Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Een ridder en een meisje jongThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEen Ridder ende een Meysken jonck / Op een [...] Op enen morgen stont om de Mey so wast  
Een out Liedeken Een ridder en een meisje jong
AALb1589 (1589), p42 [nr. 37]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Ridder en een Meysken jonck / Op een [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Oudt Liedeken Een ridder en een meisje jong
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p38 [nr. 15]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Liefd' is onverwinnelijck / In vechten, [...] Een Ridder en een Meysken jonck, &c  
Campanus, M. | Sophocles in Antigo Een ridder en een meisje jong
AmPegasus1627 (1627), p9 [nr. 7]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen ridder ende een meysken jonck / Op een [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Een ridder en een meisje jong
AntwLb1544 (1544), f25r [nr. 45]
.4A.3b.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een morgen stonde. / Om den mei soo ist beghinnen [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Een ridder en een meisje jong
AntwLb1544 (1544), f74r [nr. 133]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben bedroeft zeer boven maten / Als ick die [...] Ick ben verdroocht wie sal my laven etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedt vanden H. [...] Een ridder en een meisje jong
Batavus NLB1614 (1614), p88 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u, O Heere goet / In al des werelts hoecken vanden 14. Psalm O Heer wie sal in uwen tent.etc.  
Batavus, Rumoldus | Een Liedeken vanden [...] Een ridder en een meisje jong
Batavus NLB1614 (1614), p104 [nr. 38]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy vrome Chistenen uutvercoren / Die hier nu [...] Ick ben verdroocht wie sal my laven etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedeken van [...] Een ridder en een meisje jong
Batavus NLB1614 (1614), p157 [nr. 56]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt almachtich vader goet, / Mijn memorie wil [...] Een Ridder en een meysken jonck, op een [...]  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon [...] Een ridder en een meisje jong
Boudewijns PGW1587 (1587), p71 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O cracht des vaders almachtich groot, / Zijt in [...] opden selven toon  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon benedictie Een ridder en een meisje jong
Boudewijns PGW1587 (1587), p73 [nr. 34]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O God almachtig, Vader goed, / Mijn herinn'ring [...] Een ridder en een meysken jonck]   muzieknoot 
Boudewijns, Catharina | 100 O GOD [...] Een ridder en een meisje jong
Bruning GLN1948 (1948), p166 [nr. 101]O kracht van den Vader, almachtig groot, / Zijt [...] Een ridder en een meysken jonck]   muzieknoot 
Boudewijns, Catharina | 102 O KRACHT VAN [...] Een ridder en een meisje jong
Bruning GLN1948 (1948), p169 [nr. 103]Noyt Parel schoonder op der aerde / Isser [...] Ick ben verdrooght, wie sal mijn laven?  
Buitendyck, Albertus | S. MARGARETA, Maget [...] Een ridder en een meisje jong
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p216 [nr. 88]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt Maeghde van Marg'reta leeren, / Dat ghy 't [...]  
Buitendyck, Albertus | Een Ander, Van S. [...] Een ridder en een meisje jong
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p219 [nr. 89]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSmorghens vroegh in den dagheraet / Verliet ick [...] Een Ridder en een Moysken jonck  
Een ander Vande Liefde Godts Een ridder en een meisje jong
BWBeth1645 (1645), p200 [nr. 132]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy wesen eenen oorlochs man, / Een Camper, [...] Een Ridder ende een maechdeken jonck  
Camerata [...] | Wilt ghy wesen [...] Een ridder en een meisje jong audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 8
txtEen ridder ende een meysken jonck / Op een [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata [...] | Een ridder ende een [...] Een ridder en een meisje jong audio
CD: Het Antwerps liedboek 1544: The [...] (2004), 1: 9
txtWie sal in Prinssen dienst voortaen / Sich quyten [...] [geen wijsaanduiding]  
P.C. Hooft (tekst); [...] | Wie sal in Prinssen [...] Een ridder en een meisje jong audio
COLL: Reien uit Geeraerdt van Velsen [...] (1981), 1: 1
txtMaria Moeder dinckt op my / Want ick ben hier [...] van een Ridder en een Meysktn [!] &c.  
Een ridder en een meisje jong
Costerius OHB1590 ([1590?]), p122 [nr. 70]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoch heb ick een traech Eselkijn / Dat valt my [...] Op die selve wijse  
Een ridder en een meisje jong
Costerius OHB1590 ([1590?]), p122 [nr. 71]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoemt ons te hulpen lief van minnen / Want wi [...] Och had ick eenen ghetrouwen bode   muzieknoot 
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f18v [nr. 28]
.4a 4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick ben bedruct wie sal my troosten / Waer sal [...] Op die selve wise  
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f20r [nr. 31]
.4a.4B.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick heb een traech eselkijn / Dat valt mi suer om [...] Op die selve wise  
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f20v [nr. 32]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vastelavont vals bedroch / This recht dat ick u hate Op die selve wise  
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f21r [nr. 33]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het staet een casteel een rijc casteel / Een [...] Op de selve wise  
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f21v [nr. 35]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tis recht dat wi die maget eeren / Die ons [...] Had ick eenen ghetrouwen bode  
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f115v [nr. 210]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn kint wanneer hier een mensch sterft / weent [...] Een ridder en een meysken jonck   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXX. Liedeken Een ridder en een meisje jong
Fruytiers EWS1565 (1565), p153 [nr. 80] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ghy dochter van Syon gaet sporen / Den bruydegom [...] Ick ben verdrooght  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck Liedt Een ridder en een meisje jong
GLB1603 ([1603]), fC4r [nr. 14]
.4a.4B.4a.2a.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als ick de liefde eens mach spreken, / So is mijn [...] Ick ben verdrooght  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck Liedt Een ridder en een meisje jong
GLB1603 ([1603]), fC4v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dat Jaer is langher als den Dagh / Wie in Godt [...] O Heer wie sal. Psal. 14  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liedt Een ridder en een meisje jong
GLB1616a (1616), fF7r [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 109

first
next 30
last

tabelbreedte