Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHallelu-jah! / Soo roepe die den Dienst Repicavan &c  
Lodenstein, J. van] | Uytbreydinge van [...] Repicaban
Lodenstein US1681b (1681), p411 [=431] [nr. 126]Myn keurigste gepeynsen, / Doen my van 't [...] Als 't begint  
Lodenstein, J. van] | ECHTS-LOF
Lodenstein US1681b (1681), p420 [=440] [nr. 129]Dit seggen is stantvastich, / Lang vry-sijn is [...] Myn keruige gepeynsen  
Lodenstein, J. van] | VRYHEYDTS-LOF Mijn keurigste gepeinzen
Lodenstein US1681b (1681), p423 [=443] [nr. 130]Al verkwikkend Morgen-ligt, / Al den Damp van [...] Gavotte A la Fronte. Siet Pag. 65  
Lodenstein, J. van] | MORGEN-ZANG Gavotte à la fronte
Lodenstein US1681b (1681), p425 [=445] [nr. 131]Lof, en prijs, en eeuwig Eer, / Sy den Heer Vrolijk hart maakt groot den Heer  
Lodenstein, J. van] | De LOF-SANG Der ENGELEN Schoonste nimf van het woud
Lodenstein US1681b (1681), p427 [=447] [nr. 132]Gebeden snelle posten, / Die door de Wolken [...] Als 't begint  
Lodenstein, J. van] | GEBEDS NUT. Op [...]
Lodenstein US1681b (1681), p428 [=448] [nr. 133]Myn treurig hert, dat midden in genaden, / [...] De Heydenen sijn Psal. 79  
Lodenstein, J. van] | ONTWORSTELDE WANHOOP Psalm 079 Datheen
Lodenstein US1681b (1681), p430 [=450] [nr. 134]Met lof verheft den hoogsten Godt! / Sijn gena [...] Van den 100. Psalm  
Lodenstein, J. van] | PSALM 136. UYTGEBREYDET Psalm 100 Datheen
Lodenstein US1681b (1681), p433 [=453] [nr. 135]Schrey, ach! schrey nu Christen Schaar, / Maak [...] Treurt Eedel Huys Nassouw   muzieknoot 
KLAAG-LIED, Over de Doodt van Ds. J. van [...] Nadien uw goddelijkheid
Lodenstein US1681b (1681), p443 [=463] [nr. 138]


9 results

tabelbreedte