Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

De nachtegaal die zong een liedbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie Nachtegal die sannck ain lied / datt lerde nich [!] [geen wijsaanduiding]  
41. Annders De nachtegaal die zong een lied
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f43r [nr. 41]
.4a.2B.4a.2B.3c.4D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel salich zijnse hier op aerden levende / Al die [...] Nae die wise van een dansliedeken Die [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xxvij. [...] De nachtegaal die zong een lied audio
Souterliedekens1540a (1540), fT5r [nr. 127] transcr.Wel salich Zynse hier op aerden levende / Al die [...] Die nachtegael die sanck een liedt, dat leerde ick   muzieknoot 
Den C.xxvij. psalm. Beati omnes qui timent [...] De nachtegaal die zong een lied (POLYFOON)
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fB1r [nr. 127]Wel salich zynse hier op aerden levende / Al die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
C.xxvij. psalm. Beati omnes qui timent Dominum De nachtegaal die zong een lied (POLYFOON)
P-Mes SoutVIII1561 (1561), fA3v [nr. 127]O doot wat bitterheyt sijt ghy hier ghevende / [...] Den nachtegael die sangh een liet Psal[m] 127   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXXVIII. Liedeken De nachtegaal die zong een lied
Fruytiers EWS1565 (1565), p167 [nr. 88] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Een yeghelijck boom die gheen goede vrucht voort [...] Wel salich zijnse hier op Aerden levende  
De nachtegaal die zong een lied
VhL1566 (1566), f66r [nr. 49]
,6A.6A.3b.1b,4A.3bSaligh zijnse hier op Aerden levende / Al die de [...] Die Nachtegale die sangh een Liet, dat leerd' ick  
Den Cxxvij. Psalm: Beati omnes qui timent, Een [...] De nachtegaal die zong een lied
SuB1572 ([1572?]), fF6r [nr. 58]
.6A.6A.3b.1b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen yegelijck boom die geen goede vrucht voort en [...] De nachtegael die sanck een Liet, etc.  
De nachtegaal die zong een lied
SchrL1580 (1580), [f86r] [nr. 85]
,6A.6A.3b.1b,4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lieve broeders en susters al te samen fier / Laet [...] Den Nachtegael die sanck een liet, en dat [...]  
De nachtegaal die zong een lied
SchrL1580 (1580), [f197r] [nr. 194]
,6A,6A.3b.1b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Welsalich zijn sy op der aerden int leven fijn / [...] De Nachtegael sanck een Liet  
De nachtegaal die zong een lied
SchrL1580 (1580), f317v [nr. 309]
.5A.5A.3b.1b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dat oude Jaer is ons ontrolt gelijck een cloot / [...] Die nachtegael die sanck een Liet Dat leerde [...]  
De nachtegaal die zong een lied
AALb1589 (1589), p52 [nr. 45]
.6A.6A.3b.1b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat oude Jaer is ons ontrolt ghelijck een cloot / [...] Die Nachtegael die sanck een Liet / Dat [...]  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p3 [nr. 1]
.6A.6A.3b.1b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy dochters fray,, comt maeckt een ray / Met [...] Die Nachtegael die sanck een Liet &c  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p21 [nr. 19]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2B.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit hef ick an, en drincket dan / Met eenen sedt Die Nachtegael die sanck een Liet, dat [...]  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p25 [nr. 23]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c,2c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Nachtegael die sanck een Liedt / Dat leerde ick Alst begint  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p62 [nr. 67]
.6A.6A.3b.1b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTsa maect jolijt,, wie dat ghy zijt / In deser [...] Die Nachtegael die sanck een Liedt, etc.  
Tafel-Liedt De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p112 [nr. 121]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijt den gheest,, in desen feest / Wie dat ghy zijt De Nachtegael die sanck een Liedt, etc  
De nachtegaal die zong een lied
NiALb1591 (1591), p118 [nr. 128]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNyver sien ick die menschen over hopen gaen, / [...] Wel zalich zijnse die op aerden levende  
Honich, T.C. De nachtegaal die zong een lied
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f27r [nr. 31]
.6A.6A.3b.1b.2C.2C.3bHelaes soo wie den dranck der lieffden heeft [...] Van Mach een jonck hart vol  
Een nieu liedeken De nachtegaal die zong een lied
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f94v [nr. 43]
.6A.6A.3b.1b.2C.2C.3bTryncgen, Styncgen, Saerken Jacobzdochters [...] Die nachtegael die sanck een Liedt, dat leerde ick  
Clock, Leendert De nachtegaal die zong een lied
Clock VhSNL1593 (1593), p479 [nr. 155]
.6A.6A.3b.1b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als bloemen die nu staen aen Sions watercant, / [...] De Nachtegael die sanck een Liedt, dat [...]  
Clock, Leendert De nachtegaal die zong een lied
Clock VhSNL1598 (1598), p68 [nr. 31]
.6A.6A.3b.1b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heer almachtich vadere gebenedijt / myn arm [...] hans[k]en ons gebuermans [s]oon Ick heb hem lief  
Wils, Adriaan / [...] | Een nieu liedeken De nachtegaal die zong een lied
HsBsKB 15663 ([1600 ca.]), f119v [nr. 2]
.6A.6A.3b,2b.2C.2C.3bDees soete tijdt / Elck een verblijdt De Nachtegael die sangh een liet, &c.  
Mathysz, H.] / Wie kant ontvlien? [naamspreuk] De nachtegaal die zong een lied
NLusthof1602 (1602), 1p74 [nr. 59]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt zijn verblijt,, wie dat ghy zijt / U [...] Die Nachtegael die songh een Liedt  
[Deught wint [...] | Een Gheestelijck Liedt De nachtegaal die zong een lied
GLB1603 ([1603]), fB4v [nr. 8]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghebenedijt, den Heer altijt, / Maeghden bereyt De Nachtegael die sang een Liet  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck [...] De nachtegaal die zong een lied
GLB1603 ([1603]), fD6r [nr. 24]
.2A.2A.2A.2A.2A.2A.3b.1b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In onsen feest, toch vrolijck weest / Wie dat ghy zijt Die nachtegael die sang een liedt, dat leerden ick  
Een ander ghemaeckt, op een Professen feest De nachtegaal die zong een lied
LeisenboekC1605 (1605), p154 [nr. 40]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhebenedijt, den Heer altijt, / Maeghden bereyt De Nachtegael die sang een Liet  
Een Gheestelijck Maeghde Liedt De nachtegaal die zong een lied
LeisenboekC1605 (1605), p155 [nr. 41]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit heef ick an, en drincket dan / Met eenen sedt Die Nachtegael die sanck een Liedt  
De nachtegaal die zong een lied
NiGrAL1605 (1605), p4 [nr. 3]
.2A.2A.2B.4A.2B.3c 1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijdt den gheest, in dese feest, / wie dat ghy zijt Die Nachtegael die sanck een Liedt, etc.  
De nachtegaal die zong een lied
NiGrAL1605 (1605), p20 [nr. 24]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTsa maeckt jolyt, wie dat ghy zijt, / in dese Feest Die Nachtegael die zangh een Liedt, dat [...]  
De nachtegaal die zong een lied
NiGrAL1605 (1605), p46 [nr. 60]
.2A.2A.2B.2A.2A.2B.3c.1c.2D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte