Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWel lieve soete Trijntje, / Sloofie waer so windig heen Wat mag dog zyn de reden  
Thee bezoek, of Compritie, gehouden tussen [...] Mars van Marlborough
Vos KJKonk1714 (1714), p3 [nr. 1]Goe morgen Buervrouw Belie, / Wel wat is hier [...] Wat mag dog zyn de reden  
Een aardig Buur praatje, gehouden van twee Buur [...] Mars van Marlborough
Vos KJKonk1714 (1714), p5 [nr. 2]Ach ik onnosele Maagt ik heb wel reden, / Om te [...] Al wat men doet men kan geen Juffrouw minnen  
Rouwklagt van een gekloostert Nonnetje Al wat men doet
Vos KJKonk1714 (1714), p7 [nr. 3]Wel soete Bregje van Saandijk, / Gy zijt een [...] Van 't Muyzevalletje  
Klugtige Vryagie tussen Bregje van Saandyk, en [...] Het Walinnetje
Vos KJKonk1714 (1714), p8 [nr. 4]Waer bent gy mijn Roosje, / Mijn zoete honing dief Ik stort nu myn klagten  
Klugtige Vryagie, tussen Cloris en Roosje Ik stort nu mijn klachten
Vos KJKonk1714 (1714), p9 [nr. 5]Ach alderzoetste hart mijn wel beminde, / Ik bid [...] Ontwaak ontwaakt myn Lief myn uyterkoren  
Samenspraak tusschen een Jonkman en een Jongen Dogter Ontwaak ontwaak mijn lief
Vos KJKonk1714 (1714), p10 [nr. 6]Ach dwaze Min wat teelt gy vrugten, / die niet [...] Vrinden zou men niet vrolyk weezen  
[Vos, Pieter de] | Den vergramden [...] Point de chagrin dans notre vie
Vos KJKonk1714 (1714), p12 [nr. 7]Ach wat valt het Minnen / Bedroeft en bitter hart Van Barselona  
Den vergramden Minnaar, verlaatende zyn [...] Barcelona
Vos KJKonk1714 (1714), p14 [nr. 8]'k Was laest in een gelag; / Van dogters en gezellen Van de Vlaamse Meysjes  
Een beklag Lied, over de grouwelyken Staat De Vlaamse meisjes
Vos KJKonk1714 (1714), p15 [nr. 9]Jonkmans hoort mijn droevig zugten, / Want ik [...] Dorotee hoort myn zugten  
Een Vermaakelyk lied, van een Heeren Knegt, die [...] Ballet Dorothée
Vos KJKonk1714 (1714), p17 [nr. 10]Dogters hoord dog mijn bedroefde klagt, / Hoe heb [...] Doen ik ging zwieren door Amsterdam  
Een nieuw Lied van het bedrogen Dienstmeysje Doen ik ging zwieren door Amsterdam
Vos KJKonk1714 (1714), p18 [nr. 11]Ag wat ist een vreugdig Leven, / Daer men mind en [...] In de Min vind ik gebugten  
Samenspraak tusschen een Minnaar en een Dronkert In de min vind ik geneugten
Vos KJKonk1714 (1714), p20 [nr. 12]Ag mijn lief myn uytverkoren, / Ag mijn [...] Stilt u wreedheyd God der Minnen  
De Klagende Minnaar over de wreedheyd van zyn [...] Stil uw wreedheid
Vos KJKonk1714 (1714), p21 [nr. 13]Hoord wat mijn lest is ontmoed, / Als ik ging om [...] Hoord hoe aardig dat ik voer  
De wonderlyke ontmoeting van een Jonkman die uyt [...] Hoor hoe aardig dat ik voer
Vos KJKonk1714 (1714), p22 [nr. 14]Prutjen lieven Meysje, / Mijn hart mijn troost [...] Van Prutje  
Vryagie tusschen Marritje Prut en Krelis Koerten Ontwaak schone herderin
Vos KJKonk1714 (1714), p24 [nr. 15]Ach alderzoetste Zilvia: / Mijn schoonste Lief en [...] Ik bender gegangen aan een groen kant  
Vryagie, tusschen den Herder Cloris, en de [...] Ik ben er gegaan aan een groene kant
Vos KJKonk1714 (1714), p26 [nr. 16]Och mijn Liefje mijn leven, / Gaet gy my nu begeven Og myn Engel vol waarden  
Beslapen Vrysters Klagt Hele winterse nachten
Vos KJKonk1714 (1714), p28 [nr. 17]Wel ben ik dan zo mismaekt, / Dat daer niemand na [...] Liefste Moeder ik weet een ding  
Een Nieuw Vrysters klagt
Vos KJKonk1714 (1714), p29 [nr. 18]Schoonste Filis waerom zo gaet gy van mijn [...] Silvia volmaakste Maagt van alle Maagden  
MINNAARS-KLAGT Sylvia volmaaktste aller maagden
Vos KJKonk1714 (1714), p30 [nr. 19]Strooyt nu vry Palmen en groene Kruyt, / En zingt [...] 't best op Aerd is een gerust gemoet  
BRUYLOFTS-LIED Het beste op aarde is een gerust gemoed
Vos KJKonk1714 (1714), p31 [nr. 20]Ik mag nu wel klagen, / En zeggent met regt Ik stort nu myn klagten  
Beklag Lied van een bedroefde Oost-Indies Vaar, [...] Ik stort nu mijn klachten
Vos KJKonk1714 (1714), p33 [nr. 21]Ag wat moet, / Ik helaes verdragen Tien pont snel  
VRYSTERS KLAGT Tien pond snel
Vos KJKonk1714 (1714), p34 [nr. 22]Ik min de vrye Vryers staet: / Ik wil de trouw [...] Ik heb Vrouw Venus Jagt bezeylt  
Een Nieuw Lied, op de afradinge van 't Trouwen Allez où le sort vous conduit
Vos KJKonk1714 (1714), p36 [nr. 23]Herreberg ik moet u roemen, / want u lof die is [...] 't Is nu ruym vijf jaer, &c.  
Lof van den wydberoemde Herberg Het is nu ruim vijf jaar geleden
Vos KJKonk1714 (1714), p37 [nr. 24]Hoort na dees klugt: / 't Geen ik te kennen geven Og lieven Beer, wat sal ik nu gaan maken  
Een Nieuw Lied, van het aardig bedrog, hoedanig [...] Rigaudon 1 de Galatée
Vos KJKonk1714 (1714), p39 [nr. 25]Wel wat zijnder gecken, die altijd na de Meyd, / [...] Barcelona  
Een Nieuw Lied, van de Mannen Pynbank, Trouwt [...] Barcelona
Vos KJKonk1714 (1714), p41 [nr. 26]Ik wensch u goeden dag Katlijn, / Liefje wou gy [...] Van 't Muysevalletje  
Ouwe Mans Vryagie Het Walinnetje
Vos KJKonk1714 (1714), p42 [nr. 27]Ik heb twee Bruyn oogen in mijn kop, / ik mag met [...] Ik heb twee bruyn oogen in myne zin  
Een droevig beklag, van een Matroos die zyn geld [...] Ik heb twee bruine oogjes in mijn zin
Vos KJKonk1714 (1714), p44 [nr. 28]Weg Venus wigt, / met al u liegen Ach Schoone Maagd u lieve lonken  
Klagende Minnaar, over de trouweloosheyd van zyn [...] Écoutez bergers la musique angélique
Vos KJKonk1714 (1714), p45 [nr. 29]Bonzoir vos serviteur, / Commen porte mooy meysje Waarom verlaat gy mijn &c.  
Een koddig Lied, van Waaltjes Vryagie Pourquoi vous plaignez-vous
Vos KJKonk1714 (1714), p46 [nr. 30]


tabelbreedte