Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanVrolyke Gasten, / Komt voegt u by den Dis [geen wijsaanduiding]  
Tot de blyhertige Geesten Hoor Kees mijn vrijer
AmGK1714 (1714), p2 [nr. 1]
.2a.3B.2a.3B.3C.3C.3d.3E.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort wat 'er is bedreven, / Vrienden luystert na [...] Van de Parnassen Berg  
Het Gastmaal van een Advocaat, die syn self [...] Als Atalante doden maakte
AmGK1714 (1714), p3 [nr. 2]
.3a 4B.3a 4B.3C.3C.3D.3D.3e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy Jonge Dogters die u stelt tot minnen / En wilt [...] Als 't begint  
Minnaers klagt, over het afsterven van syn Bruyd Delftenaartje
AmGK1714 (1714), p5 [nr. 3]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel Dogter heb jyder de kriewel in 't gat, / Jou [...] Van Kleyne Philipje  
Een vermakelyke Vlooije-jagt, gehouden tusschen [...] Boksvoetje
AmGK1714 (1714), p6 [nr. 4]
.4A.1b.1b.2A.2C.2C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen tijd niet lang geleden / Als ick mijn ging [...] Jonckman treckt uyt'er muyten  
Een Nieuw Liedt, van een Avontuurlycke Wandelaer Jongmans kom uit de muiten
AmGK1714 (1714), p8 [nr. 5]
.3a.3a.3B 4B.4C.3C.3D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrouw Moeder ik wil paren / 'k Ben oud genoeg van jaren Jonkmans trekt 'er muiten  
Samen-spraeck tussen Moeder en Dogter Jongmans kom uit de muiten
AmGK1714 (1714), p9 [nr. 6]
.3a.3a.3B 4B,4C.4C.3D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenรด! Zielvervoerde Rosemond / Gy hebt mijn hert gestolen Schoon verweelde dageraed  
Herders gezang, tusschen Philander en Rosemond Wanneer de zon het morgenrood
AmGK1714 (1714), p11 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk wil met den koele Mey, / Een Lied singen in de Wey Op een schoone Voys  
Lof van den Bogaert Van het boerengat ?
AmGK1714 (1714), p13 [nr. 8]
4A 4A 4b 4C 4b 4C 4D 4D 4e 4F 4e 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt vry aenhooren / Gy Quezels jong en oud Op een nieuwe Voys  
Die wil proeven eer hy troudt, / Wis het hem te [...] Hoor Kees mijn vrijer
AmGK1714 (1714), p16 [nr. 9]
.2a.3B.2a.3B.3C.3C.3d.3E.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJonkmans trekt 'er uit ter muiten / Gaet met u [...] Op een Aangenaame Wys  
Vryagie tusschen een Jonkman en een jonge Dogter Jongmans kom uit de muiten
AmGK1714 (1714), p18 [nr. 10]
.3a.3a.3B.4B.4C.4C.3D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! wat valt het minnen / Bedroeft en bitter hert Van Barcelona  
Den vergrammende Minnaar, verlatende zyn [...] Barcelona
AmGK1714 (1714), p19 [nr. 11]
3a.3B.2C.2C.3B 3d 3d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hoop myn leven / Flora myn tweede ziel Van de Quezel  
Een Nieuw Minne-Lied, tusschen een Jonkman en een [...] Hoor Kees mijn vrijer
AmGK1714 (1714), p20 [nr. 12]
.2a.3B.2a.3B.3C.3C.3d.3E.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeestmael als ik met droef gezugt / Zat by een [...] Wanneer de Zon in 't Morgenrood  
HERDERS GEZANG Wanneer de zon het morgenrood
AmGK1714 (1714), p21 [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoord toe men zal 't u zingen / 't Zyn alzo raere [...] Jonkmans trekt 'er muiten  
Den Krayende Moolenaar, dig zig zelven inbeelde [...] Jongmans kom uit de muiten
AmGK1714 (1714), p24 [nr. 14]
.3a.3a.3B 4B.4C.4C 3D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLestmael ging ik myn wat vermeiden / 's Avonds in [...] Op een aangename Vois  
Zamenspraak, tusschen een Jonkman en een jonge Dogter
AmGK1714 (1714), p26 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B 4C 4C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy lagen voor dat Riet / Met een compagnie als vorssen Als 't begint  
Een Aardig Liedeken Haar naam was ti ta ta
AmGK1714 (1714), p27 [nr. 16]
.3A.3b.3C.3b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch alderliefste hert mijn Wel beminden, / Ik bid [...] ontwaekt myn Lief, mijn uitverkoren  
Vryagie tusschen een Jongman en een Jonge Dogter Ontwaak ontwaak mijn lief
AmGK1714 (1714), p28 [nr. 17]
.5a.5B.5a.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lestmael ging ik myn wat vermeiden / Door een [...] Op een Aangenaame Wys  
Den vermakelyke Kuiper
AmGK1714 (1714), p29 [nr. 18]
.4a 3B.4a 3B.4c 3D 4c,3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBoter Markt gy zyt vermaert / En voor al wel [...] Koopt 'er niemand Almanak  
Lof der BOTERMARKT De twee gepaarde duiven
AmGK1714 (1714), p31 [nr. 19]
4A 4A.3b.4c.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't een groot pleyzier: / Als men mag dommineeren Wy lagen voor dat Ried  
't Veranderlijk geval Haar naam was ti ta ta
AmGK1714 (1714), p33 [nr. 20]
.3A.3b.3C.3b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De Spelonk van desperacy / Ag wat doed gij mijn al pijn Op een schoone Voys  
Beklag van een gevangen Jonkman De spelonk van desperatie
AmGK1714 (1714), p34 [nr. 21]
4a 4B.4B.5C.3d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Liefde met een soet genugt / Baert so menig [...] Van de Blaeuwe Vlagh  
Het droevig uyt-eynde der Liefde De blauwe vlag
AmGK1714 (1714), p35 [nr. 22]
4A 4A 4b 4C 4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDogters hoort dog myn bedroefde klagt, / Hoe heb [...] Doen ik ging zwieren door Amsterdam  
Beklag van een bedroogen Dienst-maegd Doen ik ging zwieren door Amsterdam
AmGK1714 (1714), p37 [nr. 23]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gelijcke de beeckjes vloeijen, / Met een [...] Op een schoone Voys  
Een aengename Minne-klagt Gelijk de beekjes vloeien
AmGK1714 (1714), p39 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch mijn Schoone, mijn beminde, / Troost mijn in [...] Op een nieuwen Voys  
Nieuwe Minnaers Klagt Ach mijn schone mijn beminde
AmGK1714 (1714), p40 [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het schijnt de Werelt is een Speel-toneel, / Want [...] O schoon Cato wat baet al u gevley  
Een verhael van een Koopman, die zyn Dogter niet [...] Schone Cato
AmGK1714 (1714), p41 [nr. 26]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Kees mijn Vrijer / Wat hebt gy daer te koop Van de Quesel  
Vryagie tussen een Boer en een Haegse Juffrou Hoor Kees mijn vrijer
AmGK1714 (1714), p44 [nr. 27]
.2a.3B.2a.3B.3C.3C.3d.3E.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaes wat droefheyt en wat smert, / Voel ik in [...] Op een bekende Voys  
[t'Zamenspraak] tussen een Moeder met haer Dogter [...]
AmGK1714 (1714), p45 [nr. 28]
.4A.3A.2b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel komt gy daer aen rijen, / O Jan Dirksen Op een schoone Voys  
[Zamenspraeck] tusschen Jan Dircksz. en Tryntje [...] Trijntje wil je meegaan
AmGK1714 (1714), p47 [nr. 29]
.3a 2b.3a 3c.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen ik laest voor 't schoon Ostende quam, / [...] [geen wijsaanduiding]  
AIR
AmGK1714 (1714), p48 [nr. 30]
.4A.2A.2B.2B.3B.3C.3C.3C.3D.3D.3D.3D.3E.3E.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte