Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Branle Parthenicebeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHeureux sejour de Partenisse & d'Alidor, / Lieux [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AIRS Branle Parthenice
AirsLuth(11)1623 (1623), f11v [nr. 11]
.6A.6A.6B.6BHadt hij Hollandt dan ghedragen / Onder 't hart Brande Partinice  
Vondel, J.J. van den] | Geuse Vesper of [...] Branle Parthenice
GeVeSiTr1625 ([1625 ca.]), plano [nr. 1]
4a 2B 4a 2B 4c 2D 4c 2DSaligh vertreck van Parthenisse en Alidoor, / [...] Heureus sejour de, &c  
Bray, S.A. de | Harder-Zangh Branle Parthenice
Bray Minnezuchtjes1628 (1628), p272 [nr. 27]
6A 6A 6B 6BDanck zy u Soon van d'Lief Goddinne / Die ons [...] Heureux sesjours de Phathenice & dalider  
Moor, Hendrik | Gabriotte, [...] Branle Parthenice
Moor GG1630 (1630 [of] 1631), fE3v [nr. 1]
.4a.2B,4a.2B.6C.6CTrout vrij, ja neemt van mans van vrouwen,, / De [...] Ik ben gelijk een die komt varen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXIII. Dosis. [...] Branle Parthenice
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p361 [nr. 115]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCon mijn vreught tot de Wolcken raken / d'Hemelse Rey Heureux sesiour de Parthenice et dalidos  
Struys,J.] | Sy singhen dit liedeken Branle Parthenice
Struys SA1631 (1631), fB1r [nr. 2]
.4a 2B.4a.2B.6C.6CSchuylt hier onder 't loof Harderinne, / Kom 't [...] Nova volte  
Al metter tijt [naamspreuk] / [Pels, E.] Branle Parthenice
HNachtegaaltje1633 (1633), p54 [nr. 19]
,4a.2B.4a.2B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm u, o schoon so moet ick treuren, / Lost my van pijn Heureus le jour de Parteniese  
Branle Parthenice
HNachtegaaltje1633 (1633), p98 [nr. 40]
.4a.2B.4a.2B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer gaet ghy Tyter nu weer weyen, / En laet alleen  
Branle Parthenice ?
HNachtegaaltje1633 (1633), p254 [nr. 108]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVliedt niet varder Harderinne / Staeckt u geschu Heureux sesiour de parthenice, d'alidon  
Ondersoeck leert [naamspreuk] / [Duirkant, Andries] Branle Parthenice
HNachtegaaltje1633 (1633), p322 [nr. 136]
4a.2B 4a.2B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeurighe Kruytjes, geurige vruchjes, / Smeult en [...] [geen wijsaanduiding]  
Branle Parthenice
Krul D1634 (1634), f*1v [nr. 1]AMYRA, sult ghy sonder Minne Keurighe Kruytjes  
Krul, J. Branle Parthenice ?
Krul MS1634 (1634), p7 [nr. 2]
.4a.2B.4a.2B.6C.6CGhy soete Venus minnaeren, / Die met gheneucht Coridon hoe vlucht ghy van my / mijn lief certeyn  
Meyvogel, Jacob Coenraetz. Branle Parthenice ?
Mayvogel SL1634 (1634), p99 [nr. 11]
,4a.2B 4a.2B.4c.2D.4c 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMogende Goon / Wilt u verblijden Doen ick mijn sin geheel aen Cloris, &c  
Nootmans, P. / Een of Geen Branle Parthenice
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p102 [nr. 21]
2A 2b 2C 2A 2b 2C 2d.1d.1e 2F 4e 2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSult ghy dan Schoon / Gestadigh vluchten Doen ick mijn sin geheel aen Cloris  
Nootmans, P. / Een [...] | t' Samen-Spraeck [...] Branle Parthenice
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p134 [nr. 35]
2A 2b 2C 2A 2b 2C 2d.1d.1e 2F.4e 2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl het geschreeuw / Van Nijders-Tongen Doe ick mijn sin geheel aen Cloris  
Nootmans, P. / Een [...] | Echts-Sangh Branle Parthenice
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p140 [nr. 36]
2A 2b 2C 2A 2b 2C 2d.1d.1e 2F.4e 2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedwingt uw' mond, bedwingt uw' handen / Ghy vuyl [...] Ick ben gelijck een die komt varen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. POTAMIENA en [...] Branle Parthenice
Stalpart GJF1635 (1635), p624 [nr. 254]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToond Malchus aenden Christen Tempel / Door claer [...] Doen ick mijn sin geheel aen Cloris  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE MALCHUS, [...] Branle Parthenice
Stalpart GJF1635 (1635), p984 [nr. 414]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T zy ROSELIJN, door't gonstig stralen / Van haer [...] Heureux le jour de, &c.  
Jonctys, D. | XXV Branle Parthenice
Jonctys RO1639 (1639), fO2r [nr. 5]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick in d'alder droefste dutten / Nu deerlijck viel Heureux se-jour de Parthenesse  
Opperveldt, Regnerus Branle Parthenice
Opperveldt UT1640 (1640), fC1r [nr. 1]
.4a.2B.4a.2B.4C.2D.4C.2DWie is in macht so hooch verheven / Als onsen Godt Als Cupido den Godt der minnen  
Sonnebloem, De [=de [...] | Ketel in Hollandt. [...] Branle Parthenice ?
RedensLh1642 (1642), fKk2r [nr. 42]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIII [instr.] Heureux sejour   muzieknoot 
III Branle Parthenice
Vallet ASL1642 (1642), f23r [nr. 62]'tNatuirlijk quaat, dats drinken speelen / En Hoerery Coridon waar hebt ghy ghelaaten. &c.  
Veen, Jan van der | 'tSesthiende ZINNE-BEELDT Branle Parthenice ?
Veen ZB1642 (1642), p60 [nr. 16]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen ick mijn sin geheel aen Cloris / Had vast [...] Heureux se jour,etc.  
Branle Parthenice
Laurierkrans1643 (1643), 2p28 [nr. 85]
.4a.2B.4a.2B 4c 2D 4e 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemelsche Goon slaet uwe oogen / Ter aerde neer Heureuxse siour de Parthenice  
Fonteyn, B. | Cor. Branle Parthenice
Fonteyn RP1644 (1644), fD3r [nr. 4]
4a 2B 4a 2B 6C 6CKeurige kruydjes geurige vruchjes, / Smeult, en smookt [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.H. | Den Hemel (zijnde [...] Branle Parthenice
Krul PW1644a (1644), 2p2 [nr. 24]
.4a,2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach Rosemonda wilt vertoeven / Hier nevens mijn Doen ick mijn sinne heel aen Cloris, &c.  
Robbertsz, J.] / Een ick meen [naamspreuk] Branle Parthenice
AmMinnebeekje1645a (1645), p63 [nr. 20]
.4a.2B.4a.2B.2c.1c.3D.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalich vertreck van Partenisse en Alidoor, / [...] [Bransle]   muzieknoot 
Branle Parthenice
AmMinnebeekje1645a (1645), p78 [nr. 26]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWonderlijck is gheweest u leven, / S. Jan Baptist Heureux ce jour de Partenisse   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van S. Jan Baptist Branle Parthenice
Bolognino GL1645 (1645), p191 [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKoom schuil u hier, Mirialinde, / Onder de luiwtt' Nova Volte  
Daar moetm' op [...] | Ontdekking van Minn' Branle Parthenice
Fontein Vingertuig1645 (1645), p4 [nr. 2]
.4a.2B.4a.2B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte