Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanw'Erkennen U ô God! voor Meester Opper Heer / En [...] Ons Vader eeuwig God  
Morgen, en Avond-Gezang O nacht jaloerse nacht
Visser Visnet1741 (1741), p7 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ons Vader, eeuwig God, wilt onze stem aenhooren, [...] Hou Veerman van de Hel  
Het Vader Ons. Matth. 6 Hou voerman van de hel
Visser Visnet1741 (1741), p9 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria weest gegroet, want gy syt vol van gratie, [...] Op de voorgaande Vooyzen  
Het Weest Gegroet. Luc. 1 O nacht jaloerse nacht
Visser Visnet1741 (1741), p12 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria wees gegroet / Uit Davids zaat gesproten Agniet van edel bloed  
Het Weest Gegroet. Luc. 1. Laatstmaal ging ik ter jacht
Visser Visnet1741 (1741), p13 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laat ons in Gods Kerk vergaaren, / Met aandagt [...] Hy spande zyn boogje rasse  
Opwekking voor den Goddelyken Dienst der H. Misse
Visser Visnet1741 (1741), p14 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bereyd u hert, opent u oor, / Gods Kerks gebod [...] In Oostenryk daar staat een huys  
Opwecking voor den Goddelyken Dienst der H. Misse In Oostenrijk daar staat een huis
Visser Visnet1741 (1741), p17 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wy hebben volle versoening / Door d'offerhande [...] My verwondert boven maten  
Opwekkende Samenspraak over den Goddelyken Dienst [...] Wat mag Goossen toch gebreken
Visser Visnet1741 (1741), p19 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vergeefs in Godes Huys, / Een ander offerhand O boose domme Jeugd  
Opwekkende Samen-spraak over den Goddelyken [...] Als ik uit wandelen ga
Visser Visnet1741 (1741), p22 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bidders looft Sangers wilt paren / Uw stem, een [...] Komt myn hartje, kom myn troostje  
Op de altyds Zigtbaarheid van Gods Kerk Kom mijn Flora schoonste veldgodin
Visser Visnet1741 (1741), p24 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dewijl de Mensch alleen niet leeft / Van brood; [...] Wanneer de Zon zyn paerden ment  
Na den Goddelyken Dienst en Predikatie Wanneer de zon zijn paarden ment
Visser Visnet1741 (1741), p26 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Grooten God hier nooit volprezen, / Die neêr [...] Liefste Lief wanneer zal 't weezen  
ADAMS VAL Liefste lief wanneer zal het wezen
Visser Visnet1741 (1741), p31 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maria! gy hebt voortgebragt / Heer Jesus, die [...] Conditor alme siderum  
Den Lof-zang Alma redemptoris Mater. Van den [...] Conditor alme siderum
Visser Visnet1741 (1741), p34 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sint Nicolaas, eerweerdige Prelaat, / Spiegel van [...] ô Boose Wereld vol bedrieg'lykheyt  
Van den H. Bisschop S. Nicolaas, Patroon der [...] Schone Cato
Visser Visnet1741 (1741), p39 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe word vercierd een woning, / Gebouwt voor een [...] Van 't vergulde uurslag  
Op de onbevlekte Ontfangenis van de H. Maget [...] Het nachtegaaltje klein
Visser Visnet1741 (1741), p41 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bereyd des Heeren weg, / Dit zijn Johannes woorden Wel dus bedroeft Jonkvrouw  
Op den III. Sondag in den Advent. Joh. 1 Laatstmaal ging ik ter jacht
Visser Visnet1741 (1741), p43 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sinte Lucas beschrijft ons klaar, / Hoe dat in [...] Conditor alme siderum  
Op den IV. Sondag in den Advent Luc. 3 Conditor alme siderum
Visser Visnet1741 (1741), p45 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Thomas geboren in Galileen, / Didimus of Tweeling [...] Te Emmerik in de vergulde gans  
Op S. Thomasdag. Den 21 Decemb. Joh. 20. Te Rijsel in het vergulde rad
Visser Visnet1741 (1741), p46 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kers nacht, een der langste nachten, / Des Hemels [...] ô Kers nacht schoonder dan den dagen  
2. KERS-LIED O kerstnacht schoner dan de dagen
Visser Visnet1741 (1741), p51 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ons is een Kind, ons is een Zoon gebooren, / Door [...] ô Dag, ô blyde dag  
1. Op de Geboorte onses Zaligmakers. Luc. 1. Zyne [...] Van de herder Pyramus en Thisbe
Visser Visnet1741 (1741), p61 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie maekt geen vreugde / Op dese blijde dag Myn uytverkoren  
15. KERS-LIED
Visser Visnet1741 (1741), p75 [nr. 37]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Heyl'ge Martelaar Stephanus, / Levijt van [...] ô Holland schoon gy leeft in vree  
26. December. Op den Feest-dag van den H. [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
Visser Visnet1741 (1741), p77 [nr. 38]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *T Oude Jaer is voorby / Het Nieuwe viert men heden Angniet van edel bloet  
OP NIEUW-JAERS-DAG. Luc. 2 Laatstmaal ging ik ter jacht
Visser Visnet1741 (1741), p83 [nr. 41]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jesus oud twaelf jaar, / Toonde zyn wysheyt klaar Treurt edel Huys Nassouw  
Op den I. Sondag na drie koningen Luc. 2 Nadien uw goddelijkheid
Visser Visnet1741 (1741), p94 [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In dien tijde ging Jesus spreeken, / En heeft [...] Hoe draait het rad van avontueren  
Op den VI. Sondag da [!] drie Koningen. Matt. 13 Een schip dat zonder roer moet zweven
Visser Visnet1741 (1741), p102 [nr. 51]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *So wie met 's harten gronde / Wilt scheppen groot [...] Het viel een Hemels douwe  
Op den selven Feestdag. Luc. 2 Het viel een hemelse dauw
Visser Visnet1741 (1741), p105 [nr. 53a]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu laat g'uw' knegt, ô Heere, / Na uw' beloft in [...] [geen wijsaanduiding]  
Simeons Lof-zang Het viel een hemelse dauw
Visser Visnet1741 (1741), p106 [nr. 53b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wy groeten u, o Koningin, / Van Godes Hemelsch rijk Wanneer de Son zyn Paarden ment  
Lofsang ter eeren van onse Lieve Vrouwe, die men [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
Visser Visnet1741 (1741), p109 [nr. 54]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ay menschen! menschen treurt, / Van droefheyt 't [...] Treurt edel Huys Nassouw  
24 Februarius. Op den Feestdag van den H. Apostel [...] Nadien uw goddelijkheid
Visser Visnet1741 (1741), p115 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gedenkt ô Mensch dat gij sijt stof, / Wat roemje [...] Hertog van Gelder bent gy 'er in huys  
OP ASCH-DAG Todos los demas hombres
Visser Visnet1741 (1741), p118 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aansiet ô mensch met wonderheden, / Wat weldaed [...] Een eenig een, heb ik verkooren  
LIEDEKEN. Ter eeren der lofwaerdige Mirakelen, [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Visser Visnet1741 (1741), p125 [nr. 63]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte