Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanKomt wilt nu vreugde maken, / 't Is heden nu den tijd Sa Trompen en Trompetten  
Vreugde-Bazuyn, over de Heerelyke Victorie, [...] La marine
DPKLoth1744 ([1744]), p3 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel vrienden hoort eens aan, / En blijft een [...] Van den Spaansen Ruyter  
Een nieuw Lied, op den hedendaagsen Oorlog, [...] Nadien uw goddelijkheid
DPKLoth1744 ([1744]), p6 [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel vrienden blijft een weynig staan, / Wat ik u [...] O Holland schoon  
Een nieuw Liedt, op den inval van den Koning van [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
DPKLoth1744 ([1744]), p9 [nr. 3]
.4A.3b.4C.3b.4A.4A.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden luistert na dit Liedeken, / Dat ik [...] Vrouw Venus Velde  
Een nieuw Lied op de Goesse Meysjes Anplonia
DPKLoth1744 ([1744]), p11 [nr. 4]
4a 3B.2B 4C 3C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort den Franse Haen weer krayen, / En ziet hoe [...] Mahomet aanhoort mijn klagen  
Een nieuw Lied, gemaakt op de Ses Regimenten die [...]
DPKLoth1744 ([1744]), p14 [nr. 5]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon godinne, / Oorsaak van myn smert Siet de tyden van 't lente saysoen  
Droevig Afscheyd van een Trompetter die zyn lief [...]
DPKLoth1744 ([1744]), p17 [nr. 6]
2a 3B.3a.2B 2c 3D.2D.2c.2D 2e 3e 3F 3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa komt luistert jonge maegden, 't minne spel, / [...] Op een aengename Voys  
Klaeg-lied van een bedrogen Jonge Dogter, die van [...]
DPKLoth1744 ([1744]), p19 [nr. 7]
6A.3A 3B 3B.3C 4C.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrincen en Potentaten, / Vorsten ook alle Staeten O Schoone bloemen &c.  
Het draijende Radt van Avonture, op de [...] De zoete tijden van het meiseizoen
DPKLoth1744 ([1744]), p21 [nr. 8]
.2a.3a.2B.3B.2c.3c.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort jongmans staet wat by, / Aenhoort eens het [...] Mon cher Pere le Roi  
Een zeer aerdig Liedeken, waer in vertoond word, [...] De matroos
DPKLoth1744 ([1744]), p25 [nr. 9]
.3A 4A.3B 4B.3C.3C.3D 4D 4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijd'er u vroome Helden, / maekt vreugde van [...] Maria Edel Princesse  
De Victorie bevogten door Prins Karel, tegen de [...] Maria edele prinses
DPKLoth1744 ([1744]), p27 [nr. 10]
.3a.3B 2B.3a,3B 4C 2C 4d 3E.3E 4F 3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon dat ik onder 't groen, / Van dik betakte Boomen Op een schoone Voys  
Een Minnaarsklagt over zyn lief Amaril, onder 't [...] Schoon dat ik onder het groen
DPKLoth1744 ([1744]), p29 [nr. 11]
.3A.3b.3b.3A.3A.3c.3c.3D.3D.3e.3e.3F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit sal wis wat beduyden, / Den Leeuw die gort [...] Sa Trompen en Trompetten  
Aanmoedinge aan 't Hollands Krygs-Volk, dat op de [...] La marine
DPKLoth1744 ([1744]), p32 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.2d 2d 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch mijne liefste Lief mijnen Engel schoon, / [...] Hy keert hem altydt met zyn gadt naer my  
Een vermakelyk Mey-Liedeken ondermengt met een [...]
DPKLoth1744 ([1744]), p34 [nr. 13]
,5A 3A 5A 5B 5B.1c 1c 2D.4D.4E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen vreemt geval, / Zal ik uw voortgaen bringen Te zingen op een lugtige Voys  
Een Nieuw wonderlijk geval, van een Kleermaker [...] Rigaudon 1 de Galatée
DPKLoth1744 ([1744]), p37 [nr. 14]
.2A.3b.3b 3A.2C.3d 3C.2E.3f 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrinden blyft een weynig staen, / 'k Heb een [...] Van de valsche Munters  
Nieuw Liedeken van den Verdugadin De valsemunters
DPKLoth1744 ([1744]), p40 [nr. 15]
4A 4b 1C 4A 4b 1C 4D 4D 1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk had'er een liefje uytverkooren, / Sy staet in [...] Als 't begind  
Den Vrolyke Minnaer, verandert in een Bachus Vriend Point de chagrin dans notre vie
DPKLoth1744 ([1744]), p43 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden luystert na dit Lied / Wat tot Haarlem [...] Lon laderette  
Een Nieuw Liedt van een Meysje van Haarlem die [...] Lon laderetta
DPKLoth1744 ([1744]), p46 [nr. 17]
4A 4A 4b 4C 4D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLestmaal in de koele Meye / Ging 'k op mijn gemak Van Vrouw Venus Velden  
Een vermakelyk Meylied Anplonia
DPKLoth1744 ([1744]), p48 [nr. 18]
,4a 3B 3B 3C 3C 3D 4D 1E 1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen aangenamen tyden, van den soeten Mey, / Die [...] Van het Trommelken van snaren  
Een Nieuw en een Aangenaam Mey-Lied; tot vreugt [...] Trommeltje met snaren
DPKLoth1744 ([1744]), p50 [nr. 19]
.6A 3A 3b 3b 3A 3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnna-Margrietjen, / Gy zijt een zoet Kind, Kind, Kind Leertze van den zanger  
Een Lieffelyke zoet-gezuykerde en aangename [...]
DPKLoth1744 ([1744]), p52 [nr. 20]
2a 3B 1B 1B 2a 3B.3C.3C 2D.1D 1D.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Vrienden luystert na dit Lied, / 't Is by 't [...] Van den Kwakzalver  
Een aardige Klugt voorgevallen by het Frans leger [...] Van de Schagerlaan
DPKLoth1744 ([1744]), p55 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4b.2C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaas ik mag met regt wel zeggen, / Wanneer mijn [...] Op een aangename Voys  
Een Liedt van den Berugten Agtkanten Boer Van de achtkanten boer
DPKLoth1744 ([1744]), p57 [nr. 22]
.4a.4B.4a.4B 4c 4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen wonder stuk dat moet ik u verhalen, / [...] Al wat men doet men kan geen Juffers &c.  
Een Nieuw lied van een half gehangen Koopmans [...] Al wat men doet
DPKLoth1744 ([1744]), p60 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen hoort niet als van oorlog roepen / En over al [...] Ik leg gestadig heele Nachten  
Rouw-klacht gemaekt over de dood van zyn [...] Ik lig somtijds gehele nachten
DPKLoth1744 ([1744]), p63 [nr. 24]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom Bode van de Ree, / Segt mijn wat nieuws is [...] leerdse van den Zanger  
Het bekentmaken van een Bode, aan den Koning van [...]
DPKLoth1744 ([1744]), p66 [nr. 25]
4A.4A.5b 4C.4C.3b.2D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat droefheyd en verdriet, / Word ons eylaes bedied Wat is de liefde blind, &c.  
Het Franse Beleg in Vlaenderen en de belegering [...] Ik drink de nieuwe most
DPKLoth1744 ([1744]), p68 [nr. 26]
.3A.3A.2B.3B.5B.3C.5C.2d.2d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie ontrust ons Nederland, / Het schijnt de [...] Liefste Ko[ni]ng van myn hert  
Een nieuw lied, gecompenseerd op dese [...] Hoor hoe aardig dat ik voer
DPKLoth1744 ([1744]), p72 [nr. 27]
4A.4b.4A.4b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk weet een Meysje pertinent, / Zy staet in mijn [...] Van toerloerette  
Vryers Minne-klacht, over de schoonheyt van zyn Rosette
DPKLoth1744 ([1744]), p74 [nr. 28]
,4A 4A 4b 2b 2b 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLuystert omstanders al, / Wat ik verhalen sal Dat is raer, dat is raer, let op den &c.  
Een Nieuw Lied Gecompeseerd op het verkoopen van [...] Ha ha zie zo
DPKLoth1744 ([1744]), p76 [nr. 29]
.3A.3A.4B.4B.1C.1C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAanhoord dog Christenen al, / Wat ik u verhalen sal Van de Spaansen Ruyter  
Een Waar en Droevig Stuk is tot Alkmaar gebeurt [...] Nadien uw goddelijkheid
DPKLoth1744 ([1744]), p79 [nr. 30]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte