Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanZangers en Zangeressen al, / Gy kunt hier zingen [...] Truytje mijn soete Engelin, etc.  
VOOR-REDEN. Tot de Zangers en Zangeressen Truitje mijn zoete engelin
NiHoBooG1704 (1704), p2 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier zeylen wy met Godt verheve, / Godt wil ons [...] Van Quart, Quart  
Het Matroose-gesangh, of Quartiers-Liedt, dat [...]
NiHoBooG1704 (1704), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't Jaer zeventien hondert klaer / En twee, [...] Wanneer de Zon sijn Paarde ment  
Een Victory-Liedt: Van 't veroveren van de [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
NiHoBooG1704 (1704), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat vreugden groot, / Hoort men aen alle zijden Wel Mietje stout, etc.  
Een Nieu Lied van het Ruyneeren en verbranden van [...] Wel Mieke stout
NiHoBooG1704 (1704), p8 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch och wat of men soo ontstelt, / Ick hoor op 't [...] Truytje mijn soete Engelin  
Een Samenspraeck, tussen den Konink van [...] Truitje mijn zoete engelin
NiHoBooG1704 (1704), p10 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe is de Lelie soo ontstelt, / Of brand hy op [...] Wispeltreurige Matroos, etc.  
Noch een Nieuw Liedt, van het veroveren der [...] Gij wispelturige matroos
NiHoBooG1704 (1704), p14 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is 't Fortuyn nu ras, / Dat my laetst gunstig was Ik drink de Nieuwe Most  
Een Avontuerlik Liedt van een Oostinjevaerder die [...] Ik drink de nieuwe most
NiHoBooG1704 (1704), p16 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Zon zijn Paerden ment, / Uyt 't Oost [...] Cupido was mijn Admirael  
Een Nieuw Vermakelyk Minne-Liedt Wanneer de zon zijn paarden ment
NiHoBooG1704 (1704), p19 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRoept nu Victory alle kant, / Met vreughden in [...] O Hollandt schoon  
Een Nieu Liedt op de Groote Victory die men [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
NiHoBooG1704 (1704), p21 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlangs ginck ik om wat Baersjes, / By een Dorp [...] Op een aengename Voys  
De Vermakelycken Hengelaer Petit Bordeaux
NiHoBooG1704 (1704), p24 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy lieve Jan loopt met een set / En haelt den [...] Pekelharing in de kist  
t'Samenspraek tusschen Vader, Moeder en Dochter, [...] Pots honderdduizend slapperment
NiHoBooG1704 (1704), p26 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Isabel aenhoort mijn minne-klagen, / Hier [...] Als 't begint  
Een Samen-Spraeck tusschen een Jonckman en een Dochter Schoon Isabel aanhoor mijn minneklagen
NiHoBooG1704 (1704), p29 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKlarinde mijn Beminde, / Ach mijn soetste Engelinne Op een aengename Voys  
Een Nieuw Liedt Van de Klagende Minnaer Van Clarinde
NiHoBooG1704 (1704), p31 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer men heeft geschreve, / Duysent ses hondert Jaer Wilhelmus van Nassou  
Een Pertinent Verhael van de Zee-slag die 22 [...] Wilhelmus
NiHoBooG1704 (1704), p33 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa, sa Liefhebbers van 't Oorlogs gezwier, / [...] Op een aengename Voys  
Soldate Lied, of Granadiers Musijk Eerste musketier
NiHoBooG1704 (1704), p36 [nr. 15]
.4A.4A.4A.4B.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTruytje mijn soete Engelin, / Gy zijt die geen [...] Op een aengename Voys  
Een Nieuwe vermakelijke Vryagie, tusschen een [...] Truitje mijn zoete engelin
NiHoBooG1704 (1704), p38 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Juffrou schoone, / Sy spant de kroone Op een Schoone Voys  
Een Nieuw Amoureus Liedt
NiHoBooG1704 (1704), p40 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb twee bruyn Oogjes in mijnen zin, / Sy [...] Op een Nieuwe aengename Voys  
Een Heerlijck Minne-Liedt, tusschen een Jonkman [...] Ik heb twee bruine oogjes in mijn zin
NiHoBooG1704 (1704), p41 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Jaertje doen ick jonck, / En nog reynen Maget was Ick zit hier op mijn Stoeltje en ick [...]  
Een Samen-spraek, tusschen een Ruyter en een Dochter In het jaartje doen ik jong
NiHoBooG1704 (1704), p43 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die een Lief wilt minne, / Luystert toe in 't gemeyn Het Nachtegaeltje kleyne  
Een Nieuw Vermaeklijk Minne-Lied Het nachtegaaltje klein
NiHoBooG1704 (1704), p44 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't begin van Adams tijden, / Was 'er de [...] Ach Helena, ach mijn waerde  
Een Vermaekelijck Lied op het aengename druyve Nat Liefste gij zijt ongestadig
NiHoBooG1704 (1704), p45 [nr. 21]
,4a,4B,4a,4B,4c,4c,4D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrou Venus ach, Weg Hoertjes met u zwieren, / Gy [...] van Mieke stout  
Een Nieu beklag van een Jongman die sijn gelt by [...] Wel Mieke stout
NiHoBooG1704 (1704), p47 [nr. 22]
a b b a c c d c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet wintje dat uyt den Oosten waeyt, / Dat waeyt [...] Als 't begint  
Een Nieuw Lied, van een Jonkman en een Jonge Dogter Het windje dat uit de oosten waait
NiHoBooG1704 (1704), p48 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk ben lestmael de Nieupoort uytgegaen, / Buyten [...] Als 't begint  
Een schoon Lied van een Oostindiaense juffrouw, [...] Ik ben laatstmaal de Nieuwpoort uitgegaan
NiHoBooG1704 (1704), p49 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKupido onlangs geleen, / Die vloog door bos en hey Op een aengename Voys  
Droeve ongetrooste Minnaers-Klagte, 't vleyen en [...]
NiHoBooG1704 (1704), p51 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben laestmael de Nieupoort uytgetreden, / Wat [...] Op een schoone Voys  
Een Nieu Lied, van een Jonckman en een Dochter, [...]
NiHoBooG1704 (1704), p53 [nr. 26]
.5a.4B 4B 4a 3C 3C 5a.5a,2D,3D,3D,2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Amourant, mijn Engel Beminde, / Mogt ick mijn [...] Adieu schoon Lief  
Een Vermakelijcke Vryagie, tusschen een Dogter en [...] Adieu schoon lief nu wil ik gaan varen
NiHoBooG1704 (1704), p55 [nr. 27]
.4a.4a.4B.4B.2c.2c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn het ruyssen der boomen het volgeltje [!] [...] Op een aengename Voys  
Een Nieuwe schoone t'Samen-spraek, tusschen [...] In het ruisen der bomen
NiHoBooG1704 (1704), p56 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de klare Son begint te klimme, / En ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een schoone Minnaers-klagt Schone Cato
NiHoBooG1704 (1704), p57 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoeder ik heb 'er geslapen, / Te nacht by een Heer Alst begint  
Samen-spraeck tusschen Moeder en Dochter, en op [...]
NiHoBooG1704 (1704), p58 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte