Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Engelse fortuin

De melodie van de Engelse fortuin (ter onderscheiding van die andere populaire Franse fortuinmelodie: "Fortune hélàs pourquoi") heeft helaas een onbekende oorsprong. In Engeland vinden we de melodie in toneelstukken van o.m. Fletcher en Beaumont. Voorts zijn talloze luit- en klavierbewerkingen overgeleverd van Dowland, Byrd, Sweelinck e.a. In 1589 vinden we de eerste verwijzing naar de melodie "Fortune my foe" bij een lied op "The life and deathe of Dr. Faustus the great Cunngerer". In de Nederlanden duiken de eerst contrafacten in liedboeken op rond 1600, en gedurende de gehele 17e en een deel van de 18e eeuw zal de melodie veelvuldig worden gebruikt, met name voor lamentaties en andere droevige teksten.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMeelankoely / Wech neemt myn vruecht te mael Een maech seer schoen hout mij In haer bestueren  
Engelse fortuin
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f23r [nr. 21]
.2A,3B.2A,3B.2C.3D.2C.3D
txtEen maech [!] seer schoen / hout my In haer bestier melankoely wech neemt myn vruecht te mael  
liefde Is Tfondament [naamspreuk] / De Witte [...] Engelse fortuin
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f49r [nr. 43]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtSchoen lief en mach / u hart beweegen niet alst begint  
Een nieu liedeken Engelse fortuin
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f65r [nr. 54]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtLief Int seekreten, mijn Jonck hert krenken doet [...] Van de engelsche voertuin  
Engelse fortuin
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f132r [nr. 105]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtEen die heeft my,, in venus brandt gestelt / [...] Fortune Englese  
Liedeken Engelse fortuin
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f125v [nr. 52]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DO Godt divin die alle dingen regeert, / Wat mach [...] van Engelsche fortuijn  
Engelse fortuin
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f133r [nr. 55]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DSchoon lieff en mach,, u hert bewegen nijet, / [...] fortuijn Angloijs  
Engelse fortuin
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f140r [nr. 58]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DDer minnen strael,, heeft mijn jongh' hart [...] Van D'engelsche fortuijne  
Engelse fortuin
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f145r [nr. 61]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DD'Engelsche fortune [instr.] D'Engelsche fortune   muzieknoot 
Engelse fortuin
HsThysius (1595-1630), f387r [nr. 684][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Engelse fortuin
HsThysius (1595-1630), f387r [nr. 685]Fortune Jo. Doulande [instr.] Fortune Jo. Doulande   muzieknoot 
Jo. Doulande / Dowland, John Engelse fortuin
HsThysius (1595-1630), f387v [nr. 686]La Saltarelle [instr.] La Saltarelle   muzieknoot 
Engelse fortuin
HsThysius (1595-1630), f462r [nr. 828]Eylaes ick ly In myn hert swaer tourment / om dat [...] d'engelse fortuijn  
Een nieu Liedeken Engelse fortuin
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f58r [nr. 42]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtLieffde int secreet / Myn jonck hert krencken doet denghelsche fortuijn  
Een Amoureus Liedeken Engelse fortuin
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f102r [nr. 65]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtLyeffde in sekreet / Mijn jonck hart krencken doet [geen wijsaanduiding]  
Engelse fortuin
HsArRA 412 (1598-1633), f134r [nr. 10]
.2A.3B.2A.3B.2c.3D.2c.3DLyeffd int secreet myn jonck hart crencken doet / [...] Ick lyd' in mijn hart tourment  
Een nijeu lydeken Engelse fortuin
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f102r [nr. 5]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DHoe valt ghij mij Cupido dus rebel, / dus hart en [...] [geen wijsaanduiding]  
Engelse fortuin
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f139r [nr. 7]
.5A.5A.5B.5BDen mondt die claeght des herten druck versacht: [...] van de Enghelsche Fortuyne  
Viverius, Jacobus | De Ghendtsche [...] Engelse fortuin
Viverius LCZ1600 (1600), p116 [nr. 18]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Jonckvrou schoon houdt mij in haer gewelt / [...] [geen wijsaanduiding]  
Lamentation Engelse fortuin
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f2r [nr. 1]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtBemint altijt, daer t'hert heel is oprecht / [...] van d'engelsche Lamentatie  
Een ander Engelse fortuin
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f3r [nr. 2]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtO Godt den heer, verhoort myn clagen swaer / in [...] vande Engelsche fortune  
Een nieu liedeken Engelse fortuin
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f11r [nr. 10]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtEylaes wat Eynt, sal nemen mijn verdriet, / want [...] [geen wijsaanduiding]  
Engelse fortuin
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f11v [nr. 11]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtFortuna Englesae [instr.] Fortuna Englesae   muzieknoot 
Hove, Joachim van den Engelse fortuin
I-Hove Flor1601 (1601), f106v [nr. 7]Hij is den Goden int gheluck ghelijck / Die [...] Liefd'int secreet mijn jonck hert krencken doet  
Heyns, Z. Engelse fortuin
Heyns VS1602 (1602), fB6r] [nr. 1]
.5A.5A.5B.5BPeerle der vrouwen,, soet, / Verciert met aller deugden d'Engelsche Lamentatie   muzieknoot 
Lenaerts vander [...] | Een ander Engelse fortuin
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p38 [nr. 18]
.2a 1B.3c.2a 1B.3c.2D.3e 3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMinnelick schoon,, gelaet, / Rancke mijns levens [...] Op de voorgaende wijse  
Lenaerts vander [...] | Een ander Engelse fortuin
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p39 [nr. 19]
.2a 1B.3c.2a 1B.3c.2D.3e 3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEerbare, soete,, jeught, / Bloemken weert alder eeren Op de selve wijse  
Lenaerts vander [...] | Een ander Engelse fortuin
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p41 [nr. 20]
.2a 1B.3c.2a 1B.3c.2D.3e 3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon uutgelesen,, greyn, / Dierbaer bloemken [...] Op de voorgaende wijse  
Lenaerts vander [...] | Een ander Engelse fortuin
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p42 [nr. 21]
.2a 1B.3c.2a 1B.3c.3D.3e 3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCorrect schoon beelde,, reyn, / Volmaectste onder vele Op de voorgaende wijse  
Lenaerts vander [...] | Een ander Engelse fortuin
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p44 [nr. 22]
.2a 1B.3c.2a 1B.3c.2D.3e 3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief int secreet, mijn jonck hert krencken doet, [...] Enghelsche Fortuyne  
Engelse fortuin
NLusthof1602 (1602), 1p16 [nr. 14]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte