Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

De tijd is hierfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanTribulatie ende verdriet wat moet myn hert al [...] [geen wijsaanduiding]  
De tijd is hier
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f1v] [nr. 1]
.5a.5B.5a.5B.5B.5C.5CTribulatie ende verdriet / Wat moet mijn herte al [...] [geen wijsaanduiding]  
Een amoreus liedeken De tijd is hier
AntwLb1544 (1544), f96r [nr. 173]
.2A.3b.2C.3D.4E.3b 4F 3D 3g.3D 3h.3I.2I.3I
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTribulatie ende verdriet [instr.] Tribulatie ende verdriet   muzieknoot 
De tijd is hier
I-Phalèse CR1546-18 (1546), f23r [nr. 1]Ghenade ende vrede / Verstroyt hier en in alle steden Tribulatie en verdriet  
52 De tijd is hier
VhL1552 ([1552-1554]), fG3r [nr. 52]
.3a.3a.5B.3a.3a.5B.5B.6C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christelijcke schare / Wilt u in Godt verblyden Tribulacie en verdriet  
62 De tijd is hier
VhL1552 ([1552-1554]), fH4v [nr. 62]
.3A.3b.2b.3C.3A.3b.2b.3C.3C.3C.3d.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christenen altesamen wilt u in God verblyden [...] Tribulacie en verdriet  
60 [!] De tijd is hier
VhL1552 ([1552-1554]), fI5r [nr. 70]
,6a,3a.3B,6a,3a,3B,3B,3B,6B.3B,3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere singhen / Hy doet soo [...] Tribulatie en verdriet  
134 De tijd is hier
VhL1552 ([1552-1554]), fQ7r [nr. 134]
.3a.4a.6B.3a 4a.5B.5B.7a 3C.2C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO troost confoort nae u staet alle mijn verlangen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Jordain, Pierken De tijd is hier (Polyfoon)
P-BaethenND 1554/31 (1554), fD3r [nr. 17]Ghy Christelicke schare / Wilt u in God verblijden Tribulatie en verdriet  
De tijd is hier
VhGL1558 (1558), fI8r [nr. 74]
.3A.3b.2b.3C.3A.3b.2b.3C.3C.3C.3d.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere singhen / Hy doet so [...] Tribulatie en verdriet  
De tijd is hier ?
VhGL1558 (1558), fS3r [nr. 146]
.3a.3a.5B.3a.3a.5B.5B.7C.2C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWonderlijcke dinghen / Laet den Heere ghehinghen Tribulatie en verdriet  
De tijd is hier
NiLB1562 (1562), f215r [nr. 162]
.3a.3a.5B.3a.3a.5B.5B.6C.2C.3CStaet op, ende vraecht,, nae den wech sonder [...] Gheestkens onbevreest  
De tijd is hier ?
NiLB1562 (1562), f345r [nr. 252]
,3A.3b,3A.3C,3A.3b,3A.3C.3C.3C.3d 1E.3d 1E.3C.3CTribulatie ende verdriet [instr.] Tribulatie ende verdriet   muzieknoot 
De tijd is hier
I-Phalèse TM1563-12 (1563), f44v [nr. 5]Hebt ghy sone sond ghedaen / houdt op na mijn vermaen Tribulati ende verdriet   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het [XXXVII]. Liedeken De tijd is hier
Fruytiers EWS1565 (1565), p82 [nr. 37] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Staet op ende vraecht,, na den wech sonder [...] Gheestkens onbevreest  
De tijd is hier ?
VhL1569a (1569), f207v [nr. 101]
,3A.3b,3A.3C,3A.3b,3A.3C.3C.3C.3d 1E.3d 1E.3C.3CWonderlijcke dinghen / Laet de Heere gehingen Tribulatie en verdriet  
De tijd is hier
VhL1569a (1569), f239v [nr. 118]
.3a.3a.5B.3a.3a.5B.5B.6C.2C.3CTribulatie ende verdiet [instr.] Tribulatie ende verdiet   muzieknoot 
De tijd is hier !
I-Phalèse HoCi1570-3 (1570), f88v [nr. 23]Broeders eerbaer, schout ghiericheyts useren / [...] den tijt is hier dat elck.etc.  
Verstaet eer ghy [...] | Een Liedeken ten [...] De tijd is hier
DeuchS1575b ([1575]), fEe2r [nr. 2]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2C.3D.3e 1F.3e 1F.3D,3D
txtLooft Godt eendrachtich,, O Nederlandt verwesen, [...] Laet ons Godt loven, und' nu die gratie [...]  
Refereyn tot Lof des Nederlandts unde der [...] De tijd is hier
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f85v [nr. 30]
.2a.3b.2a.3C.2a.3b.2a.3C.2a.3C,4D.4D,4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy Jonghe sinnen / Comen om druck te verwinnen Den tyt es hier  
Een geestelyck Liedeken De tijd is hier
Hofken1577 (1577), p173 [nr. 85]
.3a.3a.2B.3B.3B.3C.2d.3d.2C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWerct door tgeloof vruchten des geest / Volbrengt [...] staet op en vraecht naden wech sonder mincken  
De tijd is hier ?
VhL1577b (1577), f329v [nr. 294]
.3A.3b.2A.3C.3b.3b.2C.3C.2C.3D.4C.4C.2D.3DDen thijt is hyer / Dat men sall frolyck wesen / [...] van Tribulaty ende verdriet  
Een nieu Liedeken De tijd is hier
HsDHKB 74J58 (1578-1587), f40r [nr. 12]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.3d.3C.3E.4E.3E.4CInt Jaer tsestich en een / Sachmen seer aengename Den tijdt is hier  
De tijd is hier
SchrL1580 (1580), f172v [nr. 172]
.3A.3b.3A.3C.3A.3b.3A.3C.3C.3D.2E.2E.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ontfangt mijn Bruyt mijn schoone / Der [...] Den tijt is nu hier  
Christus is mijn gewin [naamspreuk] De tijd is hier
SchrL1580 (1580), f236v [nr. 235]
.3a.3a.3B.3B.3a.3a.3B.3B.3C.3B.4D.4D.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och mijn gemoet, / wilt u tot Godt opheffen Alle die in Syon zijt Verblijt u al ghelijcke  
Ries, Hans de] | Dat ix. vermaenliet De tijd is hier
De Ries LSV1582 (1582), f15r [nr. 9]
.2A.3b.2A.3C.3b.3b.2C.3C.2C.3D,4E,4E,2D,2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op, ende vraecht,, na den wech sonder [...] Gheestkens onbevreest  
De tijd is hier ?
VhL1582 (1582), f315v [nr. 285]
,3A.3b,3A.3C,3A.3b,3A.3C.3C.3C.3d 1E.3d 1E.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTribulaci en verdriet / O siel wat moet ghy lijden Alst begint  
De tijd is hier
VhL1582 (1582), f324r [nr. 293]
.2A.3b.5C.2A.3b.5C.5C.6D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tijt is hier, / Datmen sal vrolijck wesen / [...] Tribulatie ende verdriet  
Een ander nieu Liedeken De tijd is hier
AALb1589 (1589), p30 [nr. 26]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.5C.2d 1E.3d 1E.2d 1E.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben deurwont / Al met Cupidos stralen Den tijt is hier  
Een nieu Liedeken De tijd is hier
AALb1589 (1589), p107 [nr. 77]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2C.3D.4E.4E.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTribulatie ende verdriet / Wat moet mijn harteken [...] alsoot beghint  
Een Amoreus Liedeken De tijd is hier
AALb1589 (1589), [p149] [nr. 116]
.3A.3b.3c.3D.3E.3b.3F.3D.3g.3D.5H.2H.3H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 234

first
next 30
last

tabelbreedte