Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe Schepping, Weer verhaalt. / De sonde. Cains leven De Werelt als ik sterve, sal weynigh van [...]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | HISTORY-BOECKEN des [...] Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p5 [nr. 1]Christus geboren, Vlucht: / Gedoopt, Bestreden, Leert Als boven [De Werelt als ik sterve, sal [...]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | HISTORY-BOECKEN des [...] Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p14 [nr. 2]Mijn Schepper! die mijn Ziele-kragten / Gemaakt, [...] J. v. Lodest. UYTSPANNINGE. III. Deel P. 243.244  
Lodenstein, J. van O kerstnacht schoner dan de dagen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p17 [nr. 3]Een Mayer in de koelt, een Visscher by den haart: [...] [geen wijsaanduiding][notenwijzend]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Op de PRACTYCK der [...] Gij die naar Christus' naam
Lodenstein US(2)1686 (1686), p28 [nr. 4]Den Artz socht langh na de oorsaeck van de Pest / [...] als 't begint  
Lodenstein, J. van | Van de PEST, [...]
Lodenstein US(2)1686 (1686), p30 [nr. 5]Myn Schepper! willig ik beken / dat ick maar [...] van Psalm 100   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | OPDRAGT VAN Eens [...] Psalm 100 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p39 [nr. 6]Sluyter slood zijn slot aen slot, en / Ving in [...] Yets moet ick u Laura vragen   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Op het Geest- en [...] Iets moet ik u Laura vragen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p87 [nr. 7]Doe d'onweerdeerlijcke herstelde waerheyd / (Die [...] Van Ps. 12   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | OP DE Letter-kennis [...] Psalm 012 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p89 [nr. 8a]Maer weet gy niet; dat liefde maer de saeck is / [...] [Van Ps. 12]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | [OP DE [...] Psalm 012 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p90 [nr. 8b]De Wijsheyd woond aen Zions vromen / Dat goed en [...] O! Kersnagt   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | OP HET Beklaeglijck [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p93 [nr. 9]Ach! zal mijn zang-Heldin nooit vreugde-stof [...] [geen wijsaanduiding]  
LYK-KLAGT Over het droevig en ontijdig overlijden [...]
Lodenstein US(2)1686 (1686), p98 [nr. 10]Wat's dat geswier? wat van die t'saam-gerotte [...] O! grootheyt van Gods Liefde &c.  
ROU-KLAGT Op de Uytvaert VAn den seer Eerwaarden [...] Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p109 [nr. 11]Och! dat mijn oogh van tranen konde vloeyen, / [...] Van den 79. Psalm   muzieknoot 
Barenzonius, Nicolaus | Den Swacken [...] Psalm 079 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p113 [nr. 12]Is 'er noch, o! groot Ontfarmer? / Is 'er voor [...] Van den 77. Psalm   muzieknoot 
Witsius, H. | Ziele-Sugt van een [...] Psalm 077 Datheen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p129 [nr. 13]


14 resultaten

tabelbreedte