Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanLaat ons zingen, laat ons speelen; / Tot [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
INLEIDING
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p1 [nr. 1]Hoe heilrijk is het lot van hem die deugd bemint; [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
LOF DER DEUGD
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p3 [nr. 2]ô Wreede foltring, die myn ziel / Steeds met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
JUDAS WANHOOP
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p6 [nr. 3]ô Dwaaze mensch, / Wat baat uw wensch [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
DE DWAASHEID DER MENSCHLYKE WENSCHEN
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p10 [nr. 4]Geduchte Meester van 't heelal! / ô Opperheer! [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
ONDERWERPING AAN HET GODLYKE ALVERMOGEN
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p16 [nr. 5]De Aarde doe een' Lofzang hooren; / All' wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
OP DE GEBOORTE VAN CHRISTUS
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p19 [nr. 6]'t Opmerkzaam oog, / Gevestigd op den Starrenboog [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AANDACHTIGE BESCHOUWING VAN DEN STARRENHEMEL
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p21 [nr. 7]Getroffen door het stil en vergenoegd gelaat, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
LOF DER TEVREDENHEID
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p24 [nr. 8]Gehaate veinsaarts! kunt gy roemen / Op gruwlen, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AAN DE VALSCHE MENSCHENVRIENDEN
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p29 [nr. 9]Dwaaze mensch, / Die uw wensch [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
NIETS IS BESTENDIG OP AARDE
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p32 [nr. 10]Is dit leven / Ons gegeeven [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HET LEVEN
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p36 [nr. 11]Vaderlandsche heldenschaaren, / 'k Stel ter uwer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HELDENZANG
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p39 [nr. 12]'t Alvermogen, / Slaat zyne oogen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
GOD REGEERT
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p41 [nr. 13]Toen my de min het hart verwon, / Boog ik my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AAN PHILLIS
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p44 [nr. 14]Neen Amaril, wil nimmer denken, / Dat het [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
LOF DES HUWELYKS AAN AMARIL
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p47 [nr. 15]Arnaud, bemint het harde rood. / Het bruin [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
DE SMAAK
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p51 [nr. 16]By Clorimeen in 't veld gezeeten, / Kan ik de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
DE VERGENOEGDE MINNAAR
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p52 [nr. 17]Onder 't schaduwryke lommer, / Zat de aanvalge Filomeel [geen wijsaanduiding]  
DE VERSCHALKTE FILOMEEL
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p54 [nr. 18]ô Bloode vrees, waarom myn hart / Gefolterd, [...] [geen wijsaanduiding]  
AAN DE VREES
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p58 [nr. 19]Gelukkig gy, / Die vrank en vry [geen wijsaanduiding]  
VRYSTERS KLAGT
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p61 [nr. 20]Wat meent gy, stuursche! my van liefde te doen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AAN DE SCHOONE FIËRTA
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p65 [nr. 21]De Starrekunstenaar beschouwt de hemellichten, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HET VERMAAK
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p70 [nr. 22]Kan Cephise my verachten, / Om een kusje dat ik stal? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
GEGRONDE KEUS
Ollefen Caspersz PrMU1781 (1781), p77 [nr. 23]


23 results

tabelbreedte