Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

's Winters 's zomers even groenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLaet ons met reden Godts lof singhen, / want hy [...] swinters Somers even groen.  
Lery, Jean de?] / [...] | DEN LOFSANCK DIE DE [...] 's Winters 's zomers even groen
Sterlinx GHistS1575 (1575), fF2r [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
txtChristelicke Broeders hier beneven, / Soeckt nu u [...] Swinters Somers even groen  
Een nieu Liedeken 's Winters 's zomers even groen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f128v [nr. 82]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hollant en Zeelant cloeckmoedich, / Waerom [...] Swinters Somers even groen  
Sterlinx, P.] / [...] | Een nieu liedeken [...] 's Winters 's zomers even groen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f134r [nr. 85]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons nu alle vrolick wesen, / Door dese [...] Swinters Somers even groen  
Sterlinx, P. / [...] | Een nieu Liedeken [...] 's Winters 's zomers even groen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f140v [nr. 88]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO kercke Christi bloemken puere / Hoe lieflick [...] O retorijcke bloemken puere  
Wybo, Joris] | Een nieu liet van [...] 's Winters 's zomers even groen
Wybo NiLiet1576 ([1576?]), plano [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c 4DSal Christi bruyt noch langhe trueren / Sal [...] Winter somer even groen  
Een nieu Liedeken 's Winters 's zomers even groen
Hofken1577 (1577), p186 [nr. 91]
,4a,4B,4a,4B,4c,4D,4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere Godt van grooter machte / Niemant en is [...] Swinters somers even groen  
Verstralen, Hendrik | Een Liedeken van [...] 's Winters 's zomers even groen
Verstralen TSB1577 (1577), f16v [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c,4DMin vrienden wilt toch eens ontwaken / Rijst uut [...] Swinters Somers even groen  
's Winters 's zomers even groen
VhL1577b (1577), f335r [nr. 298]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DO Heere Godt van grooter machte / Niemant en is [...] Swinters Somers even groen  
Verstralen, Hendrik | Een Liedeken van [...] 's Winters 's zomers even groen
OfferB1578b (1578), f272r [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
txtO Heere Godt van grooter machte / Niemant en is [...] Swinters Somers even groen  
Verstralen, Hendrik] 's Winters 's zomers even groen
VhL1582 (1582), f289r [nr. 265]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Kercke Christi bloemeken puere / Hoe [...] O Rhetorijcke bloemeken puere  
Wybo, Joris 's Winters 's zomers even groen
Wybo GL1582 (1582), fA3r [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDevote ziele wilt u vermeyden / Int hoofken van [...] TSOMERS ENDE SWINTERS EVEN GROEN  
Boudewijns, Katherina] | EEN ANDER [...] 's Winters 's zomers even groen
Boudewijns PGW1587 (1587), p14 [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Keert u devote ziele met deuchden / Tot het [...] Swinters en tsomers even groen  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon Liedeken [...] 's Winters 's zomers even groen
Boudewijns PGW1587 (1587), [p45] [nr. 20]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Verdolde van Calvin wilt u bekeeren / Die twyfelt [...] op den selven thoon  
Boudewijns, Katherina] | Een ander 's Winters 's zomers even groen
Boudewijns PGW1587 (1587), p47 [nr. 21]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Menschen wilt ootmoedelyc peysen / Dat gij maer [...] Swinters en tsomers even groen  
Boudewijns, Katherina] | Een geestelijck Liedeken 's Winters 's zomers even groen
Boudewijns PGW1587 (1587), p58 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Begint u hertekens op te heffen, / Verblijt in [...] Swinters en tsomers even groen  
Boudewijns, Katherina] | Een geestelijcke Leysene 's Winters 's zomers even groen
Boudewijns PGW1587 (1587), p105 [nr. 52]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Godt almachtich Vader ghepresen / Wilt my by [...] Swinters Somers even groen  
Rijcen, Christiaan | Een nieu Liedeken 's Winters 's zomers even groen
Rijcen GNS1588 (1588), f105 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DInt hert heb ick vercoren, / Een bloemken soet en guer t'swinters Somers even groen  
Een nieu Liedeken 's Winters 's zomers even groen
AALb1589 (1589), p93 [nr. 68]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck weet een Bloemken soet van guere, / So vast [...] tswinters Somers eeven groen  
Een nieu Liedeken 's Winters 's zomers even groen
AALb1589 (1589), p97 [nr. 71]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBegint u hertekens op te heffen, / Verblijdt in [...] Swinters Somers even groen  
Boudewijns, Katherina] | Een Gheestelijcke Leysen 's Winters 's zomers even groen
Costerius OHB1590 ([1590?]), p60 [nr. 31]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn tijden boos als wy nu streven / Hoortmen [...] Swinters Somers even groen  
Honich, T.C. 's Winters 's zomers even groen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f27v [nr. 32]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DBeminde laet u niet berooven / De Waerheit, die u [...] S'winters somers even groen  
Gerrits, Soetken | Het 8. Liedeken 's Winters 's zomers even groen
Gerrits NGL1592 (1592), fB6r [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DAls ick lach in mijn ghedachten / En verheucht in [...] Van Hendrick Verstralen, Tswinters Somers [...]  
Clock, Leendert 's Winters 's zomers even groen
Clock VhSNL1593 (1593), p36 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick weet een bloemken schoon van coleuren [instr.] Ick weet een bloemken schoon van coleuren   muzieknoot 
's Winters 's zomers even groen
HsThysius (1595-1630), f349r [nr. 571]Ick heb een lief eerbaer van weesen / Sy staet al [...] swynters soomers even groen  
's Winters 's zomers even groen
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f63v [nr. 47]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
txtCupido godt Aenhoort myn claegen / Aensiet wat [...] Swinters Somers Even Groen  
's Winters 's zomers even groen
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f15v [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
txtBeminde en laet u niet berooven, / De waerheyt [...] Winters Somers even groen  
Een Schriftuerlijck Liedeken 's Winters 's zomers even groen
Mander Herderpijp1603 (1603), p132 [nr. 46]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siel wilt seer neerstelijck aenmercken, / [...] Sy bloeyt ghelijck den Roose-marijne, [...]  
Janssens van [...] | Een nieu [...] 's Winters 's zomers even groen
Janssens NDGL1605 (1605), p57 [nr. 28]
.5a.4B.5a.4B.5c.4D.5c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOorlof Adieu Vrienden al t'same, / Die in't [...] 'sWinters Somers even groen  
Akerboom, De [=de [...] | Haerlemer [...] 's Winters 's zomers even groen
ConstJuweel1607 (1607), fRrr4v [nr. 25]
.4a,4B,4a.4B.4c.4D.4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBemindt [!] en laet u niet berooven, / Die [...] Winters Somers even groen  
's Winters 's zomers even groen
SomLGL1609 (1609), p58 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte