Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMyn hert springht op van vreught, / Terwijl ick [...] Recht als een dorstigh hert  
EERSTE LIEDT. Op de Ontfangenisse, oock Geboorte [...] In wat wilder gesticht
Campis NW1664 (1664), p7 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C 2D 2D 4D.3DDe Morgen-sterre, rijst op van verre / Over de [...] Oche Diletto  
Op ons L. Vrouwen Presentatie O che diletto
Campis NW1664 (1664), p9 [nr. 2]
.2a.2a 3b 3b.3C.3C.2D.2D.2E.2E.3F.4F.3G.4GMaria weest gegroet, / Sprack d'Engel met ootmoedt; O Jesu! weest gegroet  
Op ons L. Vrouwen Boodtschap Je ne puis éviter
Campis NW1664 (1664), p10 [nr. 3]
.3A.3A.3B.3B.4C.2d.2d.3CNaer dat verjaeght was Adam, met ons' al / (Dat [...] Van de Engelsche Fortuyn  
Noch op O.L. Vrouwen Boodtschap Engelse fortuin
Campis NW1664 (1664), p11 [nr. 4]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DWien de Aerd, en Zee, en 's Hemels Ronde / [...] La Carilè. 3  
Op ons L. Vrouw. Visitatie; oft ontmoetingh by [...] Derde Carileen
Campis NW1664 (1664), p13 [nr. 5]
5a 4B 5a 4B.5C.5D.2e.3F.2e.3F.1G.1G.3H 2H 4GHeden is Maria schoon, met haer Soon / Rijck van [...] Komt Christen zielen in de Geest  
Op ons L. Vrouwen Lichtmisse Schoonste nimf van het woud
Campis NW1664 (1664), p14 [nr. 6]
4A 2A 4b 4C 2C 4bJESUS Godts lieve Soon / Was langh tot 's Vaders Throon Ick mach wel beklagen, Heer!  
Op ons L. Vrouwen Hemelvaerts-dagh
Campis NW1664 (1664), p16 [nr. 7]
.3A.3A.3b.3A.3A.3bSchoone Jesus! schoone Moeder! / Ghy beyd' ons [...] Amo te benigne Jesu  
Van de H. Moeder Gods, met haer Vleesch, en Bloet [...] Amo te benigne Jesu
Campis NW1664 (1664), p18 [nr. 8]
4a.3B 4a.3B 4C 4C 3D 4DLaet hooren, ghy negen Chooren! / Ghy, Eng'len, [...] Beata immaculata  
Minnaers mondt, vol van lof der uytnemende Moeder [...] Beata immaculata
Campis NW1664 (1664), p20 [nr. 9]
.1a.2a.3B.1c.2c.3B.2D.2E.4DMijn ziel maeckt groot den Heer van Al: / Mijn [...] Flora, ydel is uw' roem  
Op den Magnificat, Lof-zangh Mariae Si vous ne voulez me guérir
Campis NW1664 (1664), p22 [nr. 10]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3DO Maria! altijt trouwe! / Die by dage, die by nacht Als een yeder denckt om rusten  
Krachtige Aenroepinghe van de Moeder Godts, haer [...] Magne Joseph
Campis NW1664 (1664), p23 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DMiyn hert! wilt vrolijck wesen! / Weest blijder, [...] Poi ch'el mio  
Vrientschap met Maria; wiens Vleesch en Bloet met [...] Poi che il mio fuoco e spento
Campis NW1664 (1664), p25 [nr. 12]
.3a.3a 2b.1b.1b.2bO! Lieve soete Kindt! / Is't hier dat ick u vind? O Jesu! weest gegroet  
Klachte, over de armoede van 't Kindeken Jesus, [...] Je ne puis éviter
Campis NW1664 (1664), p27 [nr. 13]
.3A.3A.3B.3B.4C.2d.2d.3CWaeck op mijn ziel! aensiet d'ellende / Van de [...] Hoe legge ick hier is dees ellende  
Van de 7. Weë-en van O. L. Vrouw Hoe lig ik hier in deze ellende
Campis NW1664 (1664), p28 [nr. 14]
.4a.4B.4a.4B.4c.4cSinght nu met my, ghy, alle Beminders / Van [...] Als vooren: Hoe legge ick hier in dees ellende  
Van de H. Joseph, Bruydegom van de Hoogw: Maeght, [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
Campis NW1664 (1664), p30 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.4c.4cSlaept mijn Kindtjen, songh de Moeder, / Grooten [...] Het Maentje schijnt soe helder  
Het soete Kindeken slaept al soetjes in sijns H. [...] Het maantje scheen zo helder
Campis NW1664 (1664), p32 [nr. 16]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B't Is nu de blijde Feeste / Van Sint Anna, hoogh, [...] Piacer  
Van de H. Anna, Moeder van de Alderheylighste [...] Het nachtegaaltje klein
Campis NW1664 (1664), p34 [nr. 17]
.3a 4B 4B.3C.3D.3C.3D 4BO Moeder Godts Maria! Maeght uytverkoren! / Wilt [...] [geen wijsaanduiding]  
Lofzangh van O. L. V.
Campis NW1664 (1664), p36 [nr. 18]
.3a.2b.1C.1b.2b.1C.1C.1C.1bJesu! mijn troost, en all' mijn vreught! / In u [...] Non moriro  
EERSTE LIEDT. De Liefde Jesus is soet voor diese [...] Non moriro crudel no no
Campis NW1664 (1664), p37 [nr. 19]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C.4D.4DAls een yeder peynst om rusten, / Als de lichtjes [...] Magne Jospeh, fili David  
JESUS liefde doet den Minnnaer klaghen, en soecken Magne Joseph
Campis NW1664 (1664), p38 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DO Jesu! soetste troost en rust! / All' hoop' [...] [geen wijsaanduiding]  
JESUS liefde is treckende, en aenlockende 's [...]
Campis NW1664 (1664), p39 [nr. 21]
.4A.4A.4B.4B 4C.4D 1E 2E 1E 2E'k Heb u lief, O kleyne Jesus! / Uyt al mijn ingewant Amo te benigne Jesu  
Minnelijcke aenspraeck tot het Lieve Kindt Jesus Amo te benigne Jesu
Campis NW1664 (1664), p41 [nr. 22]
4a.3B 4a.3B 4C 4C 2D 2D 4DAls ick dencke om u, Heere! / Stracks ich [...] Herders Knaepjes  
Wonderlijcke wenschen eens Minnaers tot sijn [...] Als ik denk om u heer
Campis NW1664 (1664), p42 [nr. 23]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DO! Jesus! liefste Bruydegom! / Siet eens om! Och! daer en is in desen stal  
De Minnaer in het hert gheraeckt van Liefde, [...] O débonnaire Jésus
Campis NW1664 (1664), p44 [nr. 24]
.4A 2A 3B.2B 2C 2C 2D.2D 2E.3E 4F 4F 5FJesus! ons zielen troost! / Ons hope van den Oost O Jesu! weest gegroet  
De Liefhebber en wilt niet afwesen van sijn [...] Je ne puis éviter
Campis NW1664 (1664), p46 [nr. 25]
.3A.3A.3B.3B.4C.2d.2d.3CIck sie van verre / Een heldre Sterre O che diletto  
De Liefde schiet stralen op de minnende ziel in [...] O che diletto
Campis NW1664 (1664), p47 [nr. 26]
.2a.2a 3b 3b.3C.3C.2D 2D.2E.2E.3F.4F.3G.4GIck heb geroepen tot u, Heer / Uyt 't diepste van [...] Flora ydel is uw roem  
Den Minnaer vertraeght in Liefde, ende geraeckt [...] Si vous ne voulez me guérir
Campis NW1664 (1664), p49 [nr. 27]
.4A.4b 3b.3A.4C.4C.3D.3DHeyligh Geest! daelt in mijn herte! / Dat soo [...] Se ben vedi  
Om liefde, en uyt liefde, versoeckt den MInnaer [...] Se ben vedi o vita mia
Campis NW1664 (1664), p50 [nr. 28]
4a 4B 4a.1c.1c.2B.1d.1d.1e.1e.1e 3F 2G 3F 2G.2FHeyligh Geest! die met kracht / Daeld' van boven [...] Roosemont, waer ghy vliet  
Noch van den selven inhoudt, tot den H. Geest Rozemond waar gij vliedt
Campis NW1664 (1664), p51 [nr. 29]
3A 4A 3B 3C 4C 3D 3D 3D 4E.4EO! Jesu! wees gegroet, / Oorspronck van alle [...] Maria, weest gegroet  
Verlanginghe eens minnende Ziels na 't [...] Je ne puis éviter
Campis NW1664 (1664), p53 [nr. 30]
.3A.3A.3B.3B.4C.2d.2d.3C


tabelbreedte