Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat ziet men Hedendaegs floreeren / Als het komt [...] Op een Aangename Vois  
Een Nieuw Lied
GekrSnoek1778b (1778), p3 [nr. 1]
.4a 4B.4B.2C.2C 4C.2B 2B.4D.4D.4e 4F.4F.2G.2G.2GWat hoort men niet al vreemde dinge, / Van 't [...] Leysie sliep in 't bosch, &c  
Tweede Vervolg op 't Moffe Lied Lison dormait dans un bocage
GekrSnoek1778b (1778), p5 [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.4c 4D.2E.2E 4f.2G.2G.4GLaastmaal een mof kwam in de stad, / In 't groote [...] Van de Zoldaten-zang  
Derde Vervolg op 't Moffe-Lied Pierlala
GekrSnoek1778b (1778), p7 [nr. 3]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1DHoe verandert zyn de tyden / Nu of over hondert jaar Op een aardige Wys  
Moffe-Tegenzang op de Amsterdammers
GekrSnoek1778b (1778), p9 [nr. 4]
4a 4B.4B.2C 2C.4C.2D.2D.4E.4E.4f 4G.4G.2H.2H.2HZonder liefde zonder Wyn / Wat baat ons het leeven Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied Ohne Lieb und ohne Wein
GekrSnoek1778b (1778), p10 [nr. 5]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3dZoete Meisjes Lekkere Wyn, / Dat is myn Leeven en [...] Op een Nieuwe Wys  
Een Nieuw Lied
GekrSnoek1778b (1778), p11 [nr. 6]
4A.4A.2B.2B.3C.4C.4C.2d.2E.2d 3EDe trom maakt yder 't hert vol moet / Die als een [...] Op een lugtige Wys  
Zoldaaten-Zang Pierlala
GekrSnoek1778b (1778), p12 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.4B.4B 1C 1C.1C 1C 1C 1C 1C.1C [...]Wie zag ooit armer creatuur / Die nergens om en geeft Op de zelfde Wys  
Zoldaaten Tegen-Zang Pierlala
GekrSnoek1778b (1778), p15 [nr. 8]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C 1D 1D 1D.1D 1DIk lag wat om het trouwe, / Ik schuw het als de dood Als 't begind  
De Vryestaat Bemind Hoe lieflijk is het jagen
GekrSnoek1778b (1778), p18 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.1EWat kander grooter vreugde zyn / Wat kander [...] Op een Vrolyke Wys  
De Confratertjes
GekrSnoek1778b (1778), p19 [nr. 10]
.4A.4A.3b.4C.4C.2d.2d 4AToe ik onlangs de Schoonheid zag, / Der poezele [...] Myn hert is voor altyd verzeid  
Een Nieuw Lied Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
GekrSnoek1778b (1778), p20 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DWat is 't droevig om adieu te zeggen / Van het [...] Deugdzaam werk, &c  
Een Nieuw Lied Wat is het schoon het mensdom te verplichten
GekrSnoek1778b (1778), p22 [nr. 12]
.5a.4B.5a,4B.4C.4C.4C.4CWat ziet men vreemde zaeken / Van de Pronk en Pragt Op een Lugtige Wys  
De Hedendaagze Moode en Pragt der Waereld
GekrSnoek1778b (1778), p23 [nr. 13]
.3a 3B 3a 3B 2C.2C.2D 2E.2E.3DIk wandeld' alzoo laat / Langs een bosch-weg van [...] Van een Nieuwe Menuet  
Den waarden Jaager
GekrSnoek1778b (1778), p25 [nr. 14]
.3A 4A 4B 3B 4C 3d.4C 3CAls de Soetste Straalen / Van het hemels helder [...] Op een aangenaame wys  
Een Nieuw Lied, tussen een Herder en Herderin
GekrSnoek1778b (1778), p27 [nr. 15]
3a.4B.3a 3B.2c.4D.3c 3DWat eyschelyke grouwel moord, / Zal ik u gaen ontleden Van de Gouverneur van Zeeland  
Een waare Beschryving uit Praag in Bohemen, [...] Zie hoe gelukkig zijn ze dan
GekrSnoek1778b (1778), p29 [nr. 16]
.4A.3b.3A.3C.3C.3CGy die tans gaet met myn ter Jagt, ha ha / Die [...] Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied Al is ons prinsje nog zo klein
GekrSnoek1778b (1778), p33 [nr. 17]
.4A 1B 1B.4A 1B 1B.4C.4C 1B 1B 1B 1BNauwelijks had de blonde Auroor / 't Hoofd gehuld [...] Liefste Files, hoort myn klagt  
De onverwagte Morgen-Vreugd Liefste Phyllis hoor mijn klacht
GekrSnoek1778b (1778), p34 [nr. 18]
4A 4b 4A 4A 4C 4b 4b 1C.3D 1C 1C 1C 1C.3DHet zoet geluyt, / Van snaer en fluyt van een Nieuwe Dans: De Leydsche Kluyf  
De Lof-Zang van DAMONS Bruid De Leidse klots
GekrSnoek1778b (1778), p37 [nr. 19]
.2A.2A.4A.4B.4B.3BSchoon ik myn' verliefde zinnen / Vesten moet op [...] Duizend kusjes, duizend maalen  
De Twyffelende MINNAAR Ton humeur est Catherine
GekrSnoek1778b (1778), p38 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DDaer quam een drolligen Boer na Stad, / Die onder [...] Hoe zoet is't daer de vriendschap woond  
De Bedrogen Boer, of de gekookte Ezelskop Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
GekrSnoek1778b (1778), p39 [nr. 21]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1C.1C.1CMeisje laet ons, wyl wy beiden / In der Bomen [...] In een Boomgaard Colinette  
ZANG aan ROSINETTE Dans un verger Colinette
GekrSnoek1778b (1778), p41 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B 4a 4BHet geschiede op een tyd / Een Man in zyn Oude Jaeren Daar ging een Meisje langs de kant  
Een Lied van 't onnozel Hansken, hoe dat het eens [...] Het ging een meisje aan de kant
GekrSnoek1778b (1778), p42 [nr. 23]
4A 3b 4A 3b 4C 4C'k Kwam laestmael door een groene wy, koeckoek / [...] Gy die tans gaat met myn ter jagt  
Een vermakelyk Lied van de Koekkoek Al is ons prinsje nog zo klein
GekrSnoek1778b (1778), p45 [nr. 24]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1BO Schoone Stad Edam bekent, / Gy staet diep in [...] o Alkmaar gy schoone Steê  
Lof Bazuyn, Uitgeblazen ter Eeren van de [...] De oude Grijn
GekrSnoek1778b (1778), p46 [nr. 25]
.4A.4A.2B.2B.2C.4CIk kan de Amsterdamze Wereld / Wel vergeeten 'k [...] Eenzaam bos aanhoort myn klagte  
AIR: op zeeker Buyten Leven Eenzaam bosje hoor mijn klachten
GekrSnoek1778b (1778), p48 [nr. 26]
.4a 4B 4a.4B.4c 4c 4BVrienden wilt dit Lied eens hooren / Wat voor [...] Op een Aangenaame Wys  
Een Nieuw Lied
GekrSnoek1778b (1778), p49 [nr. 27]
4a 4B 4a 4BHet is steeds de Jonkmans haar manier, / Als zy [...] Annaatje vyftien Jaar omtrent  
Een Nieuw lied op Mamaatje van Leyde Quand la bergère vient des champs
GekrSnoek1778b (1778), p50 [nr. 28]
.4A.4A.4b.2b.2AWie roemt niet met opregte zeden, / Het Vrye [...] Men moet steeds Floris gunste roemen  
Een Nieuw lied van de Vrye Metselaars Feest van Flora
GekrSnoek1778b (1778), p50 [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DWat ziet men niet al Vreugt geboren / De Lente [...] De Koopman van Smirna  
LENTEZANG Wat is het schoon het mensdom te verplichten
GekrSnoek1778b (1778), p51 [nr. 30]
.4a,4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D


tabelbreedte