Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Conditor alme siderumbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHef op mijn cruus gheminde bruyt / Volghe mi nae [...]  
Jhesus Conditor alme siderum ?
HsMüBSB Cgm103 ([1465 ca.]), f188v [nr. 1]
.4A.4A.4B.4BHeff op mijn cruyss, mijn alreliefste bruyt, / [...]  
Jhesus sprect tot die kersten ziel Conditor alme siderum ?
HsWerden (2e helft 15e eeuw), p88 [nr. 23]
.4A.4A.4B.4BKinder nu loeft die maghet marie / si hevet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Conditor alme siderum
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f36r [nr. 44]
.4A.4A.4A.4A
scanJhesus is nu een kindekijn cleyn / hem mynnen [...] Conditor alme siderum   muzieknoot 
Conditor alme siderum
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f74r [nr. 84]
.4A.4A.4b.4b
scanEen sceepgen cleyn. vuyl ende onreyn / heeft mi [...] Conditor alme siderum  
Conditor alme siderum
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f120v [nr. 152]
.2A.2A.2B.2B.2C.2C.2D.2E
scanHeffe op din cruce myn alre liefste bruyt / volge [...]  
Conditor alme siderum ?
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p36 [nr. 13]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan vrouden ons die kynder syngen / des avendes [...] Conditor alme sidere  
Conditor alme siderum !
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p216 [nr. 65]
.4a.4a.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJhesus is een kyndekyn cleyn / Hem mynnen alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Conditor alme siderum
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f23r [nr. 14]
4A.4A.4b.4bHeft op dijn cruys mijn lieve bruyt / ende volch [...] Conditor alme syderum  
Die heer jesus sprect totter sielen Conditor alme siderum
HsBsKB II270-B (1500-1510), f145r [nr. 31]
.4A.4A.4B.4B
txtHyff op dyn cruytz myn alrelieffste bruyt / volge [...]  
Carmen Conditor alme siderum ?
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f59r [nr. 39]
.4A.4A.4B.4BKinder nu loeft die maecht marie / Si heeft [...] [geen wijsaanduiding]  
Conditor alme siderum
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f16r [nr. 7]
4A.4A.4A.4A.4B,4B,4B,4B
txtKinder nu lovet die maghet Marie / Si heeft [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Conditor alme siderum
DEPB1539 (1539), f120v [=128v] [nr. 233]
.4A.4A.4A.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *This recht dat wij die maghet eeren / Ende altijt [...] Op die selve wise  
Conditor alme siderum ?
DEPB1539 (1539), f120v [=128v] [nr. 234]
.4a.4a.4a.2B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn siel maect groot, en prijst den Heer: / Mijn [...] Conditor alme siderum   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den lof sanc der [...] Conditor alme siderum audio
Souterliedekens1540a (1540), fZ4v [nr. 159] transcr.Myn siel maect groet, en pryst den Heer: / myn [...] Conditor alme siderum   muzieknoot 
Den lof sanc der glorioser maget, ende moeder ons [...] Conditor alme siderum (Polyfoon)
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fF4r [nr. 159]Myn siel maect groet en pryst den Heer / myn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den lof sanck Marie. Magnificat anima mea Conditor alme siderum (POLYFOON)
P-Mes SoutVIII1561 (1561), fE3r [nr. 159]O eer [Heer] ghenadich Vader goet / Aenhoort mijn [...] Conditor alme Siderum  
Conditor alme siderum
NiLB1562 (1562), f285v [nr. 208]
.4A.4A.4A.4AO Heere, en wilt my in uwen thoren / Niet [...] Conditor alme syderum, &c.  
Laet wroeten de Mol [...] | Liedeken [...] Uut [...] Conditor alme siderum
RefLiedBrus1563 (1563), f65r [nr. 28]
,4a,4a.4b,4bAl ghy Knechten loeft den Heeren, / En wilt synen [...] op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Psalm. CXIII. Laudate pueri Dominum lauda Conditor alme siderum
Hantboecxken1565 (1565), f149r [nr. 116]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen dach die schijnt, en compt ons vry, / O Heere [...] Conditor alme syderum  
Weisse, Michael] | Een ander morghen Liedt Conditor alme siderum
Hantboecxken1565 (1565), 2f84r [nr. 225]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu wil hem scheyden Nacht van Dach, / Op dat het [...] [ELDERS:] Conditor alme syderum  
Zwick, Johannes] | Een Avondt Liedeken Conditor alme siderum
Hantboecxken1565 (1565), 2f86r [nr. 229]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vader al inden hoochsten Troon / Ghy die doer [...] Conditor alme syderam  
Een ander Liedt om voer de maeltijt te singhen Conditor alme siderum
GehSout1567 (1567), f263r [nr. 238]
.4A.4A.4B.4BGod heyliger Schepper aller Stern / Verlicht ons [...]  
Münzer, Thomas] | Conditor alme [...] Conditor alme siderum ?
GehSout1567 (1567), f303v [nr. 276]
.4A.4A.4B.4BO Heer genadich Vader goet / Aenhoort mijn clagen [...] Conditor alme Siderum  
Conditor alme siderum
VhL1569a (1569), f170r [nr. 82]
.4A.4A.4A.4ADer sterren weerdich scheppere / Eeuwich licht [...] Conditor alme Siderum  
Ambrosius / Batson, Jan | Conditor alme [...] Conditor alme siderum
Batson Hol1576 (1576), p1 [nr. 1]
.4A.4B.4A.4BScepper van alle hemelen / ewich licht der gelovigen Conditor alme siderum  
Ambrosius | Den eersten sondach [...] Conditor alme siderum
HsUtUB 1338 (1582), p30 [nr. 32]
4A,4A,4B,4B
txtHeve up dyn cruce, myn leve brudt, / volge my na [...]  
Eyn ander Conditor alme siderum ?
HsTirs (1588), p93 [nr. 47]
.4A.4A.4B.4BSegt ons, segt ons ghy herderkens wat hebdy al [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken vanden herderkens Conditor alme siderum ?
Costerius OHB1590 ([1590?]), p19 [nr. 11]
.7A.7A.6A.4B.4C.4B.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[Heden is ons gheboren] voorwaer / [onleesbaar] [...] [C]onditor alme syderum  
Costerius, Henricus | [onleesbaar] ...sen [...] Conditor alme siderum
Costerius OHB1590 ([1590?]), p62 [nr. 33]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan al t'ghesterten [!] schepper soet / Der [...] Conditor alme syderum]  
Ambrosius / Costerius, Henricus Conditor alme siderum
Costerius OHB1590 ([1590?]), p77 [nr. 40]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte