Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan'k Ben in de tijd van negen dagen, / De gantsche [...] Ik leg somtijds geheele nachten  
De zingende Reyziger, op een Esel sonder staert, [...] Ik lig somtijds gehele nachten
NiAmsMercurius1743 (1743), p3 [nr. 1]Wie wil hooren een Nieuw Liedt, / Wat in de [...] Van Kat en Poes, &c  
Een t'samenspraek, voorgevallen tusschen een Heer [...] Van de Schagerlaan
NiAmsMercurius1743 (1743), p8 [nr. 2]
.4A.4A.4b.4b.2C.2C.4CVrienden laet ons vrolijck wesen, / Ludant bibant socii Rora  
Nieuw aerdigh Drinck-Liedt
NiAmsMercurius1743 (1743), p10 [nr. 3]Vrienden ik moet jou gaen verhaelen, / Van mijn [...] Heete Oolikoekjes, &c.  
Een seer Vermakelyke Samenspraek, van een Heer [...]
NiAmsMercurius1743 (1743), p12 [nr. 4]
,4a,4B,4B,4c,4D,4DO Heere Zebaoth! / Gy Konink aller Heeren Hoe werkje niet Leeuwerk  
Een Zeemans-Liedt, in Storm en Onweer Ik zucht zucht op zucht
NiAmsMercurius1743 (1743), p13 [nr. 5]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3CMyn Mont en Tonge zijn bereyt, / Om Godt voor [...] Wanneer de Son zijn Paerden Ment  
Een Zeemans Liedt, wanneer het Onweer over is Wanneer de zon zijn paarden ment
NiAmsMercurius1743 (1743), p15 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DDen dagh is heene, Ja Heer verdweene, / Den dagh [...] Ey my wat pyne &c.  
Een Buysmans-Liedt Helaas wat pijn
NiAmsMercurius1743 (1743), p18 [nr. 7]S Morgens in 't kriekjen van den dag, / Uyt Jagen [...] Karakella  
HARDERS GEZANG
NiAmsMercurius1743 (1743), p19 [nr. 8]Trijn, ke daer hoe sal 't nou wesen? / Heer wat [...] Op een aengename Voys  
Aerdige Samen-spraek tusschen Piet en Tryn Ton humeur est Catherine
NiAmsMercurius1743 (1743), p21 [nr. 9a]Piet, je moet jou ramm'len laten, / Waer toe [...] [geen wijsaanduiding]  
[Aerdige Samen-spraek tusschen Piet en Tryn] Ton humeur est Catherine
NiAmsMercurius1743 (1743), p23 [nr. 9b]Trijntje ik heb u verwyten, / Met bedaertheyt [...] [geen wijsaanduiding]  
[Aerdige Samen-spraek tusschen Piet en Tryn] Ton humeur est Catherine
NiAmsMercurius1743 (1743), p25 [nr. 9c]Juffrou Maria mijn Cameraet, / Denkt eens hoe dat [...] Weest overschoon Herderin gegroet  
Klagende Samenspraek, tusschen twee Juffrouwen Karel koning van Engeland
NiAmsMercurius1743 (1743), p26 [nr. 10]Wilt lustig danssen en springen, / Gy Meysjes en [...] Op een aengenaemeVoys  
Een Nieuwe Vermakelyke Kermiszwier Dio mijn snelle winden
NiAmsMercurius1743 (1743), p28 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.1e.1e.1FWel wat maekt gy, o mijn schoone bruynette / In [...] Garde mes Moutons  
Samenspraek, tusschen een Herder en Herderinne Garde mes moutons
NiAmsMercurius1743 (1743), p31 [nr. 12]Ik kom tot u o God! En volgens u Gebod, / Roep ik [...] Ik drink de Nieuwe Most, &c  
Een Liedt voor die geene die haer wille begeve [...] Ik drink de nieuwe most
NiAmsMercurius1743 (1743), p33 [nr. 13]Hoe vriendelijk is het Jaegen, / Daer zoete [...] Op een anegenaeme Voys  
Een vermakelijk Lied, op de Jagt Hoe vriendelijk is het jagen
NiAmsMercurius1743 (1743), p34 [nr. 14]Ach! Neel geef mijn een Slurje, / Uyt u Konfyte mond van de Napsak, ende Knapsak  
Roem en Lof-Lied, ofte de bedriegelyke Minnaer, [...] Het loze vissertje
NiAmsMercurius1743 (1743), p36 [nr. 15]
,4A,3A,4B,3A 2c 2c 4D 4DSilvia volmaekste aller maegden, / Silvia gy hebt [...] Op een aengename Voys  
De Minnaer pryst zijn schoonste Silvia Sylvia volmaaktste aller maagden
NiAmsMercurius1743 (1743), p38 [nr. 16]Ey Vrienden wilt aenhooren, / En luysterd na dit Lied Van 't Meysje van Bergen  
Een aerdige vermakelijke Vryagie tusschen een [...] Van het meisje van Bergen
NiAmsMercurius1743 (1743), p40 [nr. 17]Kom Vrienden by malkaer, / 'k Zal zingen een [...] Ha ha, zo zo  
Een Nieuw Vermakelijk Liedt, Van een Boer die een [...] Ha ha zie zo
NiAmsMercurius1743 (1743), p42 [nr. 18]
.3A.3A.4B.4B 1C 1C 1D 1D.3DOp Herders en Herderinnen, / Op nu Jeugt met bly [...] De Mars van Marlburg  
Mey-zang, of de Amsterdamsche Zoomer-Vreugt Mars van Marlborough
NiAmsMercurius1743 (1743), p44 [nr. 19]
.3a 4B.3a 4B.3c.3c.2D.2D.2D.4E.4E.2F.2F.3FEchoo, hoort mijn droevig klagten, / Filis die [...] Op een aengename Voys  
MINNE-LIEDT Ach Belinde
NiAmsMercurius1743 (1743), p46 [nr. 20]Luystert wat ik heb gehoord, / Die raakt het [...] Van ey, ey  
De Oost-Indise Nagt-Merry, gereden by verscheyde [...] Ik ben gezeten al in het gras
NiAmsMercurius1743 (1743), p48 [nr. 21]
4A 4A 4B 4B.1C.1C.1C 4D 4DMijn waerde Engelin, / Gy die mijn hert en zin Ik drink de nieuwe Most  
Samen-spraek tusschen een Jonkman en een Jonge Dogter Ik drink de nieuwe most
NiAmsMercurius1743 (1743), p50 [nr. 22]Fobbert een Boere-knegt, / Woonden tot Duivendregt Ik voer lest uyt Hollandt  
Een Boere Vryagie, gehouden tusschen Fobbert en Tryn Ik voer laatst uit Holland
NiAmsMercurius1743 (1743), p52 [nr. 23]Monsieurs dat is een Glaesje, / Wel wie sout niet [...] Mars van Marlburg  
DRINK-LIED Mars van Marlborough
NiAmsMercurius1743 (1743), p54 [nr. 24]Wonderlijk zijn de werken, / Groot is de Liefdens [...] Wonderlijk zijn de werken  
West-Indies Vaerders af-scheids Lied Herders hij is geboren
NiAmsMercurius1743 (1743), p55 [nr. 25]Die niemand niet blameert, / Die noemt geen Man [...] Hoe draeyt 't Fortuyn nu ras  
De Verdreven Jalosy Ik drink de nieuwe most
NiAmsMercurius1743 (1743), p57 [nr. 26]Waer blijft zy nu, / Ten Dans te treden Ag schoone Maagt  
DANS-LIED Écoutez bergers la musique angélique
NiAmsMercurius1743 (1743), p60 [nr. 27]Schoon Catrijn, o! Beeld der beelden, / O gy hebt [...] Als 't begint  
Kluchtig Lied, van een Jongman en een Dogter Schone Katrijn o beeld der beelden
NiAmsMercurius1743 (1743), p61 [nr. 28]


tabelbreedte