Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoe kan ik vrolijk wesen, / Als ik scheyden moet Als 't begint  
Scheyd-Liedeken, over een Minnaer van sijn Liefste Hoe kan ik vrolijk wezen
CupMZ1707 (1707), p3 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat gevoelt een Minnaer pijne, / Als hy sit in [...] Wilt u niet in 't minst, &c.  
Minne-Klagt Wil u niet in het minst bezwaren
CupMZ1707 (1707), p4 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa kom mijn Vriend, / Wild gy eens met mijn klinken O! Schoon cato, &c.  
Rigaudon 1 de Galatée
CupMZ1707 (1707), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet best op aerd is een gerust gemoet, / Dat [...] Op een aengename Voys  
Minne-Lied Het beste op aarde is een gerust gemoed
CupMZ1707 (1707), p5 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Herderin ach schoone maegd! / Gy hebt mijn ziel [...] Verlaet gy mijn verheve Ziel  
Herders Vryagie Tranquilles coeurs
CupMZ1707 (1707), p7 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBacchus komt dalen eens by mijn neer, / d'Min die [...] Lagt mijn Matresse altijd om myn  
CupMZ1707 (1707), p7 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe pleegd de min op mijn nu steeds sijn wraek, / [...] Het best op Aerd &c.  
Minne-Klagt Het beste op aarde is een gerust gemoed
CupMZ1707 (1707), p8 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk kniel nu voor u Godin Cypres altare, / En sal [...] Jonge Meysjes hoe Verdooldt  
Een aengename Vryagie
CupMZ1707 (1707), p9 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa drinkt eens om, / Ter eeren van Oranjen Edel Princes, &c.  
Drinck-Liedeken Edele prinses
CupMZ1707 (1707), p10 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoe ik in 't begin, / Door berg, door bos en heyden O doelwit van de Min, &c.  
De Verliefde Minnaer O doelwit van mijn min
CupMZ1707 (1707), p11 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! mijn waerde, mijn beminde, / Laet u Minnaer [...] O kers-Nacht, &c.  
Minne-Klagt O kerstnacht schoner dan de dagen
CupMZ1707 (1707), p12 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFlora, wilt nu ontwaken, / Aurora die komt aen Gelijck de Beeckjes vloeyen  
Minnende 't Samen-spraek Gelijk de beekjes vloeien
CupMZ1707 (1707), p12 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Goon, is dit nu door mijn min? / Die 'k u mijn [...] Tranquille la Coeur  
Smeekende Minnaer Tranquilles coeurs
CupMZ1707 (1707), p13 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal dan mijn droeve klagt u noyt tot min [...] O Voerman van de Hel  
Een Klagende Minnaer Hou voerman van de hel
CupMZ1707 (1707), p14 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClimene schoonste uyt-gelesen, / Sult gy dan noyt [...] Besnede Velden, &c.  
Besneeuwde velden doorluchtige bomen
CupMZ1707 (1707), p15 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! hoe wert mijn Ziel door liefde aengedreven, [...] O Voerman van der Hel  
Een Minne-Liedeken Hou voerman van de hel
CupMZ1707 (1707), p16 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSult gy my soo eeuwigh haten? / En lacchen om [...] Besneeude Velden, &c.  
Besneeuwde velden doorluchtige bomen
CupMZ1707 (1707), p17 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk bemin de Wijn, / Tot 't laetste van mijn jaren Als 't Begint  
CupMZ1707 (1707), p18 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Godin u troost te derven, / Doet mijn [...] Wilt u niet in 't minst beswaren  
Een soete Vryagie Wil u niet in het minst bezwaren
CupMZ1707 (1707), p19 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal ik Godin dan eeuwig truuren, / Nu gy mijn van [...] Revelle Vous  
Minne-Klagt Réveillez-vous belle endormie
CupMZ1707 (1707), p20 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Engelin, / Schone Godin De overture Bellerophon  
CupMZ1707 (1707), p21 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Clorimeen, / Gaet gy my nu verlaten Knoop-Balet  
Knoopballet
CupMZ1707 (1707), p22 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort mijn lief mijn twede leven: / Clemeen, [...] Schep moet mijn Hert  
Schep moed mijn hart
CupMZ1707 (1707), p23 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer blijft gy Filis soet? komt aen mijn [...] O Voerman van de Hel  
Klagende-Minnaer Hou voerman van de hel
CupMZ1707 (1707), p24 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl weer een Blaeuwe scheen, / O Goon! Hoe sal ik [...] O doelwit van de Min  
O doelwit van mijn min
CupMZ1707 (1707), p24 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria schoone Son: gy sult nu 't soet ontfangen, [...] Als't begint  
Bruylofts-Liedeken
CupMZ1707 (1707), p25 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilis hoe lieflijk sijnder u lonken, / Van u [...] Besneeude Velden, &c.  
Besneeuwde velden doorluchtige bomen
CupMZ1707 (1707), p25 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Autaer mijn waerde, / Ach! Schat-kist op d'aerde Son Milli tormenté  
Klagende Minnaer Son mille tormenti
CupMZ1707 (1707), p26 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMuskadelle, / Droppe Lé Marie  
La mariée
CupMZ1707 (1707), p26 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Filis soete Bekje, / Waerom vlugtje van my? Is Liefde soet Lyden  
Een Soete Vryagie Is liefde zoet lijden
CupMZ1707 (1707), p27 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte