Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ei wat hoort men vieze grillenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSoon, waerom wilt ghy u dus veysen? / U ooghskens [...] Lief, hoe kundy my soo verlaeten &c.  
Liedeken van ghelijcker inhoudt als het voorgaende Ei wat hoort men vieze grillen
Lixbona HN1644 (1644), p140 [nr. 32]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoon, waerom wilt ghy u dus veysen. / U ooghskens [...] Lief, hoe kundy my soo verlaten  
[Bolognino?] | Liedeken van [...] Ei wat hoort men vieze grillen
BWBeth1645 (1645), p44 [nr. 27]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeij wat Duijvel ben ick droncken / Of ben ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Testament van een dronckert Ei wat hoort men vieze grillen
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f34r [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DBarst uijt tranen wilt doch tuijgen / Aen hem die [...] Heij wat duijvel ben ick droncken  
Ei wat hoort men vieze grillen
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f52r [nr. 42]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DJeny! wat wil dit doch zegge, / Al dit kuy'ren [...] Ey wat hoort men vieze grillen  
Questiers, D. / Ad [...] | HAKKEN en KRUKKEN Ei wat hoort men vieze grillen
Olipodrigo(2)1654a (1654), p67 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B[Hylas heeft' er veel bedrogen / Met het klagen [...] Ay wat hoort men vieze grillen  
Questiers, Catharina Ei wat hoort men vieze grillen
Olipodrigo(2)1654a (1654), p177 [nr. 40]
4a 4b 4a 4b 4c 4D 4c 4DEy wat hoort men viese grillen / Onder 't [...] Als 't begint  
Ei wat hoort men vieze grillen
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p99 [nr. 38]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy wat hoort men vieze grillen / Onder 't [...] Nova  
Ei wat hoort men vieze grillen
Rommelzoo1655 (1655), p41 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOf men schoon de zoetste dieren / Wil beklagen om [...] Ey wat hoort men vieze grillen  
VREUGDE-ZANG Ei wat hoort men vieze grillen
Rommelzoo1655 (1655), p58 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Apoll', met zijne straalen, / 's Hollandts [...] Ey! wat hoort men vieze grillen, &c.  
Jonge, Melchior [...] | Winters-deuntje Ei wat hoort men vieze grillen
Stootkant1655 (1655), p265 [nr. 74]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sou oit dit kunnen dencken / Dat de liefde [...] Hey wat hoordmen, &c.  
Doch 'k hoop geluk naa dese druk [naamspreuk] Ei wat hoort men vieze grillen
AmMengelmoes1658 (1658), p193 [nr. 64]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dan zoud gy my verlaten / Die gy eertijdts [...] Ey wat hoort men vieze grillen  
Cats, J.] | Een Onechte Moeder [...] Ei wat hoort men vieze grillen
HaNachtegaal1659 (1659), p90 [nr. 32]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat zal deeze sloor beginnen? / Wat begeert de [...] [geen wijsaanduiding]  
Cats, J. | Antwoort op het voorige Ei wat hoort men vieze grillen
HaNachtegaal1659 (1659), p93 [nr. 33]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Wensch, Vleschouder, u te gheven / Lof (ick, [...] Hoe dan soud ghy my verlaeten, Die ghy [...]  
Mors vitae Pharos [...] | TOT DEN SELVEN, Met [...] Ei wat hoort men vieze grillen
Vleeschoudere RU1660 (1660), f**3r [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 4a 4C 4a 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt Schepper heyl'ghen Gheest af-daelen, / De [...] Hoe dan soud ghy my verlaten, Die ghy [...]  
Vleeschoudere, Peeter de | Den Kerckelycken [...] Ei wat hoort men vieze grillen
Vleeschoudere RU1660 (1660), p209 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ghy ons be-soeckt, รด JESUS! / 't Hert de [...] Hoe dan soud ghy my ver-laeten, Die ghy [...]  
Vleeschoudere, Peeter de | Ver-volginghe ende [...] Ei wat hoort men vieze grillen
Vleeschoudere RU1660 (1660), p233 [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat hoort men vreemde dingen / Van Lalandt en [...] [geen wijsaanduiding]  
DE GYSEL-KAMER, Geopent van Monsieur LALANDE, tot [...] Ei wat hoort men vieze grillen
SVrijagie1661 (1661), p158 [nr. 12]
4a 4B 4a 4BD'Werelt schynt my om te keeren, / En 't recht [...] Ay wat hoort men viese grillen?  
DE VERKEERDE WEERELT Ei wat hoort men vieze grillen
SVrijagie1661 (1661), p235 [nr. 16]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DLaastmaal was ik in een kaamer / By een dronke [...] Wel wat duyker ben ik dronken  
Gezang. Ei wat hoort men vieze grillen
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p182 [nr. 56]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEens uyt sijn warande dalen / Quam Narcissus in [...] Langhs dees groen bedeckte wegen  
Sambeeck, J. van | Het selve Ei wat hoort men vieze grillen
Sambeeck GJ1663 (1663), p104 [nr. 37]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet en kent ghy Bethlehem hem / Waer ghy noch [...] Langhs de groen bedeckte wegen  
Sambeeck, J. van | Den ECHO, of [...] Ei wat hoort men vieze grillen
Sambeeck GJ1663 (1663), p157 [nr. 61]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan de werelt hier verstooten, / En van alle goet [...] Langs de groen bedeckte wegen  
Sambeeck, J. van | Een ander Ei wat hoort men vieze grillen
Sambeeck GJ1663 (1663), p165 [nr. 66]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu ben ick den strick ontvlogen, / En van 't [...] Langhs de groen bedeckte wegen  
Sambeeck, J. van | Antwoort Van een [...] Ei wat hoort men vieze grillen
Sambeeck GJ1663 (1663), p337 [nr. 150]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls het tijdt is van te wercken / Ick en doe dat [...] Langhs de groen bedeckte wegen  
Sambeeck, J. van | Oeffeninghe in het [...] Ei wat hoort men vieze grillen
Sambeeck GJ1663 (1663), p340 [nr. 151]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu te nacht, wanneer de raden / Van de Zon in [...] Wel wat duiker, ben ik dronken  
Beets, J. | DROOM Ei wat hoort men vieze grillen
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p289 [nr. 50]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHebje lust, wat nieuws te hooren, / Van de [...] Heer! wat hoort men viese grillen, etc. en [...]  
FRANCE BRANDEWYNS-DEUN, Vooreerst, nu voor 't [...] Ei wat hoort men vieze grillen
FraBraDeu1672 ([1672]) [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DTimmerman hoe staen de saecken? / Vroome ziel, [...] Spilleboutjes leckere Kinders  
Schellinger, W. | t' SAMEN-SPRAECK, [...] Ei wat hoort men vieze grillen
Schellinger VTS1678 (1678), p23 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMey, u komt een yder prijsen, / Om dat gy de [...] Suycker zal te passe komen  
Beklag over de Mey-bloemen van twee Dochters Ei wat hoort men vieze grillen
ASpinhuis1680 (1680), p30 [nr. 17]
4a 4B 4a 4BNu ben ick den strick ontvlogen, / En van 't [...] Langhs de groen bedeckte wegen  
CXVI. Een Nieuw Liedeken Ei wat hoort men vieze grillen
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p219 [nr. 114]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Soeten Jesus, soeten Name! / Hoe siet ghy soo [...] Langhs de groen bedoude wegen  
CXIX. Nieuw-Jaers Liedt Ei wat hoort men vieze grillen
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p224 [nr. 117]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte