Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe Schepping, Weer verhaalt. / De sonde. Cains leven De Werelt als ik sterve, sal weynigh van [...]   muzieknoot 
HISTORY-BOECKEN des ouden TESTAMENTS Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p5 [nr. 1]
.6a.6a.6B.6BChristus geboren, Vlucht: / Gedoopt, Bestreden, Leert Als boven [De Werelt als ik sterve, sal [...]   muzieknoot 
HISTORY-BOECKEN des Nieuwen TESTAMENTS Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p14 [nr. 2]
.6a.6a.6B.6BMijn Schepper! die mijn Ziele-kragten / Gemaakt, [...] J. v. Lodest. UYTSPANNINGE. III. Deel P. 243.244  
O kerstnacht schoner dan de dagen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p17 [nr. 3]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BEen Mayer in de koelt, een Visscher by den haart: [...] [geen wijsaanduiding][notenwijzend]   muzieknoot 
Op de PRACTYCK der Godsgeleertheyt, &c. Gij die naar Christus' naam
Lodenstein US(2)1686 (1686), p28 [nr. 4]
.6A.6A.6b.6bDen Artz socht langh na de oorsaeck van de Pest / [...] als 't begint  
Van de PEST, Aenwysende haer Pest
Lodenstein US(2)1686 (1686), p30 [nr. 5]
.5A.3b.5A.5b.5C.3d.5C.5d.5E.3f.5E.5f.5G.3h.5 [...]Myn Schepper! willig ik beken / dat ick maar [...] van Psalm 100   muzieknoot 
OPDRAGT VAN Eens Christens tijdlijcke Goederen [...] Psalm 100 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p39 [nr. 6]
.4A.4A.4B.4BSluyter slood zijn slot aen slot, en / Ving in [...] Yets moet ick u Laura vragen   muzieknoot 
Op het Geest- en Sinrijke BUYTEN LEVEN, &c. Iets moet ik u Laura vragen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p87 [nr. 7]
4a 4a 4B 4c 4c 4BDoe d'onweerdeerlijcke herstelde waerheyd / (Die [...] Van Ps. 12   muzieknoot 
OP DE Letter-kennis de Hemelsche Wijsheyd verdagt [...] Psalm 012 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p89 [nr. 8a]
.5a.5B.5a.5BMaer weet gy niet; dat liefde maer de saeck is / [...] [Van Ps. 12]   muzieknoot 
[OP DE Letter-kennis de Hemelsche Wijsheyd [...] Psalm 012 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p90 [nr. 8b]
.5a.5B.5a.5BDe Wijsheyd woond aen Zions vromen / Dat goed en [...] O! Kersnagt   muzieknoot 
OP HET Beklaeglijck Verval der Waerheyd so [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p93 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BAch! zal mijn zang-Heldin nooit vreugde-stof [...] [geen wijsaanduiding]  
LYK-KLAGT Over het droevig en ontijdig overlijden [...]
Lodenstein US(2)1686 (1686), p98 [nr. 10]
.6a.6a.6B.6c.6c.6BWat's dat geswier? wat van die t'saam-gerotte [...] O! grootheyt van Gods Liefde &c.  
ROU-KLAGT Op de Uytvaert VAn den seer Eerwaarden [...] Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p109 [nr. 11]
.6a.6a.6B.6BOch! dat mijn oogh van tranen konde vloeyen, / [...] Van den 79. Psalm   muzieknoot 
Den Swacken ADEM-TOCHT, Van een Amechtige Ziele [...] Psalm 079 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p113 [nr. 12]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3dIs 'er noch, o! groot Ontfarmer? / Is 'er voor [...] Van den 77. Psalm   muzieknoot 
Ziele-Sugt van een VERLEGEN CHRISTEN Om Godts [...] Psalm 077 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p129 [nr. 13]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D


14 results

tabelbreedte