Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWel-gheluckzaligh is de man! die niet / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den eersten Psalm Psalm 001 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA1r [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom woeden de heydenen (te gaer) / Ende [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den ij. Psalm Psalm 002 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA1v [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere, hoe zijn mijn / Weer-partijders vermeert! [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den iij. Psalm. Een Psalm Davids, als hy vloot [...] Psalm 003 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA2v [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick roepe verhoort my (Heere) / O God mijner [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den iiij. Psalm Psalm 004 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA3r [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer, neemt mijn redenen ter ooren: / Verstaet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den v. Psalm Psalm 005 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA4r [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn straft my niet o Heere, / In uwen toorn; en castijdt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den vj. Psalm Psalm 006 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA5r [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere mijn Godt, op u betrouw' ick: / Verlost my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den vij. Psalm. Davids Schiggajon, dat hy den [...] Psalm 007 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA5v [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere, onze Heere, hoe heerelijck / Is uwen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den viij. Psalm. Een Psalm Davids, voor den Opper [...] Psalm 008 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA7r [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck zal den Heer, met al mijn hert, / Loven: ick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den ix. Psalm. Eenen Psalm Davids, voor den [...] Psalm 009 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA7v [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere, waerom staet ghy van verre? / Berght ghy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den x. Psalm Psalm 010 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fA8v [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoop' op den heer: hoe zegt gy tot mijn ziel? [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xi. Psalm. Een Psalm Davids voor den [...] Psalm 011 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB2r [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBehout, Heer, want de goedertieren ontbreeckt: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xij. Psalm. Een Psalm Davids, voor den [...] Psalm 012 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB2v [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot hoe lange zult ghy Heere, / Mijnder [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xiij. Psalm. Een Psalm Davids voor den [...] Psalm 013 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB3r [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe dwaes zeyt in zijn hert', daer is geen God: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xiiij. Psalm. (Een Psalm) Davids, voor den [...] Psalm 014 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB3v [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere, wie zal in uwe tent' / Verkeeren? wie zal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xv. Psalm Psalm 015 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB4r [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaert my, God, want ick betrouw op u. / Ghy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xvj. Psalm. Een gouden kleynood' Davids Psalm 016 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB4v [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere, hoort de gherechticheyd: / Merckt op mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xvij. Psalm. Een Ghebedt Davids Psalm 017 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB5r [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal u hertelijck lief hebben Heere, / Mijne [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xviij. Psalm. Voor den Opper-zangh-meester: [...] Psalm 018 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB6v [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Hemelen (om hoogh) / Vertellen Godes eer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xix. Psalm. Een Psalm Davids, voor den [...] Psalm 019 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB8v [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenD' Heer verhoor u, in den dagh des anghsts, / Den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xx. Psalm. Een Psalm Davids, voor den [...] Psalm 020 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC1v [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, de Koninck is verblijdt, / Over uw [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxj. Psalm. Een Psalm Davids, voor den [...] Psalm 021 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC2v [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God, mijn God, waeromme hebt ghy my, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxij. Psalm. Een Psalm Davids, voor den [...] Psalm 022 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC3v [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenD'Heer is myn Herder, my zal niets ontbreken: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxiij. Psalm. Een Psalm Davids Psalm 023 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC5r [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe aerde komt den Heere toe, / Midtsgaders (oock) [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxiiij. Psalm. Een Psalm Davids. Psalm 024 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC5v [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot u, Heer, hef ik myn ziel op, / Myn God, op u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxv. Psalm. (Een Psalm) Davids Psalm 025 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC6v [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRecht my, Heer, want ick gae, / In mijn' oprechticheyd [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxvj. Psalm. (Een Psalm) Davids Psalm 026 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC7v [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heere is mijn licht, ende myne heyl: / Door [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxvij. Psalm. (Een Psalm) Davids Psalm 027 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fC8v [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot u roep ick, Heere myn rots-steen; / Houdet u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxviij. Psalm. (Een Psalm) Davids Psalm 028 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fD1v [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheeft den Heer', ghy machtighe, / Gheeft den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxix. Psalm. Een Psalm Davids Psalm 029 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fD2v [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck zal u verhooghen, Heere, / Want ghy hebt my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxx. Psalm. Een Psalm, een Liedt der [...] Psalm 030 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fD3r [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte