Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Es ist das Heil uns kommen herThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWaerom is t'volck oproerich eenpaer, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Het Argument des 2. [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Utenhove 25Ps1557 (1557), p4 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom grimt der Heydenen hoop, / T'volck bedryft [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Quare fremuerunt. [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Utenhove 100Ps1561b (1561), f6v [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan alle menschen afghewent / Tot u Heer mijn God [...]  
Es ist das Heil uns kommen her (REF)
NiLB1562 (1562), f114v [nr. 104]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dAls Israel in vreden satt / Ghespijst vanden [...] Waerom is tvolck oproerich eenpaer  
Es ist das Heil uns kommen her
VhGL1563 (1563), f+11v [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bOffert ghy onrechtvaerdighe goet / uwen offer die [...] Waerom is tvolck oproerich Psal. ij   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXI. Liedeken Es ist das Heil uns kommen her (1)
Fruytiers EWS1565 (1565), p137 [nr. 71] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Verhoort mij als ick roep tot dy, / Godt, die [...] Es ist das Heil uns kommen her, von Gnad  
Psalm. IIII. Cum invocarem Es ist das Heil uns kommen her
Hantboecxken1565 (1565), f4r [nr. 4]
.4A.4B.4A.4B.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb u lief O Godt mijn sterckt, / Mijn [...] Es ist das Heil uns kommen her, von Gnad  
Psalm. XVIII. Diligam te Domine Es ist das Heil uns kommen her
Hantboecxken1565 (1565), f17r [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt wy hebbent ghehoort soo wel, / Van onsen [...] Es ist das Heil uns kommen her, von Gnad  
Psalm. XLIIII. Deus auribus nostris Es ist das Heil uns kommen her
Hantboecxken1565 (1565), f71v [nr. 47]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wacht op Godt en zijn salicheyt; / Onder den [...] Es ist das Heil uns kommen her  
Psalm. LXII. Nonne Deo subiecta erit anima Es ist das Heil uns kommen her
Hantboecxken1565 (1565), f88v [nr. 65]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op Heer, de vyanden verdrijft, / Doetse [...] Es ist das Heil uns kommen her   muzieknoot 
Psalm. LXVIII. Exurgeat Deus & dissipentur Es ist das Heil uns kommen her (1)
Hantboecxken1565 (1565), f93r [nr. 71]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u Heer, die zijt so goet, / En [...] Es ist das Heil uns kommen her  
Psalm. LXXV. Confitebimur tibi Deus, confi [!] Es ist das Heil uns kommen her
Hantboecxken1565 (1565), f106r [nr. 78]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt is in Juda bekent seer wel, / Te Salem is [...] vanden voorgaenden Psalm  
Psalm. LXXVI. Notus in Iudea Deus, in Israel Es ist das Heil uns kommen her
Hantboecxken1565 (1565), f107r [nr. 79]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer die sprack in synen hoochsten Troon, / [...] Es ist das Heil uns kommen her  
Waldis, Burkart] | Psalm. CX. Dixit [...] Es ist das Heil uns kommen her
Hantboecxken1565 (1565), f146r [nr. 113]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn Godt de Heer niet by ons halt, / Als onse [...] Es ist das Heil uns kommen her   muzieknoot 
Jonas, Justus] | Een ander [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Hantboecxken1565 (1565), f165v [nr. 129]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Salicheyt is ons coemen goet, / Door goetheyt [...] op den naevolgenden thoon   muzieknoot 
Speratus, Paulus | Een Liedt Pauli [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Hantboecxken1565 (1565), 2f51r [nr. 199]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom ist Volck oproerich eenpaer / [...] Op die Overlantsche wijse des selfden Psalms  
Utenhove, Jan] | Den tweeden Psalm. [...] Es ist das Heil uns kommen her
SomPsG1566 (1566), fA2v [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn licht ende troost der Heere ist, / Voor wien [...] Es ist das heyl ons co  
Een ander composicie op den selfden Es ist das Heil uns kommen her
GehSout1567 (1567), f37r [nr. 37]
.5A.4b.5A.4b.4C.4C.4dCoemt herwaerts, laet ons nu den Heer,, / [...] Waerom woeden de Heyde. Psal. 2. Uutenho.   muzieknoot 
Fruytiers, Jan | Eenen anderen [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Fruytiers SchrG1573 (1573), f146r [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bSy lof ende eer met hooghen prijs, / Om deser [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander na de Predicatie Es ist das Heil uns kommen her
Datheen Ps1574a (1574), f**6v [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dMijn siel verblijt haer in den Heer, / Sijn hulp [...] des ij. Psalms Uutenhove  
Fruytiers, Jan] / [...] | Hier beginnen de [...] Es ist das Heil uns kommen her
NiGeuLb1576 ([1576?]), f27v [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaximilianus de Bossu / Ben ick een Graef geheeten Ydt is dat heyl ons komen her, &c.  
Een Claechliedeken vanden Grave van Bossu Es ist das Heil uns kommen her (1)
NiGeuLb1576 ([1576?]), f65r [nr. 42]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een nieu Liedt ghy Christen schaer, / [...] Idt is dat heyl ons comen her  
Statet naet beste [...] | Een nieu Liedt van [...] Es ist das Heil uns kommen her
NiGeuLb1578 ([1578?]), f92v [nr. 66]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
txtAls ick roepe my dan verhoort / GODT mijn [...] Es ist das heyl ons commen   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 4. PSALM Es ist das Heil uns kommen her (1)
Haecht Ps1579 (1579), p7 [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bBrenghet herwaerts den Heere,, ghy / Ghweldighe [...] Es ist das heyl ons commen her   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 29. PSALM Es ist das Heil uns kommen her (1)
Haecht Ps1579 (1579), p80 [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bHet Heyl is ons aencomen siet, / Door Ghenade alleyne [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een Christelijck [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Haecht Ps1579 (1579), 2p88 [nr. 196]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dCoemt herwaerts, laet ons nu den Heer / [...] Waerom woeden de Heydenen Psa. 2. Uutenho  
Eenen anderen Lofsanck, van den hoochweerdigen [...] Es ist das Heil uns kommen her
SchrL1580 (1580), f337r [nr. 331]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maximilianus de Bossu / Ben ick een grave geheeten [geen wijsaanduiding]  
Een niu liedeken van den Grave van bossu Es ist das Heil uns kommen her
HsBsKB 14275 (1580-1620), f32v [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bO Belgia bloeme pleijsant / Leeft nu vrij sonder [...] maximilianus de bossu ben ick een grave geheeten  
Een niut liedeken Es ist das Heil uns kommen her
HsBsKB 14275 (1580-1620), f40r [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bNaer dat den heere wys voordacht / Hemel en aerde [...] Maximilianus de bossu  
Een Bruyloftsliet Es ist das Heil uns kommen her
HsBsKB 14275 (1580-1620), f49v [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bIck Paulus Jesu Christi knecht, / Geroepen en vercoren Het is dat heyl ons comen her, &c.   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Den eersten stichtsanck Es ist das Heil uns kommen her (1)
Fruytiers SPR1582 (1582), fA3r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 186

first
next 30
last

tabelbreedte