Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGelyk de beekjes vloeijen / Met een stantvaste vloed By het geruisch der bladeren   muzieknoot 
Gelijk de beekjes vloeien
Sweerts NBEM1696a (1696), p1 [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.In 't ruisschen der boomen, / Daar 't vogeltje fluit [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / Koninck, Servaes de] / [...] In het ruisen der bomen
Sweerts NBEM1696a (1696), p2 [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wat baat het uw te zyn gesprooten / Uit oud en [...] Reveille vous belle en dormie  
Eenigheid is Armoede Réveillez-vous belle endormie
Sweerts NBEM1696a (1696), p4 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie zal doch eenmaal zo gelukkig zyn, / Dien gy [...] Het best op aard  
Het beste op aarde is een gerust gemoed
Sweerts NBEM1696a (1696), p6 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gy drooge Vryers die het vyer / En zoete brand [...] Petit Royal  
Petite royale
Sweerts NBEM1696a (1696), p7 [nr. 5]
.4A.3b 3b 3A.2c 3D.3c 3D.3DGeen pyn is voor een Maagd zoo zwaar te draagen; [...] Foelie d'Espagne  
Mark, H. vander Folie d'Espagne
Sweerts NBEM1696a (1696), p8 [nr. 6]Zo de min uw hert bezit, / Muisd wel en mauwd niet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
H.V.M. F.D.K. / Mark, H. vander] Zo de min uw hert bezit
Sweerts NBEM1696a (1696), p10 [nr. 7] transcr.O Juffers, die zo zoet en vriendlik zyt, / O [...] Van Falteralteriere  
S. / Sweerts] De jager die had er een groene hoed
Sweerts NBEM1696a (1696), p12 [nr. 8]
.5A.5A.3b 2b 4c.4ALief, gy zyt voor myn rust gebooren; / Myn andre [...] Quand Iris  
Mark, H. van der Quand Iris prend plaisir à boire
Sweerts NBEM1696a (1696), p14 [nr. 9]
4a 4a 4B.5c.4B.4B.2D.2D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Drooge Jasper, dun van beenen, / Loopje noch al [...] Liefste gy zyt ongestadig  
Sweerts, Cornelis | Geen beter staat [...] Liefste gij zijt ongestadig
Sweerts NBEM1696a (1696), p16 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sy wil niet na myn klachten hooren, / Sy die my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis
Sweerts NBEM1696a (1696), p17 [nr. 11] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wanneer ik myn Engel maar eens mag zien, / En na [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lully, Jean-Baptiste] Les bacchantes
Sweerts NBEM1696a (1696), p18 [nr. 12] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ruischende beekjes hoven, [Bosschen, en beemden, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis
Sweerts NBEM1696a (1696), p20 [nr. 13] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Fillis het staat te dugten, / Dat gy noch eens [...] Noch op dezelve Wyze  
Sweerts, Cornelis] [?]
Sweerts NBEM1696a (1696), p21 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wyl [Nu] ik scheiden moet, / Vaarwel myn lust en leven [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis Wanneer ik scheiden moet
Sweerts NBEM1696a (1696), p22 [nr. 15] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Myn Overschoone [Lief, myn schoone], Die ik [...] [geen wijsaanduiding][notenwijzend]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis Folie d'Espagne
Sweerts NBEM1696a (1696), p24 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.O Gy die Pallas eert Door offerhanden, / Laat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [Grand, N.F. Le] O gij die Pallas eert
Sweerts NBEM1696a (1696), p26 [nr. 17] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Schoone Zonnen heldre lichten, / Ach! ontrek my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / Lully, Jean-Baptiste] Schone zonnen heldere lichten
Sweerts NBEM1696a (1696), p28 [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Vrinden laat ons vrolyk wezen / By de Liefde, by de wyn Op de zelve wyze als hier vooren  
Sweerts, Cornelis / [...] | LOF VAN DE LIEFDE [...] Schone zonnen heldere lichten
Sweerts NBEM1696a (1696), p31 [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 4C 4d 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ay genadig Kupidootje, / Valme toch niet langer straf Noch op dezelve wyze  
Sweerts, Cornelis Schone zonnen heldere lichten
Sweerts NBEM1696a (1696), p33 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4C 4d 4d 4CHet best op aard is een gerust gemoed, / Dat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het beste op aarde is een gerust gemoed
Sweerts NBEM1696a (1696), p34 [nr. 21] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Bekoorlyk Beeld, beheerster van myn ziel, / Als [...] Anders op dezelve wijze [incipit: Het best [...]  
Anders Het beste op aarde is een gerust gemoed
Sweerts NBEM1696a (1696), p37 [nr. 22]
.5A.5A.5b.5b.2C.3D.2E.3DAch wat is het zoet daer twee beminnen, / 'k Zou [...] Air: C' est le Dieu des eaux qui va paroistre   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / Lully, Jean-Baptiste] C'est le dieu des eaux qui va paraître
Sweerts NBEM1696a (1696), p38 [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.O Fillis zouden uwe jaaren / Dan zonder vrucht of [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / Lully, Jean-Baptiste] Dans nos bois
Sweerts NBEM1696a (1696), p40 [nr. 24] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Myn ziel, ach! wat zoet, / Liefd' en vreugd staat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis Mijn ziel ach wat zoet
Sweerts NBEM1696a (1696), p43 [nr. 25] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ryke Buurjaapje die zeide lest open / En klaagde [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
A.C.v.G. / Lully, Jean-Baptiste] Deuxième Canarie Temple de la paix
Sweerts NBEM1696a (1696), p45 [nr. 26] transcr.Heldre bruin oogjes, die overgoten / Met weelde, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis Besneeuwde velden doorluchtige bomen
Sweerts NBEM1696a (1696), p46 [nr. 27] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Schoone Klimeen, die door uw lonken / Myn ziel [...] Op dezelve wyze [[ELDERS:] Besneeude Velden]  
Besneeuwde velden doorluchtige bomen
Sweerts NBEM1696a (1696), p50 [nr. 28]
.4a.4B.4a.4B.5c.4D.5c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dorethea hoort myn zuchten / Wilt niet voor u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ballet Dorothée
Sweerts NBEM1696a (1696), p52 [nr. 29] transcr.Gun my myn Engelin uw mondje eens [zoet] te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis Gun mij mijn engelin
Sweerts NBEM1696a (1696), p56 [nr. 30] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.


1-30 of 69

first
next 30
last

tabelbreedte