Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNooyt heeft de Maan beschenen / Op aard soo'n [...] Lorains Mars  
Op de geboorte onses Heeren JESUS CHRISTUS La marine
Brongersma BrSw1686 (1686), p108 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2CSchoon de Son door heet geblaak / My te seer [...] La Belle Iris  
Belle Iris
Brongersma BrSw1686 (1686), p110 [nr. 2]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4DIck voel mijn ingewant / Door Goddelijcke Stroomen Courante La Raine  
De Gestelijcke Bruyt Courante la reine
Brongersma BrSw1686 (1686), p111 [nr. 3]
.3A.3b 3b.5A.4C.5C.4b 3CHoe vraagt gy waar mijn lief sich hout, Of vinden [...] La Duchesse  
La duchesse
Brongersma BrSw1686 (1686), p113 [nr. 4]
.6A.3b.2b 3A.5c.5c.3d 3E.3d 3E 2F 2F.3g.3F 3gGelijk een versse Roos / Zijt gy mijn ziels beminde Courante La Reine Nouvelle  
Courante la reine
Brongersma BrSw1686 (1686), p115 [nr. 5]
.3A.3b 3b 6A.4C.5C.4b 3CAch waar zijt gy mijn beminde / Alderliefste Bruidegom? schoon Catrijn  
De Geestelijke Bruyt spreekt Schone Katrijn o beeld der beelden
Brongersma BrSw1686 (1686), p117 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DWat blinkende lichten, / Wat flik'rende schichten Engelsche gique  
Brongersma BrSw1686 (1686), p118 [nr. 7]
.2a.2a.1B.5B.2c.1c.3D.1e.1e.3DDus belommert van de boomen, / Soek ik daaglijks [...] Titer  
Brongersma BrSw1686 (1686), p120 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4DIik [!] waar in't sagte dons geweeken, / Wanneer [...] Reveille vous  
Réveillez-vous belle endormie
Brongersma BrSw1686 (1686), p121 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4BAy my! ik die de gloet van Febus min ontvloot, / [...] Machere liberté  
Op de ongemene Lauer-boom staande in't Lusthof [...] Ma chère liberté que vous aviez d'attraits
Brongersma BrSw1686 (1686), p124 [nr. 10]
.6A.6b 5b.6A 4A.6c.6D.6c.6D.6A.6b 5b.6A 4AIk voel me dan Apol door uwe min herboren, / [...] Rochers vous este sourd  
Op de selfde Boom, wederom Uytlopende, die nieuwe [...] Rochers vous êtes sourds
Brongersma BrSw1686 (1686), p125 [nr. 11]
.6a.6B.6B.6aIk quijn gelijk de Tortel doet, / Die in een [...] Franquille [!] Coeur  
Cleonte aan Eliseen Tranquilles coeurs
Brongersma BrSw1686 (1686), p125 [nr. 12]
.4A.4b.4A.4b.5C.3CHelaas! de Hemel weendt, en stort veel dropen [...] Machere Liberté  
Op het vertrek van ELISA naar Duitsland, dien [...] Ma chère liberté que vous aviez d'attraits
Brongersma BrSw1686 (1686), p126 [nr. 13]
.6A.6b 5b.6A.5A.6c.6D.6c.5D.6A.5DO! Aangename Bosch, en lust prieel der Goden: / [...] Rochers vous este sourd  
Rochers vous êtes sourds
Brongersma BrSw1686 (1686), p128 [nr. 14]
.6a.6B.6B.6aWijk Tempe, wijk want gy zijt niet, / Wijk Pindus [...] Had ik een Koninks kroon op 't hooft  
Op de Vermaaklijkheden van BORGER, in Drenthe Schoon bloemgewas ?
Brongersma BrSw1686 (1686), p129 [nr. 15]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DRys op Rijs op, O Son van mijn gemoet, / Al [...] Sombre Forest  
Op de Weder-komste van ELISA uyt de Pals en het [...] Sombre forêt
Brongersma BrSw1686 (1686), p132 [nr. 16]
.5A.4b.5A.6b.6C.3d 4C.3d 4CNu dat den Oceaan / Met barre Noortsche Golven Ach mijn Credijt is doot  
Op 't Verjaren van de Hoog E. G.V.M.V. H.M.B.V.S. Jan Krediet is dood
Brongersma BrSw1686 (1686), p133 [nr. 17]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dGelukkig die geen pracht en kent, / Noch daar [...] Carolus  
De vernoegde Herderin Verheug u nu o Engeland
Brongersma BrSw1686 (1686), p135 [nr. 18]
.4A.4A.4b.4C.5C.4bVergeefs beklim ik berg, en Duyn / En staar op 't [...] Tranquille Coeur  
De verlangende TIRSIS Tranquilles coeurs
Brongersma BrSw1686 (1686), p136 [nr. 19]
.4A.4b.4A.4b 5C.3CGy sijt dan tot getuyg O! naar geboomt'! / Van [...] Sombre Forest  
Sombre forêt
Brongersma BrSw1686 (1686), p137 [nr. 20]
.5A.4b.5A.6b.6C.3d 4C.3d 4COppervoogt ontsach der Goden / Die de Son, en [...] Suis je donc  
De onvernoegde Doris
Brongersma BrSw1686 (1686), p138 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DHh! [!] ah! waar vlugt ge voor mijn Arethuse? / [...] Ah! qu'un fidel Amant  
Ah qu'un fidèle amant
Brongersma BrSw1686 (1686), p139 [nr. 22]
.3A.2b.6A.6b.6A.3A.2b.4A.4b.4A.3A.2bWaar is nu al het lief vermaak, / Ah! Hylas! als [...] Trancquille Coeur  
Silvander aan Hylas Tranquilles coeurs
Brongersma BrSw1686 (1686), p140 [nr. 23]
.4A.4b.4A.4b.6C.3CStaak u geruys, Ay wind beroer geen bladen, / En [...] Nimphes des Eaux  
Aan de slapende Elise Nymphes des eaux, nymphes de ce bocage
Brongersma BrSw1686 (1686), p142 [nr. 24]
.5a.5B.4B.3a.5C.6C.3a.4D.4DAh! waar vind ik troost / Nu mijn smert op 't groost Un Bergercharmant  
Voor L.E.C.
Brongersma BrSw1686 (1686), p143 [nr. 25]
3A 3A 4A.4A.4A.3B.3B.2c 4c 4D.5DTrouwlooste die op aarden leeft / O! Lafhert, [...] Trancquille Coeur  
Op de Dood van Dido, die ook Elise heet Tranquilles coeurs
Brongersma BrSw1686 (1686), p144 [nr. 26]
.4A.4b.4A.4b 4C.3CDees Populier, wiens wortel heeft / Wel duysent [...] Tranquille coeur  
De Klaagende Melinde Tranquilles coeurs
Brongersma BrSw1686 (1686), p145 [nr. 27]
.4A.4b.4A.4b 4C.3CU Schoonheyt schoone Dorilee / Doet kille klippen [...] Air  
Voor Mejuffer A.D.B.
Brongersma BrSw1686 (1686), p147 [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dSwijg schempers van de Thee, / Laat die [...] Entré d'Isis  
Op de Heerlijkheyt van de THEE
Brongersma BrSw1686 (1686), p149 [nr. 29]
.3A 4A 4B 4B 5B.3C.3C.5D 2E 2E 6DAh! Droog af uw natte wangen / Schijn bedroefde Eliseen Schoon Catrijn  
A.M. C.H.E.L. op 't laaste afscheyt Schone Katrijn o beeld der beelden
Brongersma BrSw1686 (1686), p151 [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D


tabelbreedte