Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogenfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDie werelt erch heeft mi bedroghen / Daer ic op [...] Een aerdich vrouken heeft mi bedrogen   muzieknoot 
Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
DEPB1539 (1539), f82v [nr. 142]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.6c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een aerdich vrouken hevet mi bedroghen / Daer ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
AntwLb1544 (1544), f24v [nr. 44]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.5c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblydet u alle lustich in saysoene, / Want [...] [geen wijsaanduiding]  
Niclaes, Hendrick | Eyn Liedeken des [...] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Niclaes GLB1553 ([1553-1555?]), fD1v [nr. 2]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.5c.3D
txtWee u ghy ypocrijten, snoo guyten / Ghy die Gods [...] Na tcasteel van Bijstervelt  
Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
VhGL1558 (1558), fAa5v [nr. 206]
.3a.1b.3C.3a.1b.3C.3C.3d.3E.5d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerstroyde Pelgrims uut vele Steden / Als [...] Een aerdich Vrouken heeft my bedrogen  
Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
NiLB1562 (1562), f185v [nr. 148]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3DQuaet zijn des menschen boose seden / In [...] Een aerdich Vrouken heeft my bedroghen  
De Waerheyt verwint [naamspreuk?] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
VhGL1563 (1563), f235v [nr. 244]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3DEen boosen mont die can hier oneens maken / het [...] Een aerdich vrouken heeft my bedrooghen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LIIII. Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Fruytiers EWS1565 (1565), p112 [nr. 54] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Vorblydet juw alle lustich in saisoene, / Want [...] Ein ardich Vrouken hefft my bedrogen  
Niclaes, Hendrick | Ein Reyliedt Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Niclaes PsUL1566 ([1566-1567]), fG3r [nr. 15]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.5c.3DVerstroyde pelgrims uut vele steden / Als [...] Een aerdich vrouken heeft my bedrogen  
Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
VhL1569a (1569), f227r [nr. 112]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3DVorfrouwet juw alle lustich in saisoene, / Went [...] Ein aerdich Frouken heft my bedro  
Niclaes, Hendrick | Idt XV. Liedt. Um [...] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Niclaes CLG1573 (1573), f11r [nr. 15]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.5c.3DEen aerdich vrouken heeft my bedroghen / Daer ick [...] van die blauwe schuyt  
Een out Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
AALb1589 (1589), p49 [nr. 42]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.4c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSusanna cuysch ghy eerbare Vrouwe / Lely schoon [...] Verstroyde Pelgrims in veele Steden, eec. [!]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Robbertsz VO1592 (1592), f68v [nr. 8]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3DDanct nu den Heer, laet ons verhogen, / Broeders [...] Van t'schipken Petri  
Clock, Leendert | Een Danck-Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Clock VhSNL1593 (1593), p122 [nr. 42]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.2c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met droefheydt is mijn hert bevanghen, / Wien sal [...] Verstroeyde Pelgrims uut alle steden, &c.  
Clock, Leendert Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Clock VhSNL1593 (1593), p384 [nr. 124]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.2c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Christus Godt Heere van grooter waerden, / [...] Van 't schipken Petri  
Mander, Karel van / Een is noodich [naamspreuk] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Mander HLS1595 (1595), p28 [nr. 10]
.5a.3B.5a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy bidden u Broeders, om Christi wille / Neemt u [...] Verstroyde Pelgrims, etc.  
Mander, Karel van Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Mander HLS1595 (1595), p60 [nr. 17]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet leven van Noah wil ick gaen verhalen, / Al [...] Van 't schipken Petri  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt [...] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Mander HLS1595 (1595), p91 [nr. 28]
.5a.3B.5a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn't Jaer hondert seven end' dertich / Des [...] Verstroyde Pelgrims  
Matth 5.42. Gheeft die u bidt [naamspreuk?] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Mander HLS1595 (1595), p122 [nr. 32]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerstroyde pelgrims uyt vele steden, / Als [...] O Christe Godt Heere van grooter waerde  
Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
SomLGL1609 (1609), p177 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christe God, Heere, van grooter weerden / [...] Verstroyde Pelgrims uyt vele steden  
Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
SomLGL1609 (1609), p486 [nr. 157]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen aerdich Vrouken heeft my bedrogen / Daer ick [...] Vande blauwe Schuyt  
Een out Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p44 [nr. 19]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.5c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanckt nu den Heer, laet ons verhoghen / Broeders [...] van 't Schipken Petri  
Clock, Leendert Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Clock Lb1625 (1625), fG4v [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet droefheyt is mijn hert bevangen / Wien sal ic [...] Verstroyde Pelgrims uyt alle steden]  
Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Clock Lb1625 (1625), fY8r [nr. 172]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot danckbaerheyt doe ons die Schrift vermanen / [...] Verstroyde Pelgrims  
Fortuijn, Sijmen [...] | Danck-Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Fortuijn GLb1626 (1626), p142 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 's Heeren naem moeten dees twee vergaeren, / [...] Verstroyde Pelgrims uyt veele Steden  
Fortuijn, Sijmen [...] | Bruylofs-Liedt Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Fortuijn GLb1626 (1626), p378 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria had het beste deel verkooren, / So ons [...] Verstroyde Pelgrims in veele steden  
Fortuijn, Sijmen [...] | Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Fortuijn GLb1626 (1626), p487 [nr. 76]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijc een Lely staet en bloeyt seer schoone / [...] Van 't Schipken Peteri  
Fortuijn, Sijmen [...] | Liedeken Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Fortuijn GLb1626 (1626), p520 [nr. 81]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet leven van Noah wil ic gaen verhalen, / Al na [...] Van 't Schipken Petri  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt van [...] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Mander GH1627 (1627), p293 [nr. 121]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christus Godt, Heere van grooter waerde, / [...] Van 't schipken Petri  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Mander GH1627 (1627), p482 [nr. 206]
.5a.3B.5a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christe God, Heere, van grooter waerden, / [...] Verstroyde Pelgrims uyt vele steden  
Mander, Karel van] / Een is noodigh [naamspreuk] Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
KlHoornsLb1644 (1644), p326 [nr. 128]
.5a.3B.5a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 36

first
next 6
last

tabelbreedte