Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanCHRISTEN Mensch hoe lang / Als gy zingt, zal de stof Dans mes jeunes Ans  
GEVAER Van de Wereldsche LIEDEKENS
ChrLd1781 ([1781]), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKOMT JESUS ons ter baet / Komt af uyt 's Hemels Zaelen [geen wijsaanduiding]  
Liedeken. Klagt der Oude Vaders in 't voorborgt [...]
ChrLd1781 ([1781]), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHOE lang zullen wy nog aeken / Naer den Heer en [...] Quand j'étois dans mon jeune Age.  
Ander Liedeken Op 't verlangen naer de Komste van [...] Quand j'étais dans mon jeune âge
ChrLd1781 ([1781]), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat elk op desen dag / Laet blyde zangen hooren ô! Ongeschaepen Licht, &c.  
Eerste Kers-lied
ChrLd1781 ([1781]), p6 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTIS naer reden en behoorte / Dat zig ider vreugdig toon Si j'avois cinq cents Pistoles  
Tweede Kers-lied Op de Dryvoudige Geboorte van [...]
ChrLd1781 ([1781]), p8 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWAT zang wat klank / Van d'Engelsche Schaeren [geen wijsaanduiding]  
Derde Kers-lied Van de Schaep-Herder Wat zang wat klang van de engelse scharen
ChrLd1781 ([1781]), p10 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenONTWAEKT, loopt Herders dezen nacht / Verlaet al [...] Wanneer ik noch was in &c.  
Vierde Kers-lied. Zaemen-Spraeke tusschen den [...] Air de Joconde
ChrLd1781 ([1781]), p12 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMAKKERS, laet ons naer Messias gaen / My dunkt [...] [geen wijsaanduiding]  
Vyfde Kers-lied
ChrLd1781 ([1781]), p14 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLAET ons met een blyden geest / Vieren deze [...] [geen wijsaanduiding]  
Liedeken van de dry Koningen
ChrLd1781 ([1781]), p16 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMENSCH aenmerkt den ongeméten / JESUS ons Heyl, [...] Que n'ai-je pu vous connoître  
Zedig liedeken Op 't lyden van Jesus-Christus
ChrLd1781 ([1781]), p19 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWAER zyt gy nu ô mynen Heer! / ô Mynen God [...] Hélas, je suis abandonné  
Eerste Paesch-gezang. De vierige Magdalena weent [...] Allez où le sort vous conduit
ChrLd1781 ([1781]), p22 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu zingt en speelt, nu ryd en danst / Nu looft [...] [geen wijsaanduiding]  
TWeede Paesch-gezang. Lof-zang der Israëlyten [...] Nu zing nu speel nu rei en dans (REF)
ChrLd1781 ([1781]), p24 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'TGAET wel / Israël [geen wijsaanduiding]  
Derde Paesch-gezang
ChrLd1781 ([1781]), p27 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenONZEN lieven Heer klimt naer d'hoogste Zaelen / [...] Wel hoe hoort men enz.  
Liedeken Op d'Hemelvaert van Jesus-Christus
ChrLd1781 ([1781]), p29 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKOM Heylig Geest doet branden onz' herten / Die [...] C'est un espéce de Martyre  
Liedeken. Aenroeping van den H. Geest
ChrLd1781 ([1781]), p31 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKOMT Schepper Heylig Geest / ô God van Licht en Vrede O! ongeschaepen Licht  
Aenroeping Van den H. Geest voor ofte naer de [...]
ChrLd1781 ([1781]), p32 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWY Loven U, ô God, ons Levens-Ader! / En wy [...] Folies d'Espagne  
Lof-zang Te Deum laudamus ter Eeren van de H. [...] Folie d'Espagne
ChrLd1781 ([1781]), p34 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVAERT myn Ziele, vaert ontbonden / In de Zee van [...] Echo hoort myn' droeve Klagten  
Liedeken Op de Liefde van Jesus in het H. [...] Ach Belinde
ChrLd1781 ([1781]), p37 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKOM Jonkheyd komt tot 't Godelyk Banket / En ziet [...] Zyt wellekom bevallig Herders Kind enz.  
Het Geluk van te gaen tot de Heylige Communie Kom mensen tot het goddelijk banket
ChrLd1781 ([1781]), p39 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWAER blyft gy myn Vriendinne / Myn Bruyd, myn Engelinne Adam van God geschaepen  
Vriendelyke Noodinge van Jesus tot d'H. Communie
ChrLd1781 ([1781]), p40 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'TGON men eertyds zag geschien / Was wel [...] Laet ons met een blyden geest, enz.  
Eerste gezang Voor de Eerste Heylige Communie
ChrLd1781 ([1781]), p43 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô WAT zeldzaem wonder! / Uyt des Vaders schoot [geen wijsaanduiding]  
Tweede gezang Voor d'Eerste Heylige Communie der [...]
ChrLd1781 ([1781]), p45 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls JESUS hier heeft / Op d'aerd' als Mensch geleeft. [geen wijsaanduiding]  
Derde gezang Voor de Eerste Heylige Communie
ChrLd1781 ([1781]), p48 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenALS Godes Zoon hier gewoont heeft op d'aerde / [...] [geen wijsaanduiding]  
Vierde gezang Op d' Eerste Heylige Communie
ChrLd1781 ([1781]), p52 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSCHOONE Maegd MARIA ons verlangen / Gy zyt [...] Cecilia zeer Edel, enz.  
Liedeken Op d'Onbevlekte Ontfangenisse van d'H. [...]
ChrLd1781 ([1781]), p55 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLAET nu helder Vreugde-stemmen klinken / Want den [...] Adieu donc Prague enz.  
Liedeken Op de Geboorte van d'H. Maegd Maria
ChrLd1781 ([1781]), p57 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMYN' Ziel maekt groot den Opper-Heer der Heeren / [...] Folies d'Espagne  
Lof-zang Magnificat Voor den Feest-Dag van O.-L. [...] Folie d'Espagne
ChrLd1781 ([1781]), p58 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDE Moeder Maegd is zonder smet / Haer zuyvering [...] Annette à l'âge de quinze Ans  
Lied Op de Zuyveringe van de Heylige Gods-Moeder-Maegd Quand la bergère vient des champs
ChrLd1781 ([1781]), p59 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJONGHEYD laet nu klinken bly-geschal / Uwe Moeder [...] Als verdwynt Auroras &c.  
Zegenzang Op de Hemelvaert van de Heylige [...] Jongheid laat nu klinken blij geschal
ChrLd1781 ([1781]), p61 [nr. 29]
5A 5A 2b 2b 3A 5C 5C.2D.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLAET ons nu zingen den lof / Der Engels van 's [...] Me promenant sur le tard  
Liedeken Tot Lof van d'Heylige Engelen
ChrLd1781 ([1781]), p63 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte