
Afmaninge van tydelyke goederen Edele kersouw
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p60 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe vermakelijk is de Meye, / Als wy sien de [...] Ach Helena ach! myn waerde  
Op het aenschouwen van een gewensten Boomgaart Oegst Liefste gij zijt ongestadig
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p62 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat men hier op aerden siet, / Is alles vol [...] Hoe wispelturig is het Rat  
Nieuw-Jaers Gesang Quittons ce fâcheux point d'honneur
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p65 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Lieffelijke lenten soet, / Wat brengt gy vreugden aen Philander ging laest langs de kant  
Gesang over het aenkomen van de Lenten tyd
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p67 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen dag is wederom overstreke, / Den duistre [...] Van de 10. Geboden  
Avond-Gesang Tien geboden
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p69 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStort nu tranen algemein, / O gy Dircland wilt [...] 't Is goed Capuzyn te zyn  
Treur-Sank, over het droevig verongelukken van [...] Belle Iris
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p70 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt soete jeugt vlecht groene Lauwriere / Ter [...] Beroemt Breda  
Bruylofs-Gesang Cette cruelle
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p73 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vry gevochte Nederland, / Gy die voor Godes segen O Rotterdam verheven soet  
Vreugden gesang, over de bloejende Kerke in Nederland O Holland schoon gij leeft in vrede
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p75 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier bedrukte Zielen, / Hoord na u schuldig pligt Het Nachtegaeltje kleyne, &c.  
Het Gulden Uur-slag Het nachtegaaltje klein
Verton DPP1730 ([1730 ca.]), p78 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


27 resultaten

tabelbreedte