Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanRoemryke Wyk der Katten, / Van Cesars Heerschappy Wonderlyk zyn de Werken  
LOF VAN KATWYCK OP ZEE Herders hij is geboren
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p1? (A5v) [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Morgenstond is weer verscheene, / Den [...] Revelje vous, Filander Milje  
Een MORGEN-GEBEDT Réveillez-vous belle endormie
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p11] [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeg is den Held'ren Dageraet, / Gelyck als weder dood Lestmaal in 't Krieken van den dag &c.  
Een AVONDT-GEBEDT Laatstmaal in het krieken van de dag
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p13] [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Christus Jesus op de strant / Van Galilea, [...] O Salig Heylig Bethlehem  
Een Liedt ter Eeren van de Vissery, uyt Marc. 1:16 O zalig heilig Bethlehem
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p15 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer! wy gaen ons nu bereyde, / Om na de Noort [...] Daer hoor ik Luyden d' Amyaten  
Een Liedt voor de geene die van 't Lant sullen [...] Sarabande Pinel
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p17 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Koning aller Ceraphijnen! / Ik kom voor uwen [...] ô Kersnagt schoonder dan de dage  
Een Danksegginge als men van de Reyse is 't huys [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p20 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere Zebaoth! Gy Koninck aller Heeren; / Gy [...] Edel Artisten koen, &c.  
Een Gebedt in Storm en Onweder Edele artiesten koen
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p22 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn mont en Tonge zyn bereyt / Om God voor synen Throon Wanneer de Son zyn Paarden ment  
Een Danck-segginge wanneer het onweer over is Wanneer de zon zijn paarden ment
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p23 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen dag is heene: Ja Heer verdweene, / Den dag is [...] Ay my wat pyne  
Een Gebedt-lied, voor een Buysman als hy zyn Wand [...] Helaas wat pijn
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p26 [nr. 9]
.2a.2a.2a.2B.4c.4B.4c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Rym-konst is vermaart / Ver boven alle Konsten [...] Ag! schoon Kariklia  
Een Liedt, tot Lof van de Rymkonst, en hoe dat [...] Ach schone Cariclea
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p28 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeemoedig volck, / Ey wilt doch niet wanhoopen Antwerpen Ryk  
Een NIEUW-JAARSLIEDT Psalm 079 Datheen
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p30 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeent, en Huylt, o Nederlanders! / Scheurt u [...] Witte Zwaan die van te vore &c.  
Een Liedt tot Waerschouwinge aan alle Menschen, [...] Il est vrai je le confesse
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p32 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt, met Lof-sang nader ik u Throon, / Om dat [...] Al wat men hier in dese werelt, &c.  
Een Meditatie of overdenkinge over den Doop Engelse fortuin
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p34 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Koning der gerechtigheyd, / Die heeft zijn [...] Liefhebbers blyft wat stil hier staen  
Een Liedt voor de geene die tot het Avondmael des [...] Het voer een scheepje over Rijn
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p36 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch wat gruwel hoort men nu ten dage, / Die [...] Ag! hoe soet is Cloris u te Minnen &c.  
Een Liedt van de schrikkelyke Moord in 's [...] Van het lollepotje
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p38 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Geeste kloeck van sinne, / Daer is een Schat te winne van den 6. Psalm: Wilt my niet straffen [...]  
Een Lied van de Stadt Godts het Nieuw Jerusalem, [...] Psalm 006 Datheen
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p40 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere der Heyrscharen! / Gy die de sterkste zyt [...] Wel op myn schoon Vriendinne  
Een Liedt voor een Zee-man als hy te Waack is Haast u mijn schone vriendin
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p44 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus die sat in den Tempel, / Leerende de [...] Gelyck als de Witte Swane  
Een Liedt van een Vrouw die in Overspel bevonden [...] Gelijk als de witte zwaan
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p46 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk kom tot u o God! En volgens u Gebod, / Roep ik [...] Ik drink de nieuwe Most, &c.  
Een Liedt voor die geene die haar willen begeven [...] Ik drink de nieuwe most
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p49 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt jonge Jeugt, en wilt op hede pare, / Met [...] Ey schoonste nimph aansiet, &c.  
Een Geestelyk Bruylofs Lied Ach schoonste nimf aanzie
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p51 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVeel geluck, Bruygom en Bruytje, / Nu verknogt [...] Amerante myn Vriendinne, &c  
Het Tweede Bruylofts Liedt Amarante mijn vriendin
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p54 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Goude tyd! Heerelijcke Werelt! / Hoe waert gy [...] van den 103. Psalm  
Een Liedt van het jammerlyck verval des Wereldts Psalm 103 Datheen
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p55 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLieve groote Godt hoe werd gy geschonde, / Van [...] Hemels Oppervoogt ag aenhoort myn klachten, &c.  
Een Klaeg-Liedt, over het ongebonden leven dat'er [...] Dartel Venus' wicht
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p59 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort aen o Christen ziele! / Wat grooter quaed, [...] O schoonste Personagie  
Een Vermaninge tot Afstand van de Dronkenschap Sei tanto graziosa
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p61 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Sabbath, wierd geschonden, / In Nehemias tijd Als Isack gaf sijn Zegen  
Een Klaeg-Liedt over het onteeren van den [...]
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p64 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ziet men helaas! den Tempel des Heeren, / [...] Ik heb'er een Liefje in 's werelts [...]  
Een Liedt van de Swackheyd van ons Christenen die [...] Ik heb er een liefje
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p67 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoe Jesus was gevare, / Na de Woeste plaats alleen Durft gy noch meer Brabanders  
Een Schriftuurlyk Lied hoe Christus 5000 Mannen [...] Tircis au bord de la Seine
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p69 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus, was van eene grooten Schare / Rontom [...] Een Schip dat sonder Roer gaat zweven  
Een Schriftuur Liedt uyt Luca 5. seer beqaam voor [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p71 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoe Christus was verresen, / Vertoond' hy hem op Aard Het Nachtegaeltje kleyne, &c.  
Een Liedt uyt Johannis 21. by na op de selfde zin [...] Het nachtegaaltje klein
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p74 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jesus te Capern'um was, / Onder een groote Schaeren Patienty is goet Kruyt men zeyt, &c.  
Een Liedt van de groote Storm die Christum en zyn [...] Patientie is goed kruid men zegt
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p76 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte