Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Een meisje had een ruiter liefEr zijn verschillende melodieën met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDen Heere ghi aertrijc al ghemeyn / Vruecht wilt [...] Dat had een meysken eenen ruyter wat lief   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xcix. psalm [...] Een meisje had een ruiter lief (1) audio
Souterliedekens1540a (1540), fO7r [nr. 99] transcr.Den Heere ghi aertryc al ghemeyn / Vruecht wilt [...] Dat had een meysken eenen ruyter wat lief   muzieknoot 
Den xcix. psalm Jubilate Deo omnis terra Een meisje had een ruiter lief (1 POLYFOON)
P-Clemens SoutIII1556 (1556), fC2v [nr. 99]Wel hem die op Gods vruchten staet / Ende die [...] Het hadt een meysken een ruyter lief  
Een meisje had een ruiter lief
VhL1556 (1556), fBb6v [nr. 216]
.4A.4A.3b.3bGhy borgers Jerusalems aensiet / Wat nu voor [...] Wel hem die in Gods vrese staet  
Een nieu liet Een meisje had een ruiter lief ?
VhL1559 ([1559?] 1598), 2fE6v [nr. 212]
.4A.4A.3b.3bO Godt ghy syt myn Hulper fyn / Verlost my van [...] Wel hem die in Godes vrede staet  
Baert], Martha - [...] | Aen mijn Suster [...] Een meisje had een ruiter lief
Houte Testament1565 (1560 [=1565 ca.]), fB7r [nr. 1]
.4A.4A 3b 3bDen Heere ghi aertryck al ghemeyn / Vruecht wilt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
xcix. psalm Iubilate Deo omnis terra Een meisje had een ruiter lief (1 POLYFOON)
P-Mes SoutVII1561 (1561), fC1r [nr. 99]Och Broeders ende Susters, hoort / Al die [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Gerrits, Soetken] Een meisje had een ruiter lief ?
NiLB1562 (1562), f53v [nr. 49]
.4A.4A.3b.3bGhy Borgers Jerusalems aensiet / Wat nu voor [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
broeder Jacques Een meisje had een ruiter lief ?
NiLB1562 (1562), f137v [nr. 125]
.4A.4A.3b.3bO God ghy zijt mijn Helper fijn / Verlost my van [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Martha, dienstmaagd van Soetke van den Houten] Een meisje had een ruiter lief ?
NiLB1562 (1562), f328v [nr. 236]
.4A.4A.3b.3bDen heer gy aertrick al gemein den heer etc. / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boscoop, Cornelis | Psalm 99 Een meisje had een ruiter lief (1 POLYFOON)
P-Buschop Ps1568 (1568), fF2r [nr. 41]Och broeders ende susters hoort / Ghy die gebaert [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Gerrits, Soetken] Een meisje had een ruiter lief ?
VhL1569a (1569), f182r [nr. 87]
.4A.4A.3b.3bDtestament van Lenaert Plovier / Aen zijne [...] Wel hem die in Godts vreese staet  
Een Liedeken van Lenaert Plovier Een meisje had een ruiter lief ?
OfferB1570 (1570), f211v [nr. 20]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Es hat ein student ein medtlein lieff / er hat es [...] [geen wijsaanduiding]  
Een meisje had een ruiter lief
HsBeSPK mgq612 (1574-1591), f50r [nr. 28]
.4A.4A.3b.3bAl voor des Werlts grondt Ick stondt, / In Godes [...] ELDERS: Wel hem die in Godes vreese staet   muzieknoot 
Joris, David] Een meisje had een ruiter lief ?
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f57v [nr. 18]
.3A.1A.3B.1B.3A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut der diepten roep ick O Heere tot dy, / [...] ELDERS: Wel hem die in Godes vreese staet   muzieknoot 
Joris, David] Een meisje had een ruiter lief ?
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f65v [nr. 21]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO menschen al wie dat ghy zijt / Neemt niet lang [...] Wel hem die in Godes vreese staet En recht [...]  
Ries, Hans de] | Dat x. vermaenliet Een meisje had een ruiter lief ?
De Ries LSV1582 (1582), f18r [nr. 10]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch broeders ende susters hoort, / Al die [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Gerrits, Soetken | Het 79. Liedeken Een meisje had een ruiter lief ?
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fS8v [nr. 79]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tijt is hier, na Schrifts vermaen, / Om van [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Clock, Leendert | Een vermaen-liedeken Een meisje had een ruiter lief ?
Clock VhSNL1593 (1593), p120 [nr. 41]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O menschen al wie dat ghy zijt / Neemt niet lang [...] Wel hem die in Godes vreese staet / En recht [...]  
Ries, Hans de] Een meisje had een ruiter lief ?
SomALGLP1597 (1597), f20r [nr. 13]
.4A.4A.3b.3bDen tijt is hier, na Schrifts vermaen / Om van [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Clock, Leendert] | Een vermaen Liedeken Een meisje had een ruiter lief ?
SomALGLP1597 (1597), f27v [nr. 20]
.4A.4A.3b.3bVraegt yemant of ick min ofte niet / En offer [...] Een meijsken had een ruyter lief, &c.  
Een meisje had een ruiter lief
NLusthof1602 (1602), 1p17 [nr. 15]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWas ick nu Messus aert ghelijck, / Ick voerd' [...] Ghy lodderlijcke Nimphe soet  
Een meisje had een ruiter lief
Bloemhof1610 (1610), p76 [nr. 50]
a a b bGhy lodderlijcke Nymphen soet / Die nauwelijcx [...] Een Maysjen had een Ruyter lief  
Hooft, P.C. | SANG Een meisje had een ruiter lief
Hooft EA1611 (1611), p91 [nr. 10]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe reden door de tijdt bevijnt, / Dat niets soo [...] Ghy lodderlijcke Nimphen soet  
Bredero, G.A. / [...] | Bruylofts-liedt Een meisje had een ruiter lief
Apollo1615 (1615), p46 [nr. 36]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluckigh leeft den blijden mensch / Die sich [...] Ghy lodderlijcke Nimphen soet  
Een meisje had een ruiter lief
Apollo1615 (1615), p55 [nr. 44]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy lodderlijcke Nymphen soet, / Die nauwelijcx [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van Jofferen Een meisje had een ruiter lief
Hooft Gr1615 (1615), fC1v [nr. 3]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie boven al zijn Godt bemindt, / Zijn Godt in [...]  
Bredero, G.A. | AARDIGHE Een meisje had een ruiter lief ?
Bredero SR1619 (1619), p66 [nr. 3]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnwetenheyt waent dick het meest / Van 's [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey Een meisje had een ruiter lief ?
Coster Ith1619 (1619), p135 [nr. 10]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe reden door de Tijd bevijnd, / Dat niets so [...] Ghy lodderlijcke Nimphen soet, &c  
Bredero, G.A. | BRUYLOFTS-LIEDT Een meisje had een ruiter lief
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p236 [nr. 57]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy Gulde Maan hout op u jacht / Laat ick mijn [...] Ghy Lodderlijcke Nimphe soet  
Bredero, G.A. | EEN LIEDT Een meisje had een ruiter lief
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p440 [nr. 124]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte