Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Hier zijn drie licht geladen Wij brengen u de mei

De meiboom wordt de stad binnengebracht door drie "lichte geladen" (leden van de Ieperse rederijkerskamer De Korenbloem). Voordat zij hun geliefden mee kunnen nemen, moet er om de meiboom worden gedanst.
Oudste en enige overgeleverde versie in de Nederlanden in het Antwerps Liedboek (1544). Mogelijk dateert het lied van voor 1519, gezien het feit dat Karel V wordt betiteld als "princelijc ghenoot", dus nog geen keizer.
Het lied moet enige bekendheid hebben genoten aangezien het een aantal 16e-eeuwse contrafacten kent.
tekst

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHier zyn drie lichte geladen / Wi brenghen u den mey [geen wijsaanduiding]  
Lichtgelaen [...] | Een nyeu liedeken Hier zijn drie licht geladen
AntwLb1544 (1544), f44r [nr. 76]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.2D.2D.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier zyn drie lichte geladen / wi brenghen u den mey [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
80. Hier zyn drie lichte geladen. Hier zijn drie licht geladen
Van Duyse (1903-1908), I, p360 [nr. 159]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier zijn drie lichte geladen, / Wi brenghen u den mey, [geen wijsaanduiding]  
Nico van der Meel [...] | Hier zijn drie [...] Hier zijn drie licht geladen audio
CD: Rethorijckers en musyckers: muziek van [...] (2003), 1: 4
txt