Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan'K wil met mijn verliefde sinnen / meest mijn [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
't Goet voornemen Les Nayades et Dryades
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f1r [nr. 1] transcr.O Nacht! hoe wacht, / hoe dorst mijn borst [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Verlighte Menuet O nacht hoe wacht
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f1v [nr. 2] transcr.O lotgeval, wat brouwt gij al / waar wilt ghij [...] [instr.] Ballet in Flora   muzieknoot 
't Verlangen O lotgeval
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f2v [nr. 3] transcr.Schone Nimphen die de baeren / met uw blonde haeren [instr.] Ballet in Flora   muzieknoot 
De Besorgde Seconde mariée
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f3v [nr. 4] transcr.Laet mijn treurige gedachten, / dogh ontlasten, [...] [instr.] Flora in Triumphe l' Amour   muzieknoot 
De Droefheijdt Laat mijn treurige gedachten
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f4v [nr. 5] transcr.O goon! verschoon / mijn liefd, bekroon [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Smekende Bourrée O Goden
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f5v [nr. 6] transcr.Bevallige Zephir, uw soeten adem in den Hoff / [...] [instr.] Ballet in Flora   muzieknoot 
Treurgesangh Bevallige Zephyr
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f6v [nr. 7] transcr.Wilt gij dan niet / verheugt uw mijn verdriet [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
't Scheiden Ach was ik blind
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f7v [nr. 8] transcr.Dat Amaril nu beter wil, / maeckt bij ons geen verschil [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
't Gemeen genoegen Schoon bloemgewas
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f8r [nr. 9] transcr.De Nachtegael, hoe soet van tael / verdroot wel [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rust baerd lust Bourrée De nachtegaal
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f8v [nr. 10] transcr.Dus songh Tyter, en storte in stilte / vast sijn [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Herdersklagt
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f9r [nr. 11] transcr.'K wil al treurende singen / van mijn droevige staet [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Mistroostige liefde
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f9v [nr. 12] transcr.Helaas ach! 'k leef in schijn blij: / maer die [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De veijnsende
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f10r [nr. 13] transcr.Laura heeft al het vermogen / al het bewint van [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Beminnende Menuet Proserpine
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f10v [nr. 14] transcr.Dat ick mijn Laura beminde / nimmer mij iemant misprees [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Genoegde Horentjes zouden u passen
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f11r [nr. 15] transcr.Schoon Laura mij niet meer beminden, / trouw [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Getrouwe Pourquoi n'avoir pas le coeur tendre
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f11v [nr. 16] transcr.Aij mij verhoord, vertreckt niet vol van tooren, [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Smeeckende Twijfelt gij aan de oorsprong van mijn lijden
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f12r [nr. 17] transcr.Schoone Climeen verhoor mijn klaghten, / mijn [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Herders klaght
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f12v [nr. 18] transcr.Schoone Climeen zijdt ghij voor klagten, / en [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Que n'aimez-vous coeurs insensibles
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f13v [nr. 19] transcr.Gaet gij dan wreede heen / gansch doof voor mijn Gebeen [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f14v [nr. 20] transcr.Ach! Gode kunt gij zien / dat soo 't Leven, van [...] [instr.] Spanjaerts ballet   muzieknoot 
De Scheijdingh Spanjaards ballet
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f15r [nr. 21] transcr.Ach! Somerluchjes, ach / besteedt den gansen dagh [instr.] Foelje de Spanje   muzieknoot 
De Eensame Folie d'Espagne
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f15v [nr. 22] transcr.Hoe nu soo dwars, hoe nu soo bars / zijdt ghij nu [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Stuerse La bourrée d'Olivet
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f16r [nr. 23] transcr.Ach! hoe valt mij dat wagte soo bangh / o! wat [...] [instr.] Scharmoesje   muzieknoot 
De vertrooste Air des Polichinelles et des Mattasins
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f16v [nr. 24] transcr.Als ick en mijn Aagje gaen agter het haegje / dan [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
't goet genoegen is 't al Boekweitkoek
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f17v [nr. 25] transcr.Waerom soo puer kondt, sonder vuer / gelijck een [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koel en trage tergt de grage Schoon bloemgewas
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f18v [nr. 26] transcr.O! gansch bloed, ach! hoe soet / ist voor 't [...] [instr.] gigue   muzieknoot 
't Smaeckt altijt soet wat liefde doet
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f19v [nr. 27] transcr.Als ick onder het lommer in Rust / yverig [...] [instr.] gigue   muzieknoot 
De Verraste
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f20v [nr. 28] transcr.Och Liefke! och! mogt ick nogh eensjes als flus / [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Graage
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f21v [nr. 29] transcr.Als Cupido, elck een te snoo, / bij Bacchus [...] [instr.] Boure   muzieknoot 
't Gewelt Het marketenter lied
HsBsKB 19558 ([1695 ca.]), f22r [nr. 30] transcr.


tabelbreedte