Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGelukzalige Engel Schaeren / die van Godt gezonden zyt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Aen de H. engelen bewaerders Zoutmans glorie
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p1 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DNiets is zoo gemeen als 't zingen, / het zingt al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Des simples jeux de son enfance
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p2 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DMenschen, komt en hoort de Leer, / die gaf [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
I. LES Van de Christelyke Leeringe en het Einde [...] Ah vous dirai-je maman
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p3 [nr. 3]
4A 4A 4b 4b 4C 4CDie gedoopt is, nog zig schaemt / Godts Menschs [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
II. LES Van het Teken des Christen Menschs Schoon dat ik onder het groen
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p4 [nr. 4]
4A.3b.3b.3A.3A 4c.3c.3D.3D.3e.3e.3F.3FIn den Naem in den Naem des Vaders, / des zoons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het Teken des H. kruis
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p5 [nr. 5]Het Geloof van Godt gegeven / is een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
III. LES. Van het Geloove Het blauw van de ogen is gevaarlijk
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p7 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DIk geloof ik geloof in Godt den Vader almagtig [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
't Kort begryp des Geloofs De knots
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p8 [nr. 7]Boeken, die ons zyn gebleven / zoo van 't oud als [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
IV. LES. Van de H. Schriftuere en Overleveringen
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p15 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DGodt eigentlyk beduid / een Wezen zoo volmaekt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
V. LES. Van Godt en d'allerheiligste Dryvuldigheid
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p16 [nr. 9]
.3A.3B.3A 4B 4C 4D 4C 4D 4E 4f 4E.3f.3G.3G 4GD'onbepaelde Magt van Godt / bestaet in 't konnen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
VI. LES. Van de Scheppinge der Weereld
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p17 [nr. 10]
4A.3b 4A.3b 4C 4C 4d.3dVan d'onscheidb're Dryvuldigheid, / den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
VII. LES. Van de Menschwordinge Christi
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p18 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.4D.3DJesus onzen Heer / Godt en Mensch te gader [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
VIII. LES. Van het Lyden JESU Christi
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p19 [nr. 12]
3A 3b.3A 3b 4C 4C.4d 2E 2F 2E 2F.3d.2G 3GNaer Jesus-Overlyden / zyn Ziel ter Hellen vloog [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
IX. LES. Van de Verryzenisse en Hemelvaerd Christi
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p20 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DJesus in syn Hemelwooning / met den Ryksstaf in de Hand [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
X. LES. Van het leste Oordeel.
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p21 [nr. 14]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DDen Heiligen Geest evenweerdig / sterk, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XI. LES. Van Godt den H. Geest.
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p22 [nr. 15]
.4a 4B 4a.4B.4c.4D.4c.4DAl de Christenen te Gader, / die belyden Jesus Leer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XII. LES. Van de H. Kerke.
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p26 [nr. 16]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DDaer in, dat al het Goed, / 'T geen heel de Kerke doet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XIII. LES. Van de Gemeenschap der Heiligen.
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p27 [nr. 17]
.3A.3A.6A.5B.5B.5B 3c 3D 3c.3DDaer kan niet zyn bedreven / een zoo booswillig werk [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XIIII. LES. Van de Vergiffenisse der zonden en de [...] Mon jeune coeur palpite
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p29 [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DZoo de Ziel gescheiden is van hier, / tot den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XV. LES. Van het Eeuwig Leven. Andante Zo de ziel
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p30 [nr. 19a]
5A 5A.2b.2b.3C 5D 5D.2e.2e 4CIk Geloof, o Godt Almagtig / Al wat uwe Kerk verbreid [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Oeffening van Geloove Dans un verger Colinette
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p31 [nr. 19b]
4a 4B 4a 4B 4a 4BDoor de Hope, een Deugd en Gave, / ons geschonken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVI. LES. Van de Hope en het Gebed.
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p32 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D'TBeste en 'tweerdigste gebed / is het Gebed des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVII. LES. Van het Gebed des Heeren.
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p33 [nr. 21]
4A.3b 4A.3b.3C,2D,2D,2D.2COnzen Vader onzen Vader, / die in de Hemelen zijt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het Gebed des Heeren
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p34 [nr. 22]Naer het schoon Gebed des Heeren / doorgaens [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XVIII. LES. Van d'Engelsche Groetenisse
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p38 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DWeest gegroet Maria Maria vol van gratie / Weest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
d'Engelsche Groetenisse
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p39 [nr. 24]Nu Maria liet dit leven / is haer Ziel in vollen glans [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XIX. LES. Van d'Eere en Aenroepinge der H. MAGET MARIA Komt het staal de kei te raken
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p41 [nr. 25a]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4D 4c 4E 4E 2E 4E'KHoop, gy my zult geeven, / lieven Godt, het [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Oeffening van Hope
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p42 [nr. 25b]
.3a 4a 4B 4B 4B 4C 4C 4D 4D 4D 4D 4D 4DNeemt weg de Liefd van Godt, / geen van al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XX. LES. Van de Liefde.
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p44 [nr. 26]
.3A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3DIk ben den Heer uwen Godt, / Ik ben den Heer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De tien Geboden Godts
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p45 [nr. 27]'T Eerste is van de Tien Geboden, / Dat men [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXI. LES. Van het eerste Gebod
Paeuw LMC17XX ([1788?, vóór]), p49 [nr. 28]
4a 4a 4B.2B 3C 3C 4D.2D


tabelbreedte