Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

De verloren Palatijnfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIck moet rijden, ick moet jagen / Om na Grave Jan [...] Den verloren Palatijn  
Revius, J. | Postilion In aller [...] De verloren Palatijn
Revius OYS1634 (1634), p323 [nr. 62]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vlaend'ren, wat zijt ghy verleghen / Nu de Prins [...] Van den verlooren Graef Johan  
Op de heerlijcke Overwinninghe van de stercke en [...] De verloren Palatijn
Laet CVG1647 (1647), p237 [nr. 81]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck moet rijden, ick moet jagen / Om na Graef Jan [...] Van den verlooren Valentijn  
Revius, J.] | Postillion, in [...] De verloren Palatijn
NiBoGeuLb1663 (1663), p26 [nr. 10]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGroote Schepper van mijn leven, / Die my hebt uw [...] [ELDERS:] aldus:  
Sweerts, Hieronymus | Bede, om een zalig eynde De verloren Palatijn
Sweerts ZT1673 (1673), p175 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoudt gy maar Godts reine wegen, / Wat is dan [...] [ELDERS:] Al die woont in 's hemels throonen  
Sluiter, Willem | Troost en moet in [...] De verloren Palatijn
Sluiter EZ1680 (1680), p72 [nr. 33]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyl de zonne met haar straalen / Naar gewoont [...] Al die woond in 's Heemels Throonen  
Huygen, J.] / J.H. | Avond-Lied De verloren Palatijn
Stapel LusthofZ1681 (1681), p413 [nr. 171]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrek mijn' geest, o! tref mijn' zinnen, / Heemelz [...] Al die woond in 's Heemels troonen  
Boreel, Adam] / A.B. | Heilige begeerte, [...] De verloren Palatijn
Stapel LusthofZ1681 (1681), p418 [nr. 173]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlles vind ik vol ellenden, / Waar ik buiten God [...] Al die woond in 's Heemels troonen  
De verloren Palatijn
Stapel LusthofZ1681 (1681), p429 [nr. 179]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHef, mijn Ziel! u op naa booven, / Om den [...] Al die woond in 's Heemels throonen  
Stol, Barend [...] | Uit-breiding van [...] De verloren Palatijn
Stapel LusthofZ1681 (1681), p608 [nr. 256]
4a 4a 4b 4b 4c 4c 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die woont in 's Hemels Troonen, / Daar niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | God Wonderlijk, [...] De verloren Palatijn
Camphuysen SR1685a (1685), p279 [nr. 111]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jesu Meester! hoort mijn kermen, / En wilt mijner [...] Al die woont in 's Hemels Troonen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | De kranke Ziel tot [...] De verloren Palatijn
Sluiter Gz1687 (1687), p64 [nr. 32]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeend gy dan den dag des Heeren / Zoo te vieren [...] Wie als leerling wil verkeeren. De derde en [...]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Lichamelyke ruste [...] De verloren Palatijn
Sluiter Gz1687 (1687), p138 [nr. 69]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die roemd, dat gy als mannen, / Ja als helden, [...] Al die woont in 's Hemels throonen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Tegens roem op veel [...] De verloren Palatijn
Sluiter Gz1687 (1687), p146 [nr. 72]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt gy tucht en wysheid kennen? / Wilt u dan by [...] Wie als Leerling wil verkeeren. De derde en [...]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Gemeene regel om [...] De verloren Palatijn
Sluiter Gz1687 (1687), p212 [nr. 100]
a a b c c b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO hoe wijs en welberaaden / Is die mensch, die al [...] Al die woond in 's Heemels Throonen  
Rooleeuw, Reinier | Houwelijks [...] De verloren Palatijn
Stapel LusthofZ1692 (1692), p637 [nr. 328]Bitt're nijd van bitse vlegels, / Nacht- en graf [...] Al die woond in 's Hemels troonen  
Oudaen, Joachim] | MORGEN-ZANG De verloren Palatijn
Stapel LusthofZ1692 (1692), p724 [nr. 366]Ick moet alomme gaen soecken / in alle canten in [...] [geen wijsaanduiding]  
Postillion uijt ghesonden om den verjaeghden [...] De verloren Palatijn
HsAntwSB 636783 (1696), p206 [nr. 163]
4a.4a.4b 4b 4C 4C 4D 4DDoe geen moeijte om te soecken / in bosschen [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is de antwoort vanden Palatijn op het [...] De verloren Palatijn
HsAntwSB 636783 (1696), p209 [nr. 164]
4a.4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DGy geliefden! die des Heeren / Oorlog voerd, om [...] Gy die woond in 's Hémels troonen  
Eeke, Cornelis van | Het XX. Harp-lied De verloren Palatijn
Eeke KHL1698 (1698), p61 [nr. 20]
a a b b c c d d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Gy Sangers en Sang'ressen, / Hoor met aandacht [...] Al die woont in 's Hemels &c  
Huygen, J. | Waarschouwing aan [...] De verloren Palatijn
Huygen SR1700 (1700), p1 [nr. 1]Nu de Sonne met haar straalen / Naar gewoont [...] Al die woond in 's Heemels Throonen  
Huygen, J. | Avond-Lied De verloren Palatijn
Huygen SR1700 (1700), p33 [nr. 14]O! mijn waarde vriend Beekhoove, / God versterk u [...] Al die woont in 's hemels troonen  
Huygen, J. | Tot troost van [...] De verloren Palatijn
Huygen SR1700 (1700), p113 [nr. 37]Waarde vriend, ei staak u weenen! / Uw Cicilia is [...] Al die wonnt in 's hemels throonen  
Huygen, J. | Troost-Rym Op het [...] De verloren Palatijn
Huygen SR1700 (1700), p116 [nr. 38]Wie als Leerling wil verkeeren / By de grootsten [...] Al die woond in 's Hemels thronen   muzieknoot 
Rooleeuw, Reinier | Van 't vereischte [...] De verloren Palatijn
Rooleeuw SG1702 (1702), p39 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hoe wijs, en welberaden / Is die mensch, die al [...] Al die woont in 's Hemels Thronen   muzieknoot 
Rooleeuw, Reinier | HOUWELYKS ZEGENWENSCH De verloren Palatijn
Rooleeuw SG1702 (1702), p278 [nr. 74]
a a b b c c d d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoone Beemster opgedolven, / En verrezen uit de [...] Al die woont in 's Hemels troonen  
GEZANG. LOF VAN DE BEEMSTER De verloren Palatijn
Bruin NHA1732 (1732), p156 [nr. 10]'k wil myn hope op Jesus bouwen, / Zyn genawerk [...] Wie als leerling wil verkeren  
Vollenhove, J. | GELOOFSTEUN IN [...] De verloren Palatijn
Vollenhove KruistrGez1750 (1750), p258 [nr. 69]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die woont in 's Hemels troone [instr.] Al die woont in 's Hemels troone   muzieknoot 
De verloren Palatijn
HsUtUB MSo18 ([17xx: eind 18e eeuw? / 1704-1725?]), p71 [nr. 108] transcr.Ick moet rijden ick moet jagen / Om na Grave Jan [...] Van de verlooren Palatijn  
Revius, J. | Postillon. In aller [...] De verloren Palatijn
Scheurleer VV(1)1914 (1914), p254 [nr. 45]Ik moet rijden, ik moet jagen / Om naar Graaf [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
IK MOET RIJDEN, IK MOET JAGEN De verloren Palatijn
Pollmann BB1938 ([1938]), p70 [nr. 37]


30 results

tabelbreedte