Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGeliefde Vrouwtjes! Zielsvriendinnen! / Die [...] Wat is de Waereld toch doorsleepen  
OPDRAGT AAN DIEWERTJE EN GRIETJE Wanneer het luk ons komt verminderen
VroLouKre17xx ([1780-1787]), f*2 [nr. 1]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BGryze Louwmaand, die in 't bont / By het vuur [...] Laatst verzocht my Rozemond  
DE TWAALF MAANDEN Laatst verzocht mij Rozemond
VroLouKre17xx ([1780-1787]), fA1r [nr. 2]
4A 4b 4b 4A 4C 4d 4d 4COf ik schoon myn Galathé / Spreek van Liefde, [...] Of ik schoon een Herder ben  
DAMON aan GALATHEA Of ik schoon een herder ben
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p6 [nr. 3]
4A 4A 4b 4b 4C 2D 2D 2C 2D 2CHoe driftig gy ook weezen moogt, / ô Damon! in uw Min Die wel doet smaakt alleen het zoet  
GALATHEA aan DAMON Die weldoet smaakt alleen het zoet
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p8 [nr. 4]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D.4E.3ELieflyk Veld, vol frissche Bloemen, / Door Natuur [...] In een Boomgaard Colinette  
VELD-ZANG Dans un verger Colinette
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p9 [nr. 5]
4a 4B 4a 4B 4a 4BBekoorlyk Boschje! dat uw Boomen / Ryk bebladerd vindt Helaas! Voogdesse van myn zinnen  
BOSCH-ZANG
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p11 [nr. 6]
.4a 3B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4c 4DVleiers, die de Deugd niet eert, / Niet weet [...] Zonder Liefde, zonder Wyn  
AAN DE VLEIERS Ohne Lieb und ohne Wein
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p13 [nr. 7]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3dBaatzuchtigen! wier handelingen / Nooit met de [...] Men hoort steeds Flora's gunsten roemen  
AAN DE BAATZUCHTIGEN Feest van Flora
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p14 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DGy, die 't hoofd gestaâg laat hangen / Als een [...] Van het Stadgewoel ontheven  
AAN DE ZWAARMOEDIGEN
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p15 [nr. 9]
4a 4B 4B 4a 4C.4CTwyfelmoedigen! waartoe / Geeft g' u zo veel zorgen? Als Lubyn my dienst wil doen  
AAN DE TWYFELMOEDIGEN Lubin pour me prévenir
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p17 [nr. 10]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3dOntrouwen! Schuim der Menschen, / Het spyt my in [...] Dacht ik, toen ik u minde  
De GETROUWE VADERLANDER AAN DE ONGETROUWEN
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p19 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D 1E 1E.2c.3Dô Lasteraars! ô snood Gebroed, / Dat altoos [...] De Deugd wordt overal bemind  
AAN DE LASTERAARS De deugd wordt overal bemind
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p21 [nr. 12]
.4A.4A.4B.4BGy, die door Nyd u zelv' verteert, / Als gy het [...] ô Zielbekeerende Avondstond  
AAN DE AFGUNSTIGEN O zielsverrukte avondstond
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p22 [nr. 13]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DWaarom toch, ô Rosinette! / Waarom schuwt uw [...] Pensez vous, jeune Lisette  
ZANG VAN REINHART AAN ROSINETTE Pensez-vous jeune Lisette
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p23 [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D.4DDe Liefde doet my haar geboôn / Steeds volgen, [...] Nu Poëzy met Maatzang paart  
ZANG VAN DAMETAS, WACHTENDE OP CLORINDE Nu poëzie met maatzang paart
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p25 [nr. 15]
.4A.4b.4b.4A.4c.4c.4D.4DFillis, zie uw Doris waaren / Onder deeze Lindeblaêren Klaagend sta ik als uw Minnaar  
AVOND-ZANG VAN DORIS AAN FILLIS Klagend sta ik als uw minnaar
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p26 [nr. 16]
4a 4a 4b 4b 3C 3C 4d 3E 3E 4dFillis, die voor u blyft leeven, / Hoe men haar [...] Monseigneur voyez mes larmes  
BRIEF VAN FILLIS AAN DORIS Monseigneur voyez mes larmes
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p28 [nr. 17]
4a 4a 4a 4B 4c 4BHy, die u Liefde en Trouw zwoer tot der Dood, / [...] Het ligchaam sliep gerust en ongestoord  
ANTWOORD VAN DORIS AAN FILLIS Het lichaam sliep gerust en ongestoord
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p30 [nr. 18]
.5A.3b.5A.5b.3C.6C.3d.6dLaat ons nu den Hemel danken / Voor zyn Gunst aan [...] Groote Apollo, die de transsen. Naar de [...]  
DE VEREENDE DORIS EN FILLIS
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p35 [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4DWie zie ik in dat gindsche Laantje! / Zou 't wel [...] Wie roept my hier in 't groen der Boomen  
ZANG Wie roept mij hier in het groen der bomen
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p36 [nr. 20]
.4a.4B.4B.4a.4C.4C.5d.2E.2E.3dMen noemt, rustlievende Eenzaamheid! / Men noemt [...] Vrees niet, onsterfelyk Geslacht. Uit het [...]  
LOF DER EENZAAMHEID Vrees niet onsterfelijk geslacht
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p39 [nr. 21]
.4A.4b.4A.4b.4C.4CLiefde, die myn hart doet blaaken / In een gloed, [...] Fillis vol Aanminnigheden  
KLAAGENDE FILANDER Phyllis vol aanminnigheden
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p41 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DWaar woont gy, bly Genoegen? / In welk een Oord Eigen Compositie  
HET GENOEGEN. ARIA
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p43 [nr. 23]
.3a.2B.4B.4a.3C.4C.4d.4d.4E.4EWaar vindt men toch meêr genoegen, / Dan daar [...] Laat ons saam' als Vrienden leeven  
TAFELZANG Quand on sait aimer et plaire
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p44 [nr. 24]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 2D 4DWat kan een Man, die mint, toch zachter streelen, [...] Wat is het schoon het Menschdom te [...]  
DE VROLYKE MINNAAR Wat is het schoon het mensdom te verplichten
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p46 [nr. 25]
.5a.4B.4a.4B.4C.4CWat was ik opgetoogen, / Toen ik laatst lag en sliep ô Febus! fiere pronker  
DROOM VAN CELIDON Questa dolce sirena
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p48 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3a.3BRoosje! / Ach! uw beminnelyk bloosje Zinnen! enz.  
ZANG AAN ROOSJE Zin ben je genegen tot min
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p50 [nr. 27]
1a,3a,3a.5b 3c 3c.4D.4DPleuntje-lief, myn uitverkooren, / Myn [...] Hoor Annaatje, 'k zal verhaalen  
BOEREN-MINNEZANG VAN TEEUWIS AAN PLEUNTJE Vrienden luister naar mijn rede
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p52 [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4C 4CTieuwes! hebt ge my verkooren, / Als Speulmaisje [...] Op dezelfde wyze, en met dezelfde rymklanken [...]  
ANTWOORD VAN PLEUNTJE AAN TEEUWIS Vrienden luister naar mijn rede
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p54 [nr. 29]
4a 4B 4a 4B 4C 4CMen ziet de Zon thans ryzen / Veel vroeger als toen zy Vaarwel, ô myn Jeannette  
LENTE-MORGEN-ZANG Wie zag ooit schonere schone
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p57 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3D.2D.2D


tabelbreedte