Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanVerheught u wie gy zyt / Want heden is geboren Que ces lieux ont d'attraits, goutons en [...]  
O JESU! geeft ons nu: een begin, in uw' min. Op [...] O doelwit van mijn min
Jonart GN1704 (1704), p7 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3b.3b.3A 4c 4c 2D 2D.2E.3E 2D.2E.3ET'is op desen blyden Kers dagh / Dat yder een [...] à cette importante faicte: &c.  
Op den Kers-dagh, ofte Kers-dagen. Van daegh is [...]
Jonart GN1704 (1704), p9 [nr. 2]
4a.4B.4B 4a.4C.4d 4C.4d 4C.4CT'was naer acht daghen, / nu op desen feest Dans ces jolys bocage, dans ces jolys bois  
Op Nieuw'-jaer-dagh gheeft de ziel haer herte aen [...]
Jonart GN1704 (1704), p11 [nr. 3]
.2a 3B.2a 3B 3c 3D 3c.2DBemindt dan Godt / Het hooghste wesen, Que N'aymes vous, rien n'est si douz  
Het eerste ende meeste gebodt Godts. Ghy sult [...] Que n'aimez-vous coeurs insensibles
Jonart GN1704 (1704), p12 [nr. 4]
.2A.2b.2A.2b.4c.4A.4c.2A.2A.2b.2ADe menschen die zyn bot, / En voorwaer heel sot La Sylvie  
Adieu-Liedt aen de Wereldt. En wilt niet beminnen [...] Ik drink de nieuwe most
Jonart GN1704 (1704), p14 [nr. 5]
.3A 3A.5B.4B.3C.5C.2d.2d.3E.3EMaria Magdaleen / Gy gonck ter weirelt uyt Petits joulies moutons, petits joulies [...]  
Tot lof vande H. MARIA MAGDALENA, om te [...] Petit joli mouton
Jonart GN1704 (1704), p17 [nr. 6]
.3A.3B.3A.3B.3C.3C.3D.3DDry dinghen weet ick voorwaer / Die myn hert [...] Miserere mei, &c.  
Van de doodt. Het is ieder mensch ghestelt eens [...] De Miserere ?
Jonart GN1704 (1704), p20 [nr. 7]
4A 4A 4B 4BJesus hadd' een Maeghdeken ontboen / Oft sy wilde [...] Mijn heerken van Bruyndersteyt, hoorde een [...]  
JESUS Minnaer der Zielen, roept een jonck hert. [...]
Jonart GN1704 (1704), p22 [nr. 8]
,5A.4b.4C,4bAdieu werelt, adieu voordaen / Vaert wel gy en [...] Lestmael op eenen somerschen dagh  
Adieu-liedt aen de Weirelt: van een Cluysenaer. [...] Jezus en Sint Jannetje die speelden met een [...]
Jonart GN1704 (1704), p25 [nr. 9]
.4A.4A.3b.3b.4C.4CWeest ghegroet ô! Maria / Al myn sonden my benouwen Edel prince Cardinael  
Maria toevlucht der sondaeren bidt voor ons Het ging een meisje aan de kant
Jonart GN1704 (1704), p27 [nr. 10]
4A 4b 4A 4b 4C 4CHoe ligh ick hier in dees ellenden / En in myn [...] Hoe ligh ick hier in dees ellenden &c  
Bekeeringhe van een Sondaresse voor haer doodt. [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
Jonart GN1704 (1704), p29 [nr. 11]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c.4c.4cWie heeft hier oyt gheleeft? / Die niet [...] Philips myn tweede Ziel  
Teghen de Melancolie, en veel lijden. Wy moeten [...] Courante monsieur
Jonart GN1704 (1704), p33 [nr. 12]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5DJESU 'k soud' U gheeren minnen. / Weest ghegroet [...] Voor wien dat des Hemels geesten, staen en [...]  
Om te lesen knielende voor JESUS Ghekruyst, ofte [...]
Jonart GN1704 (1704), p36 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4a 4BVyf Minnaers ick eens sag / Alle vyf op eenen dagh, Petits jolyts moutons &c  
Behalven Godt te beminnen, Ydelheyd der ydelheden [...] Petit joli mouton
Jonart GN1704 (1704), p45 [nr. 14]
.3A.3A.3B.3B.3C.3C.3D.3DGrooten Godt, / Ick broos aerden pot, Vos mespris, trop ingratte jrys; m'ont sçeu [...]  
De Ziel profest met Godt, en seght den laesten [...] Bellerophon Ouverture
Jonart GN1704 (1704), p48 [nr. 15]In d'eenigheyt in stille rust / Bidd'ick U JESU, [...] Vous avez ma belle Philis, plus de blancheur [...]  
De Ziel vertreckt in d'eenigheyt. Ick sal de ziel [...] L'amitié que j'ai pour vous
Jonart GN1704 (1704), p51 [nr. 16]
.4A.4A.4B 4c.4BO! Godt minne van myn hert / O! Godt herte van [...] Miserere mei Deus  
OP DE H. TEGHENWOORDIGHEYT GODTS: De [...] De Miserere ?
Jonart GN1704 (1704), p53 [nr. 17]
4A 4b 4C 4bLofzy den Vader en den Soon, / Heylighen Geeft [...] Jesus en St. Janneken  
Vande Resignatie: alsoo gheeren wercken als [...] Jezus en Sint Jannetje die speelden met een [...]
Jonart GN1704 (1704), p56 [nr. 18]
.4A.4A.3b.3b.4C.4CJESUS g'hebt de weireldt verlaeten / Maer uw' [...] Amis caressons la Bouteille  
Tot JESUS in't H. Sacrament: acten van Gheloof, [...]
Jonart GN1704 (1704), p68 [nr. 19]
.4a 3B.4a 3B.4C.3C.3C.3d 3CJESUS riep ick hebbe dorst / Voorwaer het was [...] Buyten Brussel inde Kat  
Een Berauw-Liedeken tot de H. Vyf Wonden CHRISTI, [...] Het ging een meisje aan de kant
Jonart GN1704 (1704), p72 [nr. 20]
4A 4b 4A 4b 4C 4CIck heb' all' het plaisier / Datter ter weirelt is Petits jolis Moutons &c  
Naer de H. Communie alleen met JESUS [...] Joan 6 v. 57 Petit joli mouton
Jonart GN1704 (1704), p77 [nr. 21]
.3A.3B.3A.3B.3C.3C.3D.3DVeel jaeren hadden een Dochterken / Ghebe'en de [...] Jesus hadde een maeghdeken ontbo'en, ofte sy [...]  
OP DEN KERS-NACHT: Miltheyt van Jesus en Maria, [...]
Jonart GN1704 (1704), p78 [nr. 22]
.4A.3b.4A.3bHoe goet is't, JESUS beminnen / Sijne min, is [...] Dans nos bois se cria silvye, dans nos bois [...]  
Van de liefde JESU soeten minnaer der Zielen [...] Dans nos bois
Jonart GN1704 (1704), p82 [nr. 23]
4a 4B.4B.4c.4B.4BOch moet ick dan altijt / U laeten om dees ydelheyt, Wat een pijn en smert, brenght de melancolie [...]  
Altiijt [!] op-offeren ons selven, onder ons [...]
Jonart GN1704 (1704), p84 [nr. 24]
.3A.4A.2b.2b.4C.4CIck minde iet / Buyten Godts wesen que n'aymes vous, Rien n'est si douz, &c.  
Liedeken van verdriet, ende berauw over het [...] Que n'aimez-vous coeurs insensibles
Jonart GN1704 (1704), p56 [nr. 25]
.2A.2b.2A.2A.4c.4D.4c.4D.2A.2b.2A.2ACourage dan myn ziele, in den cruys-tijdt / [...] Herderkens al soetjens sonder ghetier, [...]  
Klachte naer JESUS in inwendighe dorrigheyt [...] [...] O herders al zoetjes al zonder getier
Jonart GN1704 (1704), p89 [nr. 26]
.5A.3A.3B.3B.3C.3C.5C.5CDen Hemel is soo schoone / Och waeren wy daer Une Perucquiere, pres de Saint Mery  
Gheestelijck Recreatie-Liedt van den Hemel [...] [...]
Jonart GN1704 (1704), p91 [nr. 27]
.3a 3B.3a 3B 3c.1D.1D 3c.2D.2DVerblydt u dan myn ziele, 't is nu ghedaen / Ghy [...] Herderkens al soetjens sonder ghetier, [...]  
Gheestelijck verhael, discours ghewyse van Kers-nacht O herders al zoetjes al zonder getier
Jonart GN1704 (1704), p93 [nr. 28]
.5A.3A 4B 4B.3C 3C.5C 5CWaerom myn ziel, hebt ghy ghequel / Verblyt u in [...] Jesus en St. Janneken, speelden met het [...]  
Den Grooten H. Augustinus bedanckte Godt, om dat [...] Jezus en Sint Jannetje die speelden met een [...]
Jonart GN1704 (1704), p98 [nr. 29]
.4A.4A.3b.3b 4C 4CMynen Godt ick ben bereyt / Doet met my naer uw' [...] Sommes nous pas bien-heureux  
De Ziel doet een minne-klacht tot Godt, uyt groot [...] Belle Iris
Jonart GN1704 (1704), p100 [nr. 30]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D


tabelbreedte