Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanNaer dat ick hebbe gelesen / Dat Vrouwen verheven zijn Alst begint  
Een nieuw Liedeken van de eerbare Vrouwen Naar dat ik heb gelezen
NiLbJV1662 (1662), p3 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c 1D,3c 1D,3E.3EAlle die hier zijn gheseten, / Door Christum [...] Het waren negen Soldaten  
Een Gratie-Liedt Het waren negen soldaten
NiLbJV1662 (1662), p11 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3a.3BVoor alle malle spottery, / Dancksegginge geschie Hy voerde de Valck op sijner handt  
Een nieu Liedeken Het gewas van het vlas en het weven dat
NiLbJV1662 (1662), p17 [nr. 3]
.4A.4A.2B.3BWanneer ick slaep voel ick mijns levens vreught, [...] Alst begint  
Een nieu Liedeken Wanneer ik slaap
NiLbJV1662 (1662), p26 [nr. 4]
.5A.5A.3B.2B.3C 3C 3C.1d.1E.2E.1d


4 results

tabelbreedte