Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe Zomer is voorby gestreeken, / De Winter die [...] De Winter is voorby gestreeken  
Winterzang Cette cruelle
ApNwjg(2)1753 (1753), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZonder hoop van te genieten, / In de min te zyn verwart Vrinden, zou men niet vrolyk weezen  
De klaegende minnaer Point de chagrin dans notre vie
ApNwjg(2)1753 (1753), p5 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupido blyf van myn lyf! / 'k Ben niet voor uw [...] Cupidootje Venus kind  
Zang tegen de Liefde Le traquenard
ApNwjg(2)1753 (1753), p6 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat zoet geweld beheerst myn hart en zinnen, / [...] Folie d'EspagnĂ©  
Geruste Bezitting Folie d'Espagne
ApNwjg(2)1753 (1753), p7 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEer Hy laetst liefde draegde, / Wierd Hy bemind, gevryd Wagt me voor dat Laentje &c.  
De Onstandvastige Minnaer Attendez-moi sous l'orme
ApNwjg(2)1753 (1753), p8 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCloris lief, myn welbehaegen, / Ach Gy hebt iets [...] Belle Iris mon Coeur soupire  
Aen Cloris Belle Iris
ApNwjg(2)1753 (1753), p10 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeg, weg! Cupido met uw lonken! / Ik acht uw magt [...] Galjarde  
De Verachter der Liefde
ApNwjg(2)1753 (1753), p11 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEi genaede! Cupidootje! / Valt my dog niet langer straf Zoet bevallig Cupidootje  
Smeek-Zang aen de Liefde Schone zonnen heldere lichten
ApNwjg(2)1753 (1753), p12 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy, die met my thans zyt ter Jagt. ha! ha! / U [...] Laest was ik eensjes aen den dis. ha! ha!  
De Jagt een zinnebeeld der min Al is ons prinsje nog zo klein
ApNwjg(2)1753 (1753), p12 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet wyntje maekt een stommert / Zoo welsprekend [...] Vrouw Venus lag te slaepen  
Drink-lied Het wijntje maakt een stommerd
ApNwjg(2)1753 (1753), p14 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk zing de groene Mei ter eeren; / Ik zing de [...] Ach Kloris zal ik eeuwig klaegen  
Meizang
ApNwjg(2)1753 (1753), p16 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ik myn Engel maer eens mag zien, / En, [...] Engelsche Zige  
't Vermogen der oogen La belle Isabelle ?
ApNwjg(2)1753 (1753), p18 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt u niet in 't minst bezwaeren / In 't [...] [geen wijsaanduiding]  
Liefde waagt het leven Wil u niet in het minst bezwaren
ApNwjg(2)1753 (1753), p19 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFillis! myn hart jankt gestadig naer 't minnen; / [...] Fillis mon Coeur qui governe  
De Wanhopende Minnaer
ApNwjg(2)1753 (1753), p20 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBekorelyke Nagtegael, / Die dikwils, in het [...] Tranquille Coeur  
Aan de Nagtegael Tranquilles coeurs
ApNwjg(2)1753 (1753), p21 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSilvia de Herderinne / Ging al klaegend door het woud Vrienden zou men niet vrolyk wezen  
De klagende Herderin Point de chagrin dans notre vie
ApNwjg(2)1753 (1753), p23 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLang genoeg, lang genoeg, / Messieurs het is nog vroeg Maek je klaer  
Ys-gezang Op een tijd op een tijd
ApNwjg(2)1753 (1753), p24 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat kan grooter vreugde geven, / Aen den mensch [...] Daer was een meisje jong van jaeren  
't Vermaek van 't Huwlyk Ik lig somtijds gehele nachten
ApNwjg(2)1753 (1753), p29 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo wreed kan geen schoone weezen / Of lang lyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Door den tyd verwind men
ApNwjg(2)1753 (1753), p31 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenInbeelding, bezig broedsel, / Van 't nimmer stil gemoed [geen wijsaanduiding]  
Inbeelding Besje en Waaltje ?
ApNwjg(2)1753 (1753), p32 [nr. 20]
.3a.3B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefde vol van zoet vermogen, / Ach! hoe zalig [...] Belle iris mon Coeur desire  
Verliefde verrukking Belle Iris
ApNwjg(2)1753 (1753), p33 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat kan de min al stigten, / In een teder hart Waer schuil ik voor de lonken  
Vaerwel aen de min Onlangs ging ik uit jagen
ApNwjg(2)1753 (1753), p35 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHebben oogen zulk vermogen, / Dat haer lonken [...] Petite Bergere  
Lang wagten baard smert Petite bergère
ApNwjg(2)1753 (1753), p36 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa! sa! laet ons den beker storten! / Sa! sa! val aen! Helaas Climeen ik zag, &c.  
De Wyn boven de min Ballet van de graaf van Monterey
ApNwjg(2)1753 (1753), p37 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuigt, juigt, o Pluimgediert! / Met al uw lieve [...] [geen wijsaanduiding]  
De Triumpherende Minnaer Juich juich o pluimgedierte
ApNwjg(2)1753 (1753), p38 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStrooit nu mirth en rooze blaedren / Op de zagte [...] [geen wijsaanduiding]  
Lof des huwlyks
ApNwjg(2)1753 (1753), p40 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Meisjes hebben graeg / Wat moois, wat raers, [...] [geen wijsaanduiding]  
Meisjes graeg mooi
ApNwjg(2)1753 (1753), p41 [nr. 27]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Lettereno Doelwit van myn min, / o Oorzaek van myn klaegen De min is tot een pand, &c.  
Berouw komt dikwyls te laet O doelwit van mijn min
ApNwjg(2)1753 (1753), p41 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert verzeid is voor altyd / Aen een zoo [...] Menuet  
Liefde tot in de dood Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
ApNwjg(2)1753 (1753), p43 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaetst peinsde ik op de aentreklykheden / Van [...] Hier heeft my Rozemond bescheiden  
Verliefde droom Hier heeft mij Rozemond bescheiden
ApNwjg(2)1753 (1753), p45 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte