Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHeer hoe zal ik 't u vergelden / En met lof [...] van den 77. Psalm  
MORGEN-GEZANG. PSALM 5: vs. 4. 's Morgens, HEERE, [...] Psalm 077 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p1 [nr. 1]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Groote God, die alles wat 'er leefd, / Door uwe [...] Van den 116. Psalm  
AVOND-GEBED. PSALM 4. Vers 9. Ik zal in vrede [...] Psalm 116 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p4 [nr. 2]
.5A.5b.5b.5A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe werd mijn Ziel zoo seer besprongen, / Van [...] Van den 66. Psalm  
Een benaauwde Ziele, klagende tot God, Over haar [...] Psalm 118 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p5 [nr. 3]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn waarde Ziel hoe dus ontsteld? / Wilt dog niet [...] O Zalig Heilig Bethlehem  
Klagte ende Gebed tot Jesum, in 't naderen tot [...] O zalig heilig Bethlehem
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p7 [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaas, wat ramp, ag! wat elende, Waar ik my [...] O kersnagt, enz.  
Ziels-worsteling ende Overwinninge, Na het [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p11 [nr. 5]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mijn Ziel, wat soete tijden / Tot verblijden Van den 38. [Psalm]  
De lieffelijke vreugde, van een versekerde Ziele, [...] Psalm 038 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p17 [nr. 6]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't mijn Ziel, hoe dus ontsteld? / Wat [...] Van den 62. Psalm  
Een Ademhalende Ziele, Uit het midden van haar, [...] Psalm 024 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p18 [nr. 7]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu! wat is 't dat u dringd? / O lieve Jesu! [...] Hoe schoon ligt ons de Morgen-ster  
LIEFF'LIJKE ZIEL-DWANK, Of innige Hers-togten tot [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p21 [nr. 8]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl agt gy my nu niet, O! Heer, / Maar stoot my [...] Van den 9. Psalm  
Klagte van een benaauwde Ziele, in Geestelijke [...] Psalm 009 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p26 [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Heere, Jesus, weest dog mijne; / Ag! weest dog [...] Van de 10. Geboden  
ZIELEN-ZUGT, tot den Heere JESUS Tien geboden
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p28 [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik eens regt zie mijn ellende, / Mijn God en [...] Hoe leg ik hier in deez' ellende, enz.  
Op het overdenken van onse zwakheyd en groote [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p29 [nr. 11]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Gy mijn Ziel wilt u verblijden, / Verblijd u [...] Van de 10. Geboden  
DANK-LIED Tien geboden
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p31 [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Gy mijn ziel, wat meugt gy gaan beginnen? / [...] O Paris wreed, enz.  
ZIELS-OPWEKKINGE Edele kersouw
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p32 [nr. 13]
.5a.3B.5a.3B.2C.3d 4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Dat dog mijn hert en ziel, / U, mijn God, maar [...] Herders maakt u uyt den Stal  
MEDITATIE, Over de Woorden, Prov. 23. vs. 6. Mijn [...]
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p33 [nr. 14]
4A 4A 3b 4C 4C 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Wat een groote smerte / Is my dat, ô! mijn God Wonderlijk zijn de Werken, enz.  
KLAGTE tot GOD Herders hij is geboren
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p35 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Heer, mijn God zeer groot van waarden, / Gy [...] Lestmaal in 't krieken van den dage  
EEN LIED Laatstmaal in het krieken van de dag ?
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p35 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn waarde Ziele ziet, / Waarom zijt gy verslagen? Hoe werkje dus Leeuwerk  
Strijd tusschen Vleesch en Geest Ik zucht zucht op zucht
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p36 [nr. 17]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk vraag na Hemel nog na Aard, / Als gy my tot u [...] Van den 100. Psalm  
Een Christens Kloekheyd Psalm 100 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p37 [nr. 18]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste Jesus, mijn beminde, / In u, Heer, is 't [...] Van den 77. Psalm  
GEBED tot JESU Psalm 077 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p38 [nr. 19]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Noyt, ô! noyt, / O! noyt volpresen Heer Van Repicavam  
Wy sullen vermelden van den Name des Heeren onses [...] Repicaban
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p40 [nr. 20]
.2A.3B.5C.5C.5D.5E.2f.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlles vind' ik vol elende, / Waar ik buyten God [...] Van den 77. Psalm  
Den Hemelschen Arend, sijn vlugt spoedende naar [...] Psalm 077 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p45 [nr. 21]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer dees tijd Gordijn, / Zal weg geschoven zijn Van den 19. Psalm  
HET EEUWIG LIED Psalm 019 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p77 [nr. 22]
.3A.3A.3B.3C.3C.3B.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesu, Leven, Ligt, ja eenig Al, / Is dan uw [...] Van den 16. Psalm  
EENZAAAM [!] GEPEINS Psalm 016 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p49 [nr. 23]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAg! God wilt my eens geven / Dat ik voor u mag leven Fy schaamt u Brabant zeere  
Gebed om voor God te Leven Psalm 006 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p52 [nr. 24]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlleen Alweerdig God, / U Kind'ren deel en lot Courante Monsieur, enz.  
Het Overgeven van een Geloovige Ziel, aan JESUS Courante monsieur
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p52 [nr. 25]
.3A.3A.5B.5B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk hoor een stem uit 's Hemels Throon, / Die [...] Hoe schoon ligt ons de Morgen-ster  
Een Antwoord van een KIND GODS. Op de Woorden, [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p54 [nr. 26]
.4A.4A.3b.4C.4C 3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Zoete Jesu, wanneer zal het wesen, / Dat gy [...] Van den 79. Psalm  
EEN ZUGT TOT JESUM Psalm 079 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p57 [nr. 27]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe word mijn herte, Heer, / Van alle kant zoo zeer Nadien de Godd'lijkheid, enz.  
Hertstogtige Wenschingen, Om van de Wereld en [...] Nadien uw goddelijkheid
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p59 [nr. 28]
.3A.3A.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Lieve Jesu, Ziele vrind, / O! zoetste die mijn [...] Van den 100. Psalm  
ZIELS-VERLANGEN, Om 't genieten van JESUS Psalm 100 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p61 [nr. 29]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDan als Gods Geest mijn Ziel bewerkt, / Die [...] Als 't begint  
DEN ALLES VERMOGENDEN Door 't Geloove. Marc. 9: [...] Dan als Gods geest mijn ziel bewerkt
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p63 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte