Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWilt nu blijdtschappen toonen, / Al wat de Son om [...] Ick weet een Maget schoone, &c.  
LXXXI. Ik weet een maagd schoon
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p165 [nr. 80]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wacht u van sonden soo doet ghy wel, / Al toont [...] Lustelijcke Amoureuse Geesten  
LXXXII. Een Geestelijck Liedeken van 't versmaden [...] O lustige amoureuze geesten
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p167 [nr. 81]
.4A.4B.4A.4C 4A.4B.4d.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laestmael heb ick gedacht, / Ick woud mijn gaen [...] Laestmael ginck ter Jacht  
LXXXIII. Geestelijck Liedt, van een persoon die [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p169 [nr. 82]
.3A.3b.3A.3b.4C,4C,4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aen Jesus doe ick mijn beklagh, / Ach! helpt my [...] Alsoo't begint  
LXXXIV. Een Geestelijck Liedeken Die gij wel weet en ik wel kan
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p171 [nr. 83]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Komt mijn Ziel wilt hier nu kiesen / Siet hier is [...] Rosemont die lagh gedooken  
LXXXV. Noch van de Wereldt Rozemond die lag gedoken
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p172 [nr. 84]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria Prins'lijck greyn, / Godts Moeder, Maget reyne Venus ghy en u kindt  
LXXXVI. Een Liedeken ter eeren van Maria Venus gij en uw kind
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p174 [nr. 85]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick groet u Maeght, der Maeghden, / Maria hoogh [...] De mey, de mey, koel is de Mey.  
LXXXVII. Lof-sangh van de H. Maget. Maria. Het vinnige stralen van de zon
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p178 [nr. 86]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Godt zy gelooft in eeuwigheyt, / Dat dese g'naed' [...] Parvulus nobis nascitur  
LXXXIX Een Liedeken van onse L. Vrouwe Parvulus nobis nascitur
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p181 [nr. 87]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria Coninginne, / Gy zijt die ick beminne Alhier te Nimmegen binnen  
XC. Een Nieuw Liedeken tot de H. Moeder der Bermhertige Nog heb ik van mijn leven ?
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p182 [nr. 88]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Flux op de been ghy Herders knapen. / Laet ons te [...] [geen wijsaanduiding]  
XCI. [..] Kers-nacht Herders Liedeken Fluks op de been gij herdersknaapjes
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p183 [nr. 89]
.4a.5B.4a.5B.5c 3D 3D 6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Herders laet u Bocxkens, u Schaepkens, / Den [...] Als't begint  
XCII. Noch een ander Vulcanusdans
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p184 [nr. 90]
.4a.4a.2b.2b.3C.3C.2d.2d.3E.3E 4E 2F 1F 2F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Komt verwondert u hier menschen, / Siet hoe dat u [...] [geen wijsaanduiding]  
XCIII. Noch een ander Kom verwonder u
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p185 [nr. 91]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een Kindelein aus erkoren / Sucht in arm huitigen tah Van Sehaslin  
XCIV. Kers Liedeken
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p187 [nr. 92]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C 2D 2D.3E.2F.2F.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wat is dat lieven Soon: / Dat u lockt uyt den Troon? La Troppe &c.  
XCV. Een ander Kers-Liedeken. Aenspraeck van [...] C'est trop courir les eaux
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p189 [nr. 93]
.3A.3A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Komt hier van Bethlehem, / Komt van Jerusalem Cupido onlangs geleen  
XCVI. Noch een ander Questa dolce sirena
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p190 [nr. 94]
.3A.3A.3b.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sa Harderkens loopt / En drijft u Schaepkens, en [...] Als't begint  
XCVII. Noch een Kers nacht Liedeken
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p191 [nr. 95]
.2A.6A.4B.2c.2c.2D.2e.2e.2e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gezwinde Bode van de min, / Jesus liefd' alleyn Alsoo't begint  
XCVIII. Een Liedeken van Jesus Gezwinde bode van de min
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p193 [nr. 96]
.4A 3B.4A 3B.3C.3C.1D 4D 3E 3E 3F 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Machmen niet te recht gelijcken, / Dese wereldt [...] Rosemont die lagh gedoken, &c.  
XCIX. De Wereldt geleken by een Val Rozemond die lag gedoken
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p194 [nr. 97]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ave Maria voller genaden, / Gy zijt gebenedijt [geen wijsaanduiding]  
C Een Liedeken van de Bootschap MARIA
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p195 [nr. 98]
4a.3B 4c.3B.4D.4D 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als nu een ygelijck lagh in ruste, / In't [...] [geen wijsaanduiding]  
CI. Kers-Liedeken Sarabande Pinel
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p196 [nr. 99]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.4D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Weest willekom Emanuel / In vleesch en Bloet ons [...] [geen wijsaanduiding]  
CII. Een Liedeken van de salige Gebooorte [!] Wie schön leuchtet der Morgenstern
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p198 [nr. 100]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b 2D 2D 2e 2e 2f 2D.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ecce Homo siet aen o mensch? / Komt hier, komt [...] [geen wijsaanduiding]  
CIII. Passie Liedeken Ecce homo
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p199 [nr. 101]
.4A.4B.4A.4B.4C.4C.4D.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Quam Amabilis! Es bone Jesu! O dulcis Jesu! / [...] [geen wijsaanduiding]  
CIV.
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p200 [nr. 102]
.3A.2b.2b.3A.2b.3C.3C.2b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kyrie eleison Kyrie eleison / Christe eleison [geen wijsaanduiding]  
CV. Litanie van onse L. Vrouwe
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p200 [nr. 103]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mein zuvluckt alleine / Maria die reine [geen wijsaanduiding]  
CVI. Zuvluckt der sunder, auf die Buck staven [...]
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p203 [nr. 104]
.2a.2a.2a.2B.2c.2c.2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria Koningin / Mutter und helfferin. Maria Salve Als 't begint  
CVII. Een Nieuw Liedeken Adieu nymphe du bois ?
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p204 [nr. 105]
.3A.3A.2B.3C.3C.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Christ wilst sein von ubel frey / In allen orth Alst begint  
CVIII. Een nieuw Liedt
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p206 [nr. 106]
.4A.2B.4A.2B.2C.2C 4D 3E.4F.3g.4F.3g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Der reicke prasser wellust: / Des liebs weh in der hel [geen wijsaanduiding]  
Vom dem Reicken
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p207 [nr. 107]
.4A.4A.4B.4B 2C 2C 2C 2d.3C 2E 2E 2E 2E.5FNiet sonder vrees / Ick van een Mensche lees Weest Nymphe gegroet.  
CX. Wees nimf gegroet
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p209 [nr. 108]
.2A.3A.4B.4B.2C.3C.4D.4D.2e.2F.2e.3F.2g.2H.2g.2H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Maria gulden Troon, / Van den hoogsten koninck [...] Spoet u voetjens  
CXI. Een nieuw Liedeken Tweede Carileen
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p211 [nr. 109]
4A 5A.3B.3B 5B.2C 2C 2D 2D 4D 2E 2E 2E 2F 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte