Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Een amoureus fier gelaatbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanInt soetste vanden meye / Al daer ic quam gegaen [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Een amoureus fier gelaat
AntwLb1544 (1544), f54v [nr. 95]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders wilt nu verblyden / Met Christo [...] Een amoureus fier ghelaet  
24 Een amoureus fier gelaat
VhL1552 ([1552-1554]), fD2v [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal u met vruechden openbaren / Een blyde [...] O Syon wilt u vergaren  
119 Een amoureus fier gelaat
VhL1552 ([1552-1554]), fO7r [nr. 119]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Sion wilt u vergaeren / Doet blinckende clederen aen Ic sal u met vruechden openbaren  
174 Een amoureus fier gelaat
VhL1552 ([1552-1554]), fX1v [nr. 174]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Broeders wilt u verblijden / In desen quaden tijt Een amoreus fiere ghelaet  
Alberus, Erasmus / [...] | Hier na volcht een [...] Een amoureus fier gelaat
Alberus COD1555 ([1554-1557?]), fB7r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DVerblijt u broeders inden Heere / Wederom soo [...] Een amoureus fiere ghelaet  
Een Liedeken Een amoureus fier gelaat
SuSBoekDrie1556 (1556), fA2r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch broeders wilt u toch wachten / Al voor den [...] O Syon wilt u vergaren doet blinc  
Vis, Jan Een amoureus fier gelaat
VhGL1558 (1558), fA7v [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Sion wilt u vergaren / Doet blinckende cleederen aen Ick sal u met vruechden openbaren  
Een amoureus fier gelaat
VhGL1558 (1558), fY5r [nr. 186]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn kint wilt ghi ontfaen mijn reden / Ende [...] O Sion wilt u vergaren doet blinckende [...]  
Een amoureus fier gelaat
VhL1559 ([1559?] 1598), fP2r [nr. 71]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DO Heer verhoort toch mijn geclach / Ick moet op [...] O Syon wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
VhL1559 ([1559?] 1598), fAa8v [nr. 127]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO Heer wilt mi verhooren / Ick sing u een droevich liet O Syon wilt u vergaren  
Een ander Een amoureus fier gelaat
VhL1559 ([1559?] 1598), fFf6r [nr. 147]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DEen Liedt wil ick u schincken / Broeders en [...]  
Een amoureus fier gelaat (ZIE OOK)
NiLB1562 (1562), f55v [nr. 51]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO God Vader ende Heere / Wilt nu de Werelt aensien Een amoreus fiere ghelaet  
Een amoureus fier gelaat
NiLB1562 (1562), f85r [nr. 78]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO coninck van hier boven / Laet ons u gracy ontfaen Int soetste vanden Mey, al daer ick quam ghegaen  
Een amoureus fier gelaat
NiLB1562 (1562), f96v [nr. 87]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DBabels Raedts Mandamenten / Worden aldus volbracht O Syon wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
NiLB1562 (1562), f323r [nr. 233]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DEen Liet moet ick u schincken / Uut liefden, wilt [...] O Syon wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
NiLB1562 (1562), f327r [nr. 235]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO God ick moet u claghen / Mijns herten droevich leyt O Syon wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
NiLB1562 (1562), [f348r] [nr. 254]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DDoemen vijftienhondert schreve / Daer toe [...] O Sion wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
OfferLB1563 (1563), f12v [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick mach wel droeflijck singen / In desen tijt van noot O Sion wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
OfferLB1563 (1563), f18v [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Godt ick moet u clagen / Mijns hertzen droevich leyt O Sion wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
OfferLB1563 (1563), f25v [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Babels Raets mandamenten / Worden aldus volbracht O Sion wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
OfferLB1563 (1563), f51r [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoort Broeders mijn druckich klaghen / Hoe datmen [...] O Syon wilt u vergaren  
Een amoureus fier gelaat
VhGL1563 (1563), f101r [nr. 109]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DPrincen, koninghen, ende Heeren / Wilt u Steden [...] O Syon wilt u vergaren  
God werckt den wille, Ende tvolbringhen [naamspreuk] Een amoureus fier gelaat
VhGL1563 (1563), f233v [nr. 242]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DXperiencie wilt toch nemen / Lieve Broeders aen Israel O Syon wilt u vergaren  
God werckt den wille, Ende tvolbrenghen [naamspreuk] Een amoureus fier gelaat
VhGL1563 (1563), f286v [nr. 292]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO Godt ick moet u claghen, / Met eenen droeven [...] Een amoreus fiere ghelaet  
Een Liedt in tijt der droefheyt ende [...] Een amoureus fier gelaat
Hantboecxken1565 (1565), 2f74r [nr. 215]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Godt van Hemelrijcke, / Door Christum dijnen Soon Een amoreus fiere ghelaet   muzieknoot 
Gruber, Andreas] | Een Liedt vant [...] Een amoureus fier gelaat
Hantboecxken1565 (1565), 2f97v [nr. 241]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Godt van Hemelrijcke / Door Christum uwen Soon Een Amoreus fire ghelaet   muzieknoot 
Gruber, Andreas] | Een Liedt van [...] Een amoureus fier gelaat
GehSout1567 (1567), f278v [nr. 258]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DEen amoureux fiere ghelate [instr.] Een amoureux fiere ghelate   muzieknoot 
Vreedman, Sebastiaan Een amoureus fier gelaat
I-Vreedman NLEC1568-6 (1568), f3v [nr. 8]Een anoureux fiere ghelaete [instr.] Een anoureux fiere ghelaete   muzieknoot 
Een amoureus fier gelaat
I-Phal├Ęse HoCi1570-3 (1570), f77v [nr. 16]God de Heere is ghetrouwe / Hy troost de zijne [...] O Sion wilt u vergaren  
Een Liedeken van Jeronimus Segersz ende zijn [...] Een amoureus fier gelaat
OfferB1570 (1570), f83v [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte