Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Cette cruelle

De overeenkomst tussen "Ha que le ciel est contraire à ma vie" en "Cette cruelle" die al vermoed werd, kon worden gestaafd doordat "Cette cruelle (ne me peut servir)" de 7e versregel is van "Ha que le ciel". Vanaf de 17e eeuw vinden we de melodie in Nederlandse liedboeken, en tot ver in de 18e eeuw blijft ze populair.
De oudste vermelding van tekst en melodie vinden we in de Airs de cour van Fr. de Chancy (Ballard, Parijs 1635), maar in Cats' bundel Klagende Maagden uit 1634 zijn drie contrafacten op deze melodie opgenomen!

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAenhoort, ô God, aenhoort myn drouve klachten, / [...] Ha! que le ciel est contraire à ma vie  
Cats, J. / Chancy] | KLAEGH-LIET Van [...] Cette cruelle
Cats KM1634b (1633-1634), 3p1 [nr. 27]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe kan een mensch na goede dagen trachten / Die [...] Ha! que le ciel est contraire à ma vie  
Cats, J. | Boeren lof, Tegen't hof Cette cruelle
Cats KM1634b (1633-1634), 3p8 [nr. 30]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel, soete maeght, sal ick geen troost genieten? [...] Há! que le ciel est contraire à ma vie  
Cats, J. | T'SAMEN-SANGH [...] Cette cruelle
Cats KM1634b (1633-1634), 3p40 [nr. 41]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa schoone (soete) lieve vyandinne / Ontfanght [...] Ceste cruelle  
Cette cruelle
AmMinnebeekje(2)1637 (1637), p92 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa preutsche Nymph, waent ghy dat mijne lippen / [...] More Venetiano  
Pels, N. / [...] | Aen Juffrou N.N. Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p3 [nr. 2]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu't Noorder heck weer klemmend is geslote, / En [...] Ceste Cruelle  
Soet, J. / Niet [...] | Bruylofts-vreucht Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p7 [nr. 4]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom o schoone wilt ghy voor mijn vliede? / [...] Ceste Cruelle  
Soet, J. / Niet [...] | Liefdens-gevley Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p69 [nr. 33]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Komt Galathea lief,laet ons gaen weyde / Ons [...] Ha preutsche Nymph  
Seep, C.A. / Liefde [...] | Lentens vreught Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p96] [nr. 46]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn uytverkoren afgodinne, / Ghy zijt de geen die [...] Hoe is den Hemel dus genegen, &c.  
Cette cruelle !
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p101 [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bedroefde ziel lost uwe droeve suchten, / Tuyght [...] Ach que le ciel  
Bleu, D.L. / Door liefde beklijft [naamspreuk] Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p132 [nr. 61]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.5D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het Godlijck beeld van Paphos Coninginne, / Naer [...] Ha preutsche Nymph,waent ghy dat  
Pels, N.] / [...] | Aen Juffrouw N.N. Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p200 [nr. 90]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wat liever Licht sien ick daer gins van verre / [...] A que le ciel est contraire la vie  
Cette cruelle
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p42 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa Celadon vraeght ghy waerom ick vluchten / Gae [...] Ceste cruelle, &c  
Mol, J. van / [...] | [Pastorel, of [...] Cette cruelle
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p114 [nr. 47b]
.5a.5B.5a.5B.2c.2D.2c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWAT Zege-tekens off Laurieren / Sijn nu genoegh [...] Ach treurt nu myn bedruckte Schaemens  
Kittensteyn, C.] / [...] | PELLIKAENISTEN. [...] Cette cruelle
Kittensteyn PelTrDi1639 (1639) [nr. 1]
.4a.5B.4a.5B.2c 3D.2c 3D.3DO voedsteresse van mijn minne, / O! Afgodinne van [...] Ceste cruelle  
Krul, J. Cette cruelle
Krul MSD1639 (1639), p199 [nr. 28]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3DGeluckigh zijt ter Werelt gy ghebooren, / O [...] Ha que le ciel est contrayr à ma vie  
Voskuyl, M.P. / 't [...] | Coridon singhende Cette cruelle
Voskuyl BA1639 (1639), fE2v [nr. 4]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3DHoe vaek voel ik mijn geest genegen / Te voeren [...] Ceste Cruelle  
Krul, J. | Christelijken strijdt Cette cruelle
Krul CO1640 (1640), f62r [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3DAls ik (ô schoonste aller Vrouwe) Ceste Cruelle  
Krul, J. Cette cruelle
Krul MSD1640 (1640), 2p40 [nr. 41]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3DMyn liefste Lief, wilt doch uw' ooren booghen / [...] Je meur d'amour  
Borcht, Guilielmus [...] | Hy singht sijn [...] Cette cruelle
Borcht BC1641 (1641), p31 [nr. 11]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrots de oude griek met uytgelaten weelde / Op de [...] Ha preutze Nimph, &c.  
Zoet, J. | OP HET SELVE [...] Cette cruelle
Zoet Maagdenb1641 (1641), p292 [nr. 20]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3DDie God de Heer heeft tot sijn hulp gepresen / [...] Och waerom is den Hemel toch gheneghen  
Blau Acoleyen, De] [...] | LIEDT, Op des [...] Cette cruelle
RedensLh1642 (1642), fRr4r [nr. 62]
.5a.5B.5a.5B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAntreckent Hof Mangneet van praalen / Die stadigh [...] Ach treurt met myn bedroefde schaapjes  
Veen, Jan van der | 'tNegen-en-dartichs [...] Cette cruelle
Veen ZB1642 (1642), p198 [nr. 39]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaat op mijn ziel, wilt ras ontwaecken, / Went [...] Lestmaal ginck ick op eenen Morghen  
Cranenburgh, H. [...] | De 2. Misterie. Op [...] Cette cruelle
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fC6v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.2c.2D.2c.2D.3DAch! treurt nu mijn bedroefde schapen / Hebt [...] Silenus bende  
Cette cruelle
Laurierkrans1643 (1643), p32 [nr. 31]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLestmael ginck ick op eenen morgen / By een soo [...] Ach treur nu mijn bedroefde schaepkens  
Cette cruelle
Laurierkrans1643 (1643), p56 [nr. 56]
.4a.4B.4a.4B 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Beesjens om haer Herder / uyt mee-dogen / [...] Ceste cruelle  
Een de Eer [naamspreuk] / Een de eer Cette cruelle
SparensVb(1)1643 (1643), p34 [nr. 13]
.5a.5B.4a.5B.2c 3D 2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt helden die bemint het smoocken / Doet naer [...] Nu truert met mijn bedroefde, &c.  
't Is al te koud [naamspreuk] Stribée, C.] Cette cruelle
SparensVb(1)1643 (1643), p91 [nr. 36]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGranida lief, segh eens mijn waerde / Hoe komt [...] Nu treurt met mijn, &c.  
Goor, P.V. / Lust baert wijsheyt [naamspreuk] Cette cruelle
SparensVb(1)1643 (1643), p161 [nr. 68]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen eersten Mey, in't voor-Jaer, als de Lenten / [...] Hoe is den Hemel dus genegen?  
Stribeé, C. | Mey-Liedt Cette cruelle
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p13] [nr. 1]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHendrickje Lief, die ick wel eer beminde, / En [...] Hoe is den Hemel dus genegen  
Stribeé, C. Cette cruelle
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p135 [nr. 34]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte