Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIk had 'er een Liefje uytverkooren, / Zy staat al [...] Als 't begint  
Den vrolyke Minnaar, veranderd in een Bachus Vriend
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p3 [nr. 1]
.4a.4B.4a 4B 4a 4BWat is 't een vreugd En ziels geneugd, / Wanneer [...] Op een aangenaame Vois  
Een Nieuw Vermakelyk Lied, tot Lof van het zoete Vryen Allemande Ik prees weleer
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p5 [nr. 2]
.2A.2A.5B.2A.2A.3B.1C.1C.5D.3D.3D.2D.3E 4EIk kwam lest in Vrouw Venus Velden, / Verblyde [...] Op een aangenaame Vois  
Een Aardige en Vermakelyke Minneklagt Anplonia
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p6 [nr. 3]
.4a.2B.2B.3C 3C.2D.3D.1EKomt Vrienden hoort eens na dit Lied, / Al wat [...] 't Was in de zoete Maand van Mey  
Een vermakelyk Lied, van de ├žierelyke Dragt en [...] Het was in de zoete maand van mei
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p8 [nr. 4]
.4A.4A.3b.4C 3bVrienden luistert na dit Liedeken, / Dat ik zingen zal 'k Was laatst in Vrouw Venus Velden  
Een Nieuw Lied, van de jonge Meysjes Anplonia
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p11 [nr. 5]
,4a 3B.2B.3C 3C,3D 4D.1EWat snaakze kuuren, / drooge Fobert Om van een kwade Vrouw een goede te maken  
De beleedigde Eer der Meisjes, Verdeedigd door [...] Mijnheer Lalande
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p13 [nr. 6]
.2a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4CDoornik schoon met uw sterke Wallen, / Ziet een [...] Op een aangename Voys  
t'Zamenspraak, tusschen een Fransch Generaal en [...] Doornik schoon
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p15 [nr. 7]
4a 2B 2B.2C.4a.4C.3D.3D.5DWaar vind men zo veel Ziels genugten, / Als men [...] Een Gelders Graaf vermoeid van 't Jagen  
Een nieuw Lied, tot lof der Liefde Cette cruelle
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p18 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3DWel Cupido, Venus Guyt, / Komt gy my dan stadig plagen Liefste Philis hoord myn klagen  
Een klugtig Vryers Minne-Lied Liefste Phyllis hoor mijn klacht
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p19 [nr. 9]
4A 4b 4A 4A 4C 4b 4b 1C.3D 1C 1C 1C 1C.3DApol had naauwelyks zyn broek, / En onderkousen [...] Als ik myn Philis kussen mag  
HERDERS-ZANG Als ik mijn Phyllis kussen mag
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p21 [nr. 10]
.4A.4b.4A.4bDe barre Winter is vervlogen / Natuur verrezen [...] Hier heeft my Rozemond bescheiden  
MEY-ZANG Hier heeft mij Rozemond bescheiden
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p23 [nr. 11]
.4a.4B.4a.4BDe Zon rees naauw ter kimmen uyt, / Of Thirsis, [...] Wanneer de Zon zyn Paarden ment  
HERDERS KLAGT Wanneer de zon zijn paarden ment
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p24 [nr. 12]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DZa Bachus kinderen, / Gy die de koele Wyn bemind Que vous Trompette  
Aardig Lied, waar in vertoont word, het verschil [...] Que vous trompettez
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p26 [nr. 13]
2a 4B 2a 2B 4C 4C 2a 3CO Groote Min Godin! / Neygt eens tot my uw ooren Pourquoi vous plaignes vous  
Echoos Klagte aan Venus, om het verlies van Narsissu Pourquoi vous plaignez-vous
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p28 [nr. 14]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DAls Thirsis zag 't zoet oog gestraal / Van [...] Als ik myn Phillis kussen mag  
Thirsis verheugde Liefdens-Zang Als ik mijn Phyllis kussen mag
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p29 [nr. 15]
.4A.4b.4A.4bClimeen, waar zal het eynd'lyk heenen, / Dat ik [...] Bedroefde Ziel laat af van klagen  
Minneklagt aan Climeene Bedroefde ziel laat af van klagen
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p31 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.4d.5dWel wat leeft 'er op der Aarden / 't Geen de Min [...] Op een aangename Vois  
MINNE-LIED Menuet in D Geminiani
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p31 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 2C 2C.2D.4DO! Clorimeen, Gy zyt alleen, / Myn zieltje dat my [...] Allemande  
Een Nieuw Air Allemande Ik prees weleer
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p33 [nr. 18]
.2A.2A.5B.2A.2A.3B.2C.3D.2E.3E.3E.2C.3D.3DWat is 'er droever in de Min, / Helaas! wat heeft [...] De Mars van Marlbourg  
SCHEY-LIED Mars van Marlborough
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p33 [nr. 19]
.4A.4A.5A 4B.4B.4C.3C 4D.4D.2E.2E.3DGet Neeltje jou bruyn oogjes, / Uw lonkjes zo vol [...] Op een aangename Voys  
Contre-Dans, of Boere-Balet Boerenballet
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p35 [nr. 20]
.3a.3B 2B 4B.3c.3c 2D.4D.4E.4E.4F.4G.4G.4FWilt aanhooren, / Zonder stooren Op een aangename Voys  
Een pleizierig Lied. Zoet Katrijntje
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p37 [nr. 21]
2a,2a 3b 2c 2c 2D.3E.3E 2f 2f 3g 2h 2h.2IZingt vrolyk, speeld op snaren, / Gy Britten [...] Dieo myn snelle Winden  
Een nieuw Lied, op het Uitrusten van Twintig [...] Dio mijn snelle winden
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p38 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.4E.3f.4E.3fWat doed my ontstellen, / Staag im myn gedagt Is Liefde zoet lyden  
Een nieuw Lied, gemaakt op 't Lands Oorlogs Schip [...] Is liefde zoet lijden
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p41 [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3F.3e.3FWel brandend hert reyst op, / Wie zou geen vreugd [...] Op een aangenaame Vois  
Een nieuw Lied, op het Kroonen van den Hertog van [...] I have a love so fair so constant firm and kind ?
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p43 [nr. 24]
.3A.3b.3b.3C.3C.3d.3d.3E.3E.3f.3f.3G.3GHeld're Zonne Held're Zonne Welkers Ligt, / Ieder [...] Zoet zagt Windje dat daar blaast  
ZANG Zoel zacht windje
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p45 [nr. 25]
2a 2a 2B 4B 4c 2d 2d 2d 2cKom Venus zusjes, / kom maakt u al weer klaar Hoor Kees myn Vryer  
Vreugde-Bazuin, op het gelukkig arriveeren van de [...] Hoor Kees mijn vrijer
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p46 [nr. 26]
.2a.3B.2a.3B.3C 4C.3d.5dVrienden luystert na dit Lied, / Wat 'er in [...] Hey sa couragie! je wat een pret  
Aardige Klugt, voorgevallen tot Wysbroek, van een [...] Lon laderetta ?
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p48 [nr. 27]
4A 4A 4b 5C.4D 3ETot Frankfoort buyten de Poort, / Daar staat 'er [...] Op een aangenaame Vois  
Een Droevig Liedeken In Frankrijk buiten de poorten
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p50 [nr. 28]
.3a.3B.3c.3BAch Vader ik buyg my voor u neer, / Voor u met [...] Te Ryssel in 't Vergulde Rad  
Een vermakelyke en openbaare Biegt, van een jonge [...] Te Rijsel in het vergulde rad
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p52 [nr. 29]
.4A.4b.4A.4b.4C.4CWat vind men in dees tyd, / By veele Menschen [...] Wat is de Waereld loos  
Hedendaagze Haat en Nyd, tusschen de voornaamste [...] Verrotte schelvis
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p54 [nr. 30]
.3A.4A.3B.3B 4C.4C.3D.2D


tabelbreedte