Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan't Was dien dagh, dat yder lagh, / Vernedert! en [...] Hy alon op Dragon, Hoorje niet dat grof Canon, &c.  
Den Hollandtschen Glorieuse Zee-Batalje, tegens [...] Sa allons op dragon
PrLb1675 (1675), p3 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCarlewies wil ons te lijf, / Met een Leger vier of vijf Op een seer raere Wijs  
Optocht der Koninck van Vranckrijck tegens Nederlandt Le traquenard
PrLb1675 (1675), p5 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat een goede tijdingh / Komt daer onverwacht 't Is onlanghs geleden  
Nederlandts Vreughden-Sangh, Over 't veroveren [...]
PrLb1675 (1675), p9 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons nu loven den Heldt, / Die voor ons [...] Op een nieuwe Voys  
Oranjens lof Laat ons loven nu de held
PrLb1675 (1675), p12 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemels Oppervooght, / Ach! aenhoort mijn klachten Dartel Venus Wicht, &c.  
t'Samen-spraeck tusschen de Hollandtsche Maeght [...] Dartel Venus' wicht
PrLb1675 (1675), p14 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterent'Sa Hollanders komt ten strijdt, / Eer dat ghy [...] Alst begint  
Een Nieuw Liedt van desen tegenwoordigen Oorlogh Laat ons loven nu de held
PrLb1675 (1675), p18 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit Koor-gesangh sal u doen aenhoren, / O [...] Soete Engelin mijn uytverkore  
Klaegh-liedt, Dat den Bisschop van Munster [...] Zoete engelin mijn uitverkorene
PrLb1675 (1675), p20 [nr. 7]
.4a.4B 5a 4B.5a 5a 4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Sa allon, / Op dragon Van de Dragonders  
t'Samenspraeck, tusschen den Prins van Conde, de [...] Sa allons op dragon
PrLb1675 (1675), p22 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterent'Sa Hollanders weest verblijdt, / En siet hoe [...] t'Sa Hollanders komt ten strijdt  
Een Nieuw Liedt, van de Veranderlijcke tijdt, of [...] Laat ons loven nu de held
PrLb1675 (1675), p25 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort doch vrienden al te gaer, / Wat moys, [...] Oranje  
De Fransche Vlieger Hor De Franse vlieger
PrLb1675 (1675), p27 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest nu vrolijck met malkaer, / In dit nieuw [...] 't Schijnt Louys wil ons te lijf  
Aenmoedingh tot defensie tegen de Fransen Le traquenard
PrLb1675 (1675), p28 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBritsche Koningh hoort mijn klacht, / Bisschop [...] 't Is goet Capucijn te zijn  
Klachte van den Koningh van Vranckrijck, aen den [...] Belle Iris
PrLb1675 (1675), p30 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe was elck door vreughde bedwongen, / Doe men [...] Trompen en Trompetten en Fluyten  
Victorie-vreught Spaar geen orgels spaar geen kelen ?
PrLb1675 (1675), p34 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort nae dit vrolijck Liedt, siet / Wat onlanghs [...] Der Philistijnen stam, quam, &c.  
Een bly-gesangh ofte Victorie-Liedt over de [...] Der Filistijnen stam kwam
PrLb1675 (1675), p36 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDob, dobbe, dob. slaet de Tamboer, / Wie lustigh [...] Wel op, wel op, ick gae ter Jacht  
Een treffelijck Tamboers-Liedt, nae gelegentheydt [...] Windje daar het bos af drilt
PrLb1675 (1675), p40 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAey! hoort eens na dit kluchtigh Liedt / Van die [...] 't Was een fraey rijck Burgers kindt  
Een Nieu Liedt, van twee notabele [...] Het was een fraai rijk burgerskind
PrLb1675 (1675), p43 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOranje nu Floreert, / Tot vreught der Ondersaten Francey  
Victory-Liedt ter eeren sijn Hoogheydt den Heere [...]
PrLb1675 (1675), p44 [nr. 17]
.3A.3b.3A.3b.1C.3d.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOranje-Vorst biedt ons de handt, / En helpt den [...] Op een nieuwe Voys  
In-wyingh en Herstellingh van den DOM binnen Utrecht
PrLb1675 (1675), p47 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat hoor ick voor gerucht, / Ghy siet [...] La Guere  
Singht dan sonder flouwen, Ter eere Wilhelm van [...]
PrLb1675 (1675), p48 [nr. 19]
,4A.4A.4b.4b,4C.4C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Hoorde lest twee Klopjes klagen, / Seer verslagen Polyphemus aen de Strande  
t'Samen-spraeck tusschen Twee klopjens van [...] Polyphemus aan de stranden
PrLb1675 (1675), p50 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe haest kan sich Fortuyn gaen wenden / Omtrent [...] Hoe legh ick hier in dees ellende  
Der Witten soet e[n su]ur, En hare laetste uur: [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
PrLb1675 (1675), p53 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaes ick ben van droefheydt sieck, / Ick [...] Maximilianus de Bossu  
Een Nieuw Liedt, van de sieckte van de Koningh [...] Es ist das Heil uns kommen her
PrLb1675 (1675), p58 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa sa ghy Fransman uytgevest, / En treckt weer [...] Van d'Uytersen Dom  
Victorie-Liedt van een Veldtslagh, voorgevallen [...] Laat ons loven nu de held ?
PrLb1675 (1675), p61 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Roomse Besje sey Gort Wouts, / Dit heb ick al [...] Sa Hollanders komt ten strijdt  
Een Raer Nieuw Liedt van den Uytrechtsen Dom Laat ons loven nu de held
PrLb1675 (1675), p63 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer vint men meer vermaeck, / Als omtrent een [...] La Valliere  
Cavalliers-liedt Pier is in de hemel
PrLb1675 (1675), p65 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp Burregers en Boeren, / Sa stelt uw in 't geweer Trompen en Trompetten, &c.  
Kryghs-liedt La marine
PrLb1675 (1675), p66 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hoe van Galens stam,, gram, / Uyt 't Landt [...] De Philistijnen stam,, quam  
Oorloghs-galm Der Filistijnen stam kwam
PrLb1675 (1675), p68 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefhebbers blijft wat stil hier staen, / Hoort [...] Het voerder een Schuytje, &c.  
Een Liedt gemaeckt van een Nieuwe Modesse Wiegh, [...] Het voer een scheepje over Rijn
PrLb1675 (1675), p71 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hier Liefhebbers Helden braef, / Hoe dat [...] Laet ons loven nu den Heldt, &c.  
d'Oranje-Sleutel, in 't Graefse Slot Laat ons loven nu de held
PrLb1675 (1675), p74 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSta nu by Mans en Vrouwen, / Toont vreughde altemael Cecilia  
Geluckwenschingh aen sijn Doorluchtige Hoogheyt [...] Cecilia
PrLb1675 (1675), p77 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte